PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 35 Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego | 225--242
Tytuł artykułu

Narzędzia polityki gospodarczej wobec rozkładu dochodów

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Policy Tools Addressing Income Distribution in Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ukazanie roli państwa w mechanizmie podziału dochodów w społeczeństwie. Rozważaniom poddane zostały aspekty teoretyczne dotyczące nierównomiernego rozkładu dochodów w gospodarce narodowej. Ekonomia XX w. nie doszukała się odpowiedzi na pytanie o właściwy model państwa, czyli tzw. dwoistą ścieżkę rozwoju. Ekonomia dobrobytu ukazywała nieprawidłowości rynku, które odpowiedzialne były za brak optymalnej w ujęciu paretowskim alokacji zasobów. Brak efektywności gospodarowania spowodował konieczność interwencji państwa, jednakże było to postrzegane jako rozwiązanie alternatywne wobec rynkowej alokacji zasobów. Argumentacja ta z czasem ulegała wzmocnieniu. Przyczynił się do tego keynesizm, wyznający interwencjonizm państwowy na poziomie makroekonomicznym. Nurt ten dążył do zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz stabilizacji całej gospodarki. Wiara w moc sprawczą instytucji państwa była w głównej mierze wynikiem mechanizmów rynkowych, które nie znajdowały przekonującego uzasadnienia teoretycznego ani też empirycznego. Dyskusja nad modelem funkcjonowania państwa w gospodarce obejmuje rozważania nad strukturą polskiej gospodarki, której kształty zmieniają się od początku transformacji. Istniejące przepisy oraz normy prawne decydują o społecznym wyniku działania oraz nakreślają instytucjonalne ramy w sferze gospodarczej państwa. Instytucje są w głównej mierze tworzone przez państwo, które za pomocą swoich instrumentów może wpływać na potencjalne efekty działalności. Dlatego też społecznie akceptowana wyważona polityka dystrybucyjna państwa obejmująca podstawowe zabezpieczenia społeczne jest dla krajów takich jak Polska niezbędna nie tylko ze względów normatywnych, lecz także efektywnościowych. Rola państwa powinna polegać na ochronie dobra wspólnego, dążeniu do niwelowania nadmiernych dysproporcji w podziale dochodów, czyli zmierzać do "efektywności dystrybucyjnej".(abstrakt oryginalny)
EN
The paper seeks to describe the role of the state within the societal income distribution mechanism. The discussion covers the theoretical aspects of unequal income distribution in national economies. 20th century economics was not able to propose an appropriate model of state and government. Welfare economics highlighted the deficiencies of the market that accounted for the failure to achieve Pareto optimal resource allocation. Economic inefficiencies made state intervention appear necessary, even though state-controlled resource allocation was initially perceived as nothing but an inferior alternative to market-driven allocation. As time went by, however, the argument for a greater role of the state grew stronger and was particularly reinforced by Keynesism, which advocated government intervention at the macro-economic level. Keynesian theory called for full employment and for concentrating effort on stabilizing the economy as a whole. Yet that belief in the power of state institutions stemmed chiefly from the observation of market mechanisms whose explanation was unsupported by convincing theoretical and empirical evidence. The debate on the economic role of the state encompasses disputes over the structure of Poland's economy, whose form has been evolving since the outset of the political transformation process. The existing laws and regulations determine the social outcomes of individual activity and delineate the institutional framework for the state's economic domain. Institutions are founded primarily by the state, which thus uses the available instruments to influence potential outcomes of business activity. Therefore, in countries such as Poland governments are expected to pursue a socially acceptable and well-balanced income distribution policy, including basic social assurances and guided by normative considerations as well as by commitment to efficiency. The role of the state should be limited to the protection of the common good while making efforts to reduce excessive disproportions in income distribution, i.e. aiming at "distributive efficiency".(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Becker G.S., A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, "The Quarterly Journal of Economics" 1983, nr 98.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1997.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, UG, Gdańsk 1997.
 • Duwendag D., Ketterer K., Kösters W., Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 • Edvardsen T.S, Hagtvet B., Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, PWN, Warszawa 1994.
 • Esping-Andersen G., Why We Need a New Welfare, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Frank R.H., Bernanke B.S., Principles of Economics, Mc-Graw Hill, New York 2007.
 • Galbraith J.K., Istota masowego ubóstw Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa 1987.
 • Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa 1999.
 • Główny Urząd Statystyczny, Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce 1998-2008, GUS, Warszawa 1999-2009.
 • Główny Urząd Statystyczny, Warunki życia ludności w Polsce w 2002 roku, GUS, Warszawa 2003.
 • Główny Urząd Statystyczny, Warunki życia ludności w Polsce w latach 1998-2008, GUS, Warszawa 1999-2009.
 • Karczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa 2004.
 • Kołodko G.W., Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.
 • Kotlorz D., Polityka państwa w równoważeniu rynku pracy, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej- teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice, Katowice 2004.
 • Kowalak T., Własność filarem systemu społeczno-gospodarczego. (Spory wokół prywatyzacji), w: Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, red. J. Neneman, CASE, Warszawa 2000.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1967.
 • Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 • Miłaszewicz D., Kilka uwag na temat roli państwa w gospodarce, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja: kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, AE Katowice, Katowice 2004.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 1992.
 • Orlikowski L., Pieniądz, procent i równowaga, Orlik, Poznań 1999.
 • Patrzałek L., Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, wyd. 2, red. B. Winiarski, PWE, Warszawa 2004.
 • Person P., The New Politics of the Welfare State, Oxford University, Oxford 2001.
 • Posner R.A., Theories of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science"1974, nr 2.
 • Rymsza A., Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003.
 • Salamon M., Industrial Relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London 1992.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Summers L.H., Equity in a Global Economy, w: Economic Policy and Equity, red. V. Tanzani, K. Chu, S. Gupta, International Monetary Fund, Washington 1999.
 • Szopa B., Kawa P., Kultys J., Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, AE, Kraków 2007.
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
 • Zienkowski L., Rozpiętości społeczne, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.