PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy | 40--51
Tytuł artykułu

Przygotowanie spółek giełdowych do ujawniania informacji pozafinansowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preparing Listed Companies to Disclosing Non-Financial Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raportowanie ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie asymetrii informacyjnej między organizacjami a interesariuszami. Aktualnie ma ono w Polsce charakter fakultatywny. Dopiero od 2017 r. zaczyna obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje duże jednostki interesu publicznego do ujawniania danych pozafinansowych. Przepis ten dotyczy około 6000 dużych podmiotów funkcjonujących na obszarze UE, z czego, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, 487 to podmioty polskie. Termin na wdrożenie jej przepisów do polskiego porządku prawnego upłynął 6 grudnia 2016 r. Unia Europejska, przyjmując wspomnianą dyrektywę, kierowała się przede wszystkim koniecznością zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz poprawy ich spójności i porównywalności. Celem artykułu jest określenie stanu przygotowań spółek giełdowych do wdrożenia zapisów Dyrektywy 2014/95/UE. Wyniki zaprezentowane w tekście są rezultatem pierwszego etapu zaplanowanych badań i mają przede wszystkim charakter ilościowy. Na dalszych etapach badań zaplanowano pogłębione analizy zidentyfikowanych w pracy zjawisk(abstrakt oryginalny)
EN
Reporting is primarily designed to eliminate the asymmetry of information between organizations and stakeholders. Currently, it has an optional character in Poland. Only since 2017, the Directive of the European Parliament and Council 2014/95/EU will come in force, which will oblige large public-interest entities to disclose non-financial data. This provision applies to approximately 6,000 large companies operating in the EU, of which according to the calculations of the Ministry of Finance, 487 are Polish companies. The deadline to implement the Directive provisions into Polish law expires on 6 December 2016. The European Union adopting this directive was primarily guided by the increase of transparency of social and environmental information in the area of corporate social responsibility and improvement of their consistency and comparability. The aim of this article is to determine the state of preparation of listed companies for the implementation of the provisions of Directive 2014/95/EU. The results presented in this article are the outcome ofbthe first phase of planned research, and are primarily quantitative in nature. For further stages of research, an in-depth analysis of the identified phenomena is scheduled(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Allianz Global Investors, 2011, Responsible Investing Reloaded. Sustainability Criteria Matter, Frankfurt am Main.
 • Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach, 2011, analiza przygotowana przez CSRinfo na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
 • Błach J., 2013, Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 311, s. 11-19.
 • Bowen H., 1953, Social Responsibility of the Businessman, Harper & Row, New York.
 • Carroll A., 1991, Corporate social responsibility evolution of a definitional construct, Business Society, vol. 38, no. 3, s. 268-295.
 • Caroll A., Buchholz A.K., 2000, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western College, Cincinnati.
 • Costa R., Menichini T., 2013, A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception, Expert Systems with Applications, vol. 40, s. 150-161.
 • D'Amico E., Coluccia D., Fontana S., Solimene S., 2016, Factors influencing corporate environmental disclosure, Business Strategy and the Environment, vol. 25, s. 178-192.
 • Fijałkowska J., 2013, Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 311, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., 2015, Raportowanie CSR a kwestie etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M., 2014, Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa - wiarygodne informowanie czy narzędzie PR?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 15, nr 4, s. 189-203.
 • Galimska A., 2015, Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wydobywających gaz łupkowy w Polsce i Stanach Zjednoczonych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, nr 1, s. 18-35.
 • Garcia-Sanchez I.M., Cuadrado-Ballesteros B., Frias-Aceituno J.V., 2016, Impact of the institutional macro context on the voluntary disclosure of CSR information, Long Range Planning, vol. 49, s. 15-35.
 • Habisch A., Patelli L., Pedrini M., Schwartz Ch., 2011, Different Talks with Different Folks: A Comparative Survey of Stakeholder Dialog in Germany, Italy, and the U.S., Journal of Business Ethics, vol. 100, no. 3, s. 381-404.
 • Hawrysz L., 2015, Rola organizacji sektora publicznego w społecznej odpowiedzialności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378, s. 255-263.
 • Hawrysz L., Foltys J., 2016, Environmental aspects of the social responsibility of the public sector organization, Sustainability, vol. 8, no. 1, s. 1-19.
 • Hys K., 2016, Raportowanie niefinansowe - jako narzędzie komunikacji firmy z otoczeniem, [w:] Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym, Skrzypek E., Grela G., M. Hofman (red.), Lublin.
 • Karmańska A., 2014, The imperative of sustainable growth and reporting integration: The fourth era in the corporate reporting development, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 3, no. 2, s. 49-66.
 • Kowalska K., 2015, Zaangażowanie polskich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu. Determinanty zmian na polskim rynku, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 41, s. 276-286.
 • KPMG, 2013, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, KPMG International.
 • Krzemiński M., Piskalski G., 2012, Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania, Screening Center CSR.PL.
 • Lock I., Seele P., 2015, Analyzing sector-specific CSR reporting: Social and environmental disclosure to investors in the chemicals and banking and insurance industry, Corporate Social Responsibility & Environmental Management, vol. 22, no. 2, s. 113-128.
 • Lulewicz-Sas A., 2012, Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, s. 245-259.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E., 2015, The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: An empirical study, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 84, no. 140, s. 115-137.
 • Maj J., 2015, Diversity management's stakeholders and stakeholders management, [w:] Popa I., Dobrin C.,
 • Ciocoiu C., Proceedings of the 9th International Management Conference, Management and Innovation for Competitive Advantage, Bucharest.
 • Maj J., 2016, The Social Dimension of Reporting in Polish Companies from the Basic Materials and Oil & Gas Sectors Listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2016, Book 2 Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, vol. IV, Economics & Tourism, STEF92 Technology Ltd., s. 865-872.
 • Mazurowska M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Comitee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1, s. 135-148.
 • Noronha C., Tou S., Cynthia M.I., & Guan J. J., 2012, Corporate social responsibility reporting in China: An overview and comparison with major trends, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, http://dx.doi.org/10.1002/csr.1276 (10.03.2016).
 • Oczkowska R., 2012, The Development and Implementation of CSR in Polish Retailing, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 880, s. 79-93.
 • Pérez A., 2015, Corporate reputation and CSR reporting to stakeholders, Corporate Communications: An International Journal, vol. 20, no. 1, s. 11-29.
 • Pesmatzoglou D., Nikolaou I.E., Evangelinos K.I., Allan S., 2014, Extractive multinationals and corporate social responsibility: A commitment towards achieving the goals of sustainable development or only a management strategy?, Journal of International Development, vol. 26, s. 187-206.
 • Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Shah K.U., 2011, Strategic organizational drivers of corporate environmental responsibility in the Caribbean hotel industry, Policy Science, vol. 44, s. 321-344.
 • Skrzypek E., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu - standardy i raportowanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 378, s. 206-217.
 • Teczke J. i in., 2013, Raport z realizacji projektu "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji", Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Urbaniec M., 2015, Raportowanie CSR jako narzędzie doskonalenia działalności biznesowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378, s. 228-242.
 • Vukić Markota N., 2015, Corporate social responsibility reporting: Differences among selected EU countries, Business Systems Research, vol. 6, no. 1, s. 63-73.
 • Wołczek P., 2015, Development of the CSR concept in Poland - progress or stagnation?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 387, s. 200-214.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.html.
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/171214/171217/171218/dokument80590.pdf.
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278363/katalog/12318181
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171472692

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.