PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy | 52--61
Tytuł artykułu

Wyznaczenie efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determination of Ecological Effect of Water Wind-Driven Pulverizing Aerator under Conditions of Rudnickie Wielkie Lake
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu wyznaczenia efektu ekologicznego dla planowanej inwestycji wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody koncepcji Podsiadłowskiego na Jeziorze Rudnickim Wielkim w Grudziądzu, wyrażonego w zł∙kWh-1 energii elektrycznej i rozumianego jako korzyści dla środowiska z tytułu zastąpienia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych energią silnika wiatrowego Savoniusa o pionowej osi obrotu. Obliczenia przeprowadzono na bazie danych dobowych energii silnika wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody opracowanych w ramach pracy Koniecznego [2016b] oraz wskaźników emisyjnych Barczyńskiego [2001] o wielkości masy chemicznego zanieczyszczenia środowiska z elektrowni w procesie spalania węgla kamiennego, brunatnego, oleju opałowego i gazu ziemnego o różnych wartościach opałowych i zawartościach siarki. Wykazano przy tym, że średnia ważona efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w poszczególnych miesiącach względem emisji dwutlenku węgla stanowi w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego od 0,6 do 5,9 zł∙kWh-1(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the method of determination of ecological effect for the planned investment on the water wind-driven pulverizing aerator, consistent with the concept of Podaidłowski, on Rudnickie Wielkie lake in Grudziądz. Ecological effect is expressed in the cost of electicity (zł∙kWh-1) from the conventional source and environmental benefits using Savonius wind turbine with a vertical axis of rotation intend conventional energy sources. The calculations were performed using the energy daily date of water wind-driven pulverizing aerator obtained by Konieczny [2016b] and indexes emissions sized mass of chemical pollution from power plants in the process of burning coal, lignite, fuel oil and natural gas having different calorific values and sulfur contents [Barczyński 2001]. The article shows the weighted average of the ecological effect of the water wind-driven pulverizing aerator in each month in terms of carbon dioxide emissions for Rudniceki Wielkie lake is 0.6-5.9 zł∙kWh-1(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aerator, Technologia rekultywacji jezior głębokich. Technologia rekultywacji jezior płytkich. Technologia mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu, www.aerator.pl (23.11.2016).
 • Barczyński A., 2001, Aspekty ekologiczne używania gazu ziemnego, Czysta Energia, nr 4, s. 12-13.
 • Boba J., Jurka T., Passia H., 2014, Emisja podstawowych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w krajowej energetyce w latach 2005-2011 - wstępna analiza wyników badań ankietowych, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, tom 17, zeszyt 2, s. 93-112.
 • Ciechanowicz W., 1997, Energia, środowisko i ekonomia, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • Graczyk A.M., 2011, Wybór technologii odnawialnych źródeł energii dostosowanych do warunków rozwoju Dolnego Śląska, [w:] Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, Graczyk A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kassenberg A., 2016, Niskoemisyjny rozwój Polski - wybrane zagadnienia, [w:] Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, Czaja S., Graczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kastrau E., 2015, Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii w Polsce, [w:] Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka, Dyrda D., Ptak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Konieczny R., 2013, Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych na wydajność aeratora pulweryzacyjnego, Monografie nr 15, Inżynieria w rolnictwie, ITP Falenty.
 • Konieczny R., 2016a, Jezioro Rudnickie Wielkie: stan jakości i możliwości rekultywacji wód, Ekspertyza Katedry Agroinżynierii i Analizy Jakości, maszynopis Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Konieczny R., 2016b, Zapotrzebowanie energetyczne wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego, [w:] Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje, Becla A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 454, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korban Z., 2010, Wybrane aspekty wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce, Górnictwo i Geologia, tom 5, zeszyt 2, s. 79-90.
 • Kwiatkowska M., 2015, Energia rozproszona nowym kierunkiem gmin, [w:] Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka, Dyrda D., Ptak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Lorenz U., 2005, Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Sympozja i Konferencje, nr 64, Instytut GSMiE PAN, Kraków.
 • Lossow L., Gawrońska H., 1992, Możliwości i ograniczenia zawartości fosforu i azotu w wodach jezior sztucznie napowietrzanych, [w:] Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych - dziś i jutro, materiały konferencyjne, UMA, Seria Biologia, nr 49.
 • OGIMET, Global Summary of the Day (GSOD) Selection, www.ogimet.com/gsodc.phtml.en (16.03.2013).
 • Osuch E., Osuch A., Podsiadłowski S., Przybył J., Walkowiak R., 2015, Zmienność emisji gazów podczas aeracji pulweryzacyjnej, [w:] Aktualne problemy inżynierii biosystemów, Lipiński M., Przybył J. (red.), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 • Podsiadłowski S., 2001a, Aeracja jezior strefy umiarkowanej - cz. I, Ekopartner, nr 6, s. 15-16.
 • Podsiadłowski S., 2001b. Aeracja jezior strefy umiarkowanej - cz. II, Ekopartner, nr 8, s. 35.
 • Podsiadłowski S., Mastyński J., Andrzejewski W., Konieczny R., 2000, Aeracja jezior, [w:] Rybactwo jeziorowe, V Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Olsztyn, 14-16.06.2000, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.
 • Proske Ch., 1984, Produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Überlegungen zur intensiven Fischhaltung, Landtechnik, nr 11, s. 491-493.
 • Soliński I., Solińska M., 2001, Ekologiczne podstawy systemu wspierania rozwoju energii odnawialnej w Polsce, [w:] Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce północnej - konieczność czy idealizm, materiały konferencyjne Międzynarodowych Targów Szczecińskich, Wydawnictwo Hogben.
 • Szczepańska J., 2007, Działalność człowieka a środowisko, [w:] Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku. Część II. Emisja zanieczyszczeń do powietrza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
 • URE, 2016, Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku, nr 45, Warszawa, https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6695,Informacja-nr-452016.html (23.11.2016).
 • Wróblewska K., 2015, Zielone certyfikaty jako system wsparcia producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Dyrda D., Ptak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171472846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.