PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy | 62--74
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w przedsiębiorstwie jako kierunek wspierania budowy zielonej gospodarki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Risk Management in The Enterprise as A Way to Support The Development of Green Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Człowiek przez podejmowane działania, zwłaszcza w sferze gospodarczej, niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Coraz częściej mówi się, że należy dokonać zmian w dotychczasowym systemie gospodarczym, które skutkowałyby zmniejszeniem presji na środowisko ze strony działalności gospodarczych. Jednym z narzędzi, które pod warunkiem odpowiedniego wdrożenia może pozwolić na osiągnięcie wskazanego celu, jest zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie roli zarządzania ryzykiem środowiskowym w procesie zachodzących aktualnie zmian ukierunkowanych na budowę zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki (zielonej gospodarki)(abstrakt oryginalny)
EN
Through taken actions a man, especially in the economic sphere, makes negative impact on the environment. Hence, more and more often a voice is raising that in the existing economic system, some changes, which would result in an decrease of pressure from economic activities on the environment should be made. One of the tools that under proper implementation is likely to provide the stated aim is environmental risk management. Therefore, the aim of this article is to explain the role of environmental risk management in the current development aimed for building a resource-efficient and low-carbon economy (green economy)(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borys T., 2005, Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, Czaja S. (red.), Wydawnictwo I-Bis, Nowa Ruda.
 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Brulle R.J., 2000, Agency, Democracy, And Nature: The U.S. Environmental Movement from a Critical Perspective, MIT Press, Boston.
 • Cameron I.T., Raman R., 2005, Process Systems Risk Management, Elsevier Academic Press, Amsterdam.
 • Cykl Deminga, https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle (10.09.2016).
 • Fuller K., 1999, Quality and quality control in environmental impact assessment, [w:] Handbook of environmental impact assessment, Petts J. (red.), Blackwell Science Ltd, Oxford.
 • Górnicki K., 2012, Kapitał naturalny jako kategoria socjologiczna, Pogranicze. Studia Społeczne, nr 20, s. 271-295.
 • Hiller P., 2013, Multi-level governance in environmental risk management, Oñati Sociolegal Series, vol. 3, no. 2, s. 312-315.
 • Kaczmarek T.T., 2006, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (red.), 2008, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Khanna M., 2001, Non-Mandatory Approaches to Environmental Protection, Journal of Economic Surveys, vol. 15, no. 2, s. 291-324.
 • Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 final, http://eur-lex.europa.eu (10.09.2016).
 • Leuenberger D.Z., 2006, Sustainable development in public administration. A match with practice?, Public Works Management & Policy, vol. 10, no. 3, s. 195-201.
 • Leuenberger D.Z., Bartle J.R., 2009, Sustainable Development for Public Administration, M.E. Sharpe, Nowy Jork.
 • Malmborg F. von, 2007, Stimulating learning and innovation in networks for regional sustainable development: the role of local authorities, Journal of Cleaner Production, no. 15, s. 1730-1741.
 • Marazza D., Bandini V., Contin A., 2010, Ranking environmental aspects in environmental management systems: A new method tested on local authorities, Environment International, no. 36, s. 168-179.
 • Matuszak-Flejszman A., 2003, Od integracji systemów zarządzania do TQM, PZIiTS, Poznań.
 • Măzăreanu V., 2007, Risk management and analysis: Risk assessment (qualitative and quantitative), Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Series (SAAIC), no. 54, s. 42-46.
 • Măzăreanu V., 2011, Understanding risk management in small 7 steps, Young Economists' Journal, vol. 1, no. 16, s. 75-80.
 • Melnyk S.A., Sroufe R.P., Calantone R., 2003, Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance, Journal of Operations Management, no. 21, s. 329-333.
 • Paleologos E., Fletcher Ch.D., 1999, Assessing risk retention strategies for environmental project management, vol. 6, no. 3, s. 130-138.
 • PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
 • Ryszawska B., 2013, Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Shrivastava P., 1994, Castrated environment - greening organizational studies, Organization Studies, no. 15(5), s. 705-726.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F., 2010, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • Smith K., 2013, Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, Londyn.
 • Sroufe R.P., 2003, Effects of environmental management systems on environmental management practices and operations, Production and Operations Management, vol. 12, no. 3, 416-417.
 • Szlachcic B., 2014, Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 30(103), s. 229-241.
 • Szomański B., 2012, Znaczenie zarządzania ryzykiem, [w:] Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji pn. Dobre praktyki doskonalenia zarządzania - zarządzanie ryzykiem, Warszawa, http://www.mg.gov.pl (10.09.2016).
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wróblewski D. (red.), 2015, Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Józefów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171472848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.