PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy | 85--96
Tytuł artykułu

Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych global reporting initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting of Environmental Indicators by Global Reporting Initiative Guidelines on The Example of Polish Companies in Energy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń polskich spółek branży energetycznej w raportowaniu wskaźników środowiskowych sporządzonych według wytycznych Global Reporting Initiative. W artykule zastosowano analizę treści 10 raportów lub odrębnych raportów społecznej odpowiedzialności spółek wchodzących w skład indeksu WIG-Energia oraz wykorzystano dane udostępnione przez GRI. Wyniki badania wskazują, że po pierwsze: tylko trzy spółki z wybranej grupy sporządzają raport CSR według wytycznych GRI G4 za 2015 rok, po drugie analizowane raporty CSR są sporządzone w podstawowej wersji GRI G4, co skutkuje prezentacją jednego wskaźnika środowiskowego powiązanego ze zidentyfikowanym istotnym aspektem dotyczącym oddziaływania organizacji na ożywione i nieożywione systemy naturalne, w tym glebę, atmosferę, wodę i ekosystemy. Ponadto głównym problemem jest brak porównywalności raportów przez różny format przedstawianych danych oraz brak odniesienia do lat poprzednich(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the experience of Polish companies from the energy industry sector in reporting environmental indicators prepared in accordance with the guidelines of the Global Reporting Initiative. In the article there is a content analysis of 10 reports or separate social responsibility reports of companies included in the index WIGenergy, and data provided by the GRI. First of all, the survey results indicate that only 3 companies from the selected group have prepared CSR report according to the GRI guidelines G4 for 2015, and secondly, analyzed CSR reports are prepared in a basic version of the GRI G4, resulting in the presentation of one environmental indicator associated with the identified significant aspect on the impact of the organization on animated and inanimated natural systems, including soil, water, air and ecosystems. Moreover, the main problem is the lack of comparability of reports due to different format of the underlying data and the lack of references to previous years(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brown H., De Jong M., Levy D., 2009, Building institutions based on information disclosure: Lessons from GRI's sustainability reporting, Journal of Cleaner Production, 17 (4), s. 571-580.
 • Dyląg R., Puchalska E., 2014, Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 75 (131), s. 23-45.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych.
 • Fijałkowska J., 2012, Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 1, s. 141-154.
 • Fijałkowska J., 2013, Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 311, s. 85-94.
 • Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gasparski W., Lewicka-Starzłecka A., Rok B., Szulczewski G., 2003, Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Gasparski W. (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • GRI Reports - List - 1999-2015, aktualizacja z 31.05.2015 r. (udostępnione przez GRI).
 • Jaglińska Z., 1984, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (Zarys problemu), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr VII, Warszawa.
 • Jarugowa A., 1984, Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr VII.
 • Krasodomska J., 2014, Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, s. 91-97.
 • Levy D.L., Brown H.S., de Jong M., 2009, The contested politics of corporate governance: The case of the Global Reporting Initiative, Business & Society, vol. 49, no. 1, s. 88-115.
 • Manetti G., 2011, The quality of stakeholder engagement in sustainability reporting: empirical evidence and critical point, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 18, iss. 2, s. 110-122.
 • Marcinkowska M., 2012, Rachunkowość społeczna - czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271, s. 502-525.
 • Matuszak Ł., 2013, Wycena sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Samelak J. (red.), ZPW M-DRUK, Poznań.
 • Mazurczak A., 2012, Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego, [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Micherda B. (red.), Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych, http://www.mf.gov.pl/ko/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/3151677 (30.10.2016).
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., 2011, Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rachunkowość w Teorii i Praktyce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, s. 627-643.
 • Piłacik J., 2015, Praktyka polskich spółek giełdowych w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu według wytycznych Global Reporting Initiative, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr XVII, s. 10-106.
 • Prado-Lorenzo J.M., Gallego-Alvarez I., Garcia-Sanchez I., 2009, stakeholder engagement and Corporate Social Responsibility Reporting: The ownership structure effect, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16(2), s. 94-107.
 • Rasche A., 2009, Toward a model to compare and analyse accountability standards - the case of the UN Global Compact, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 16, iss. 4, s. 192-205.
 • Roszkowska P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Samelak S., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Sikacz H., 2016, Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw - przegląd badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, s. 241-252.
 • Skouloudis A., Evangelinos K., Kourmousis F, 2009, Assessing non-financial reports according to the Global Reporting Initiative guidelines: Evidence from Greece, Journal of Cleaner Production, s. 1-13.
 • Śnieżek E., 2014, Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 132/76, s. 75-88.
 • Śnieżek E., Wiatr M., 2014, Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, Studia Prawno-Ekonomiczne (XCI/2), s. 397- -410.
 • Stecko J., 2012, CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 285, Zarządzanie i Marketing, nr 19 (3/2012), s. 119-125.
 • Szadziewska A., 2013, Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, Zarządzanie i Finanse, nr 11 (4/4), s. 257-277.
 • Szadziewska A., 2014, Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 75(131), s. . 23-45.
 • Szadziewska A., 2015, Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396, s. 141-149.
 • Tsang S., Welford R., Brown M., 2009, Reporting on community investment, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 16, iss. 3, s. 123-136.
 • Wytyczne dotyczące raportowania GRI G4, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G4-Part-One.pdf (30.10.2016).
 • Żemigała M., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171472852

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.