PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 470 Biznes i środowisko - wybrane problemy | 97--112
Tytuł artykułu

Ochrona środowiska wodnego a inwestycje drogowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of The Aquatic Environment Versus Road Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie przecinamy tereny cenne przyrodniczo. Wśród różnych związków ze środowiskiem jednym z ważniejszych jest interakcja tych obiektów ze środowiskiem wodnym. Przepisy regulują postępowanie tak, aby w maksymalnie zmniejszyć negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko wodne. W wyniku analizy materiałów źródłowych sformułowano cel badań. Było nim wskazanie najważniejszych przepisów i dokumentów regulujących wpływy inwestycji drogowych na środowisko wodne. Szczegółowym badaniom poddano realizacje procesów budowy obiektu mostowego, sytemu odprowadzania ścieków z obiektu mostowego i przebudowę fragmentu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że bardzo dużo uwagi poświęcono właściwemu odprowadzaniu wód z nawierzchni drogowych tak, aby zminimalizować zagrożenie dla wód powierzchniowych i gruntowych ze strony zanieczyszczeń spływających z nawierzchni dróg i mostów(abstrakt oryginalny)
EN
In carrying out road projects we often cross valuable natural areas and the execution of works and subsequent operation of these facilities is not without significance for maintaining environmental balance. The set the goals of the research which consisted in an analysis of the rules governing the influence of road projects on the aquatic environment. A group of work related to the implementation of road projects that required water permit was determined. The specific research projects were subjected to the processes of building a bridge structure, system of sewage disposal facility and bridge reconstruction portion of the road with the complex of dehydration. Owing to the analysis it has been found that a very large emphasis is placed on proper disposal of water from the road surface. This is due to a big risk to the surface and groundwater from pollution water flowing from roads and bridges(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bęben D., 2009, Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. UE L z 22 grudnia 2000 r.
 • Edel R., 2010, Odwodnienie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Kot M., 2012, Wybrane problemy związane z przygotowaniem inwestycji drogowych w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków.
 • Koza I. (red.), 2002, Nowe prawo wodne, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Ociepa E., 2011, Ocena zanieczyszczenia ścieków deszczowych trafiających do systemów kanalizacyjnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, nr 4, t. 14, s. 357-364.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. 1999 nr 43, poz. 430.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735.
 • Sandecki T., 2002. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część II: zagadnienia techniczne, Transprojekt, Warszawa.
 • Szafranko E., 2010, Procedura związana z przygotowaniem inwestycji drogowej w świetle specustawy, Czasopismo Techniczne. Budownictwo, R. 107, z. 1-B, s. 405-417.
 • Szafranko E., 2013, Drogi a ekologia, Magazyn Autostrady, nr 8-9/2013, s. 22-27.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U. 2003 nr 80, poz. 721.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Dz.U. 2012, poz. 145.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 1985 nr 14, poz. 60.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
 • Wiśniowska-Kielian B., Niemiec M., Arasimowicz M., 2013, Przydrożne zbiorniki ścieków opadowych jako element ochrony jakości wód, Inżynieria Ekologiczna, nr 34, s. 62-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171472856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.