PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 14--17
Tytuł artykułu

Technologie otrzymywania biometanu z biogazu

Warianty tytułu
Biogas Technologies for Biomethane Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono możliwości otrzymywania biogazu z biomasy różnego pochodzenia, a także porównano właściwości tej substancji z parametrami biometanu i gazu ziemnego. Opisano wybrane technologie oczyszczania biogazu pozwalające na jednoczesne usuwanie ditlenku węgla w celu otrzymania biometanu, mającego szerokie zastosowania gospodarcze. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty praktyczne i ekologiczne wybranych metod, jak: adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA), sorpcja w wysokociśnieniowej płuczce wodnej (WPW), płuczce aminowej oraz organiczno-fizycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents possibilities of biogas obtaining from biomass of various origin. Additionally, it contains a comparison of biogas properties with biomethane and natural gas properties. Selected technologies allowing simultaneous biogas purification and carbon dioxide removal, resulting in the production of biomethane for various applications, were described. Particular attention was paid for practical and ecological aspects of the following methods: pressure swing adsorption (PSA), highpressure water scrubbing (HPWS), amine scrubbing, organic and physical scrubbing. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] J. Kwaśny, M. Banach, Z. Kowalski, Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia, Czasopismo Techniczne, R. 109, Chemia, Z. 2, 83-102, 2012.
 • [2] W. Denisiuk, "Bioenergia dla Europy" - a może i świata, Aura, 3, 26-27, 2008.
 • [3] J. Cebula, Biogas purification by sorption techniques, Architecture Civil Engineering Environment, 2, 95-103, 2009.
 • [4] P. Mroczkowski, M. Seiffert, Oczyszczanie i zatłaczanie biogazu na przykładzie Niemiec. Możliwości wdrożenia technologii w Polsce, EC BREC Instytut Energii Odnawialnej; Niemieckie Centrum Biomasy DBFZ, maj 2011.
 • [5] F. Gerlach, B. Grieb, U. Zerger i in., Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników, s. 15-16, SUSTAINGAS, FiBL Projekte GmbH, Frankfurt n. Menem, Niemcy listopad 2013; https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1641-biogaserzeugung-pl.pdf [dostęp: 17.06.2015].
 • [6] S. Aleksandrow, M. Staniszewska, Znaczenie odnawialnych źródeł energii w globalnej gospodarce oraz ich wpływ na rynek pracy, Acta Innovations, 6, 41-45, 2013.
 • [7] M. Kosacz, Kukurydziana energia może podbić rynek, Biomasa, 2, 10-11, 2014; http://issuu.com/magbiomasa/docs/biomasa_002 [dostęp: 17.06.2015].
 • [8] A. Pawłowski, L. Pawłowski, Kontrowersje wokół biopaliw, Aura, 12, 8-10, 2014.
 • [9] Materiały Prezesa Agencji Rynku Rolnego pt. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, stan na dzień: 08.06.2015 r.; http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_wytworcow_biogazu_rolniczego.pdf [dostęp: 17.06.2015].
 • [10] K. Rosiak, Praktyczne metody usuwania siarkowodoru z biogazu. Praca inżynierska. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.
 • [11] K. Klemba, pt. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty odsiarczania biogazu. Praca inżynierska. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, Łódź 2015.
 • [12] A. Curkowski, A. Onisz-Popławska, P. Mroczkowski, G. Wiśniewski, Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa 2009, [dostęp 23.05.2015 r. www.mae.com.pl].
 • [13] P. Wawer, Biogazownia o mocy 1,6 MW, Ekologia i Technika, (5)21, 204-209, 2013.
 • [14] J. Cebula, Wybrane metody oczyszczania biogazu rolniczego i wysypiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • [15] E. Kochańska, P. Makowski, Ekonomiczne i technologiczne aspekty rozwoju rozproszonej energetyki opartej o biomasę na przykładzie małej gminy, Acta Innovations, 6, 23-30, 2013.
 • [16] D. Zagdański, Realizacja i funkcjonowanie biogazowni rolniczej. Przykład wybranego obiektu, Aura, 6, 16-18, 2014.
 • [17] J. Ciuła, Biogaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej, Aura, 5, 23-25, 2009.
 • [18] R. Pomykała, P. Łyko, Biogaz z odpadów biopaliwem dla transportu - bariery i perspektywy, Chemik, 5, 454-457, 2013.
 • [19] J. Wilk, Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu, Aura, 5, 18-20, 2011.
 • [20] A. Żarczyński, K. Rosiak, P. Anielak, W. Wolf, Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych, Acta Innovations, 12, 24-34, 2014.
 • [21] M. Lechwacka, Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego, Czysta Energia, 12, 26-27, 2009.
 • [22] E. Kociołek-Balawejder, Ł. Wilk, Przegląd metod usuwania siarkowodoru z biogazu, Przemysł Chemiczny, 90(3), 389-397, 2011.
 • [23] J. Holewa, A. Król, E. Kukulska-Zając, Biogaz jako alternatywa dla gazu ziemnego? Chemik, 11, 1073-1075, 2013.
 • [24] A. Rejman-Burzyńska, E. Jędrysik, M. Gądek, Concept of the plant for upgrading biogas to biomethane. Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu, Przemysł Chemiczny, 92(1), 68-72, 2013.
 • [25] J. Piskowska-Wasiak, Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego, Nafta - Gaz, 2(70), 94-105, 2014.
 • [26] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, DzU 2015, poz. 478.
 • [27] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, DzU 1997, nr 54, poz. 348 (tekst jednolity DzU 2012, poz. 1059).
 • [28] M. Korpyś, P. Synowiec, J. Wójcik, Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego, Chemik, 68(3), 211-215, 2014.
 • [29] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, DzU z 2011 r. nr 187, poz. 1117.
 • [30] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG), DzU z 2006 r. nr 251, poz. 1850.
 • [31] ÖKOBIT GmbH, http://www.oekobit-biogas.com/pl/technologie-uzdatniania.html [dostęp: 30.05.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171473040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.