PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 5 | 31--36
Tytuł artykułu

Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji

Warianty tytułu
Requirements of ISO 9001:2015 on the Process Approach and Their Impact on the Organization's Quality Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy ISO 9001:2015 właściwych dla podejścia procesowego oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania przez organizację zmian w systemie zarządzania jakością. W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 pod względem podejścia procesowego. Przedstawiono omówienie wyników porównania nowych i zmienionych wymagań. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością SZJ i AQAP. Przedstawiono propozycję określenia procesów i ich powiązań w formie graficznej oraz zestawienie wejść i oczekiwanych wyjść z procesów dla organizacji generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. Kluczowy wniosek dotyczy rozszerzenia i uszczegółowienia wymagań. Nowe wydanie normy zwiększa zdefiniowany zakres procesu, od którego wymaga się osiągnięcia zamierzonego wyniku, a ponadto doprecyzowuje i zwiększa wymagania mające zastosowanie do podejścia procesowego. Większość wprowadzonych zmian została podporządkowana osiągnięciu zamierzonego wyniku procesu. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present a pragmatic approach to ISO 9001:2015 in relation to process approach requirements as well as to identify possibilities for practical applications by the organization during the implementation changes to quality management system. In the theoretical part of the article research results of the subject literature were used. On these background requirements of ISO 9001 standard published in 2008 and 2015 related to process approach were compared. The paper also presents a discussion of the new and revised requirements. In the empirical part of the article results of the author's own research conducted in Polish organizations operating in accordance with the requirements of QMS and AQAP were used. As an example of practical solutions, resulting from changed or new requirements, the proposal to define processes and their relationships in a graphic form and a list of inputs and expected outputs of the processes was provided. The proposed solution is applicable for the organization of construction projects general contractor. The conclusions drawn from the conducted comparisons and proposed solutions were developed and presented. The key proposal is to expand and refine requirements applicable to process. The new edition of the standard increases the defined scope of the process from which the desired result is expected to be achieved and further clarifies and increases the requirements applicable to the process approach. Most of the changes have been devoted to achieve the intended process result. Examples of practical solutions were presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • Chemers Martin. 1997. An integrative theory of leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Chi Seokho, Han Sangwon, Kim Dae Young, Shin Yoonjung. 2015. "Accident risk identification and its impact analyses for strategic construction safety management", Journal of Civil Engineering and Management, 524-538.
 • Gajewski Piotr. 2007. Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. PWE, Warszawa.
 • Griffin Ricky. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Hamrol Adam, Władysław Mantura. 1998. Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konior Jarosław. 2015. "Enterprise's risk assessment of complex construction projects", Archives of Civil Engineering, Vol. LXI. Issue 2.
 • PN-EN ISO 9000:2006 "Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia". PKN Warszawa, 2006.
 • PN-EN ISO 9001:2009 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania". PKN Warszawa, 2009.
 • PN-EN ISO 9000:2015 "Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia". PKN Warszawa, 2015.
 • PN-EN ISO 9001:2015 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania". PKN Warszawa, 2015.
 • PN ISO 31000:2012 "Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne". PKN Warszawa, 2012.
 • Rawi Rajman. Md , Project Risk Identification for New Project Manager (http://www.projecttimes.com/articles/project-risk-identification-for-new-project-manager.html)
 • Skrzypek Elżbieta. 2000. Jakość i efektywność, Lublin, Wydawnictwo Marii Curie-Sklodowskiej.
 • Wawak Sławomir. 2004. "Zarządzanie jakością - teoria i praktyka", Onepress, Gliwice.
 • Tabor Adam, Andrzej Zając, Marek Rączka. 2000. Zarządzanie Jakością. Jakość w procesach wytwarzania, Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 • Załącznik SL. Dyrektywy ISO/IEC, Części, Suplement ISO, Wersja polska. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171473080

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.