PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (28) | 54--69
Tytuł artykułu

Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 - przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bankruptcy Processes of Enterprises Operating in the Economic Market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the Period of Global Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszym opracowaniem autor dokonuje porównania danych na temat liczby ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw funkcjonujących na wrocławskim rynku gospodarczym w latach przypadających na schyłek światowego kryzysu oraz tuż po nim. W celu porównania ewentualnych zmian odniesieniem są dane dla okresu przed jego wybuchem i dla wczesnego stadium kryzysu. Celem badawczym opracowania jest przedstawienie faktycznych różnic pomiędzy liczbą ogłaszanych upadłości w okresie dobrej koniunktury gospodarczej oraz w czasie kryzysu. Dodatkowo autor opiera swoje rozważania na studium przypadku, którego podmiotem jest przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku wrocławskim od roku 2004 do końca roku 2014. Wnioskiem opracowania jest potwierdzenie tezy, iż w wyniku przenikania kryzysu światowego do coraz to dalszych struktur, co jest oczywistym efektem globalizacji, istnieje efekt "przesunięcia" w czasie odczuwalnych zmian zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów.(abstrakt oryginalny)
EN
In this study the author makes a comparison of data on the amounts of announced bankruptcy of enterprises operating on the Wroclaw economic market in the period attributable to the decline of the global crisis, and right after it. In order to compare possible changes, the author also refers to the data for the period before the outbreak of the crisis and its early stage. The aim of the research paper is to present the actual difference between the amount of announced bankruptcy in time of prosperity and in times of crisis. In addition, the author bases his reflections on the case study whose subject is a company operating in the Wrocław market from 2004 to the end of 2014. The conclusion of the study is to confirm the thesis that as a result of penetration of the global crisis to ever further structures, which is the obvious effect of globalization, there is the effect of "shifting" during noticeable changes in the economies of individual countries.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Budnikowski A., 2003, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Chołaj H., 2010, Kryzys a globalizacja, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Fierla A., 2009, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Holzer R., Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium z dnia 18 października 2009 r., źródło: < http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/historia-kryzysu-kalendarium/>.
 • Jaskóła K., 2010, Główne ryzyka polskich przedsiębiorstw na przykładzie POLIMEX - MOSTOSTAL SA, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Małkiewicz A., 2010, Kryzys: polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Podmioty według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin, źródło: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon/.
 • Polskie miasta przyciągają biznes, Forbes z dnia 17.02.2014 r., źródło: http://www.forbes.pl/polskie-miasta-przyciagaja-biznes,artykuly,171416,1,1.html.
 • Rymarczyk J., Skulska B., Michalski W., 2009, Procesy globalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Slatter S., Lovett D., 2001, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Socha J., Orłowski W., Sękowski J., 2009, Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, Warszawa.
 • Szymański W., 2009, Kryzys globalny: pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 • Szymański W., 2010, Kiedy i co po kryzysie, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2009.175.1361 j.t. ze zmianami).
 • Wykaz ogłoszonych upadłości, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, źródło: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/documents/wykazy/wykaz.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171474474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.