PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 77 Różne wymiary odpowiedzialności prawnej | 73--90
Tytuł artykułu

Rozważania nad przydatnością pojęcia błędu medycznego dla ustalenia odpowiedzialności karnej lekarza za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w procesie leczenia na gruncie polskiej literatury i orzecznictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consideration Given to Usefulness of the Concept of a Medical Error to Determine Criminal Responsibility of a Phisician for Effects Created in Treatment Process and Adverse to a Patient's Life and Health
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie ewolucji rozumienia pojęcia błędu medycznego, w tym pojawiających się wokół tej kwestii rozbieżności stanowisk i wątpliwości interpretacyjnych oraz ocena przydatności stosowania tego terminu dla ustalenia odpowiedzialności karnej lekarza za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w procesie leczenia. Rozważania koncentrują się na dwóch kwestiach, a mianowicie na ukazaniu poglądów doktryny i orzecznictwa na temat błędu medycznego, a następnie na umiejscowieniu tego pojęcia w strukturze przestępstwa skutkowego charakteryzującego się nieumyślnością. Ocenie poddana jest w szczególności relacja między błędem medycznym a naruszeniem zasad postępowania z dobrem prawnym, na gruncie nieumyślności zwanych regułami ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. W końcowej części rozważań zaprezentowane są argumenty przeciwko uznaniu błędu medycznego za odrębną przesłankę odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak również fakty przemawiające za rezygnacją z posługiwania się tym terminem na rzecz szerszej kategorii, jaką jest naruszenie reguł ostrożności. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present evolution of a medical error definition, including various opinions and interpretation doubts which appear around this issue as well as to judge whether the term is useful for determining criminal responsibility of a physician for causing negative effects to a patient's life and health as a result of treatment procedure. The consideration concentrates on two areas, namely presenting views on the medical error from literature and jurisdiction as well as locating the concept of the medical error in the structure of a substantive offence committed unintentionally. The assessment particularly concerns the relationship between the medical error and the violation of rules of appropriate conduct with legal good against an offence committed unintentionally called violation of prudence rules required under some circumstances. At the end of the paper there are presented arguments against recognizing the medical error as a separate factor of criminal responsibility for perpetration of a substantive offence committed unintentionally in the process of providing health services as well as reasons for replacing the term "medical error" by a concept of a wider category, namely "violation of rules of prudence required under some circumstances". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baran, Erazm. 1996. "Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarzy w sprawach o błąd lekarski". Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 47: 253-259.
 • Boratyńska, Maria, Przemysław Konieczniak. 1999. "Naruszenie zasad ostrożności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarza". Prawo i Medycyna 3: 46-57.
 • Buchała, Kazimierz. 1963. "Przestrzeganie zasad ostrożności - problem bezprawności czy winy". Państwo i Prawo 7: 84-92.
 • Buchała, Kazimierz. 1974. "Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 1974 r. (III KR 311/73)". Nowe Prawo 11: 1583-1586.
 • Cyprian, Tadeusz, Paweł Asłanowicz. 1949. Karna i cywilna odpowiedzialność lekarza. Kraków: Księgarnia Wydawnicza Dr L.J. Jaroszewski.
 • Dębski, Ryszard. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Filar, Marian. 2000. Lekarskie prawo karne. Kraków: Zakamycze.
 • Grzywo-Dąbrowski, Wiktor. 1958. Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Kędziora, Renata. 2009. Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kubiak, Rafał. 2012. Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Kraków: Medycyna Praktyczna.
 • Lachowski, Jerzy. 2013. "Przestępstwo i jego struktura. Bezprawność". W System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. T. 3. Red. Ryszard Dębski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Liszewska, Agnieszka. 1994. "Wątpliwości wokół pojęcia błędu w sztuce lekarskiej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 60: 129-138.
 • Liszewska, Agnieszka. 1998. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kraków: Zakamycze.
 • Marek, Zdzisław. 1999. Błąd medyczny. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Medyczne.
 • Nesterowicz, Mirosław. 2001. Prawo medyczne. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Plebanek, Ewa. 2010. "Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych". Prawo i Medycyna 39: 48-67.
 • Popielski, Bolesław. 1963. Medycyna i prawo. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Radzicki, Józef. 1967. Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Rejman, Genowefa. 1975. "Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego". Nowe Prawo 7-8: 1063-1086.
 • Rejman, Genowefa. 1991. Odpowiedzialność karna lekarza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ruff, Jan. 1929. Odpowiedzialność karna lekarza. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.
 • Sawicki, Jerzy. 1954. "O odpowiedzialności za błędny zabieg medyczny. Problem winy". Państwo i Prawo 6: 991-1016.
 • Sawicki, Jerzy. 1958. "Odpowiedzialność karna lekarza za błąd sztuki lekarskiej". W Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Red. Wiktor Grzywo-Dąbrowski. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Sawicki, Jerzy. 1965. Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sośniak, Mieczysław. 1968. Cywilna odpowiedzialność lekarza. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Sroka, Tomasz. 2013. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wachholz, Leon. 1925. Medycyna sądowa. Kraków: Gebethner i Wolff.
 • Wanatowska, Wiesława, Witold Kulesza. 1988. Odpowiedzialność prawna lekarza. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Wróbel, Włodzimierz, Andrzej Zoll. 2014. Polskie prawo karne. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Zoll, Andrzej (red.). 2012. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zoll, Andrzej. 1988. Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Zoll, Andrzej. 1990. "Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego". Państwo i Prawo 10: 30-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475096

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.