PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 77 Różne wymiary odpowiedzialności prawnej | 37--48
Tytuł artykułu

O ograniczeniach holistycznego ujmowania etyk zawodów prawniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About Some Restrictions on Holistic Recognition of Ethics of Legal Professions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza istotne problemy dotyczące roli i znaczenia zawodów prawniczych we współczesnym świecie. W opracowaniu dokonano analizy etycznych wyzwań postulowanych w stosunku do sędziego oraz wysuwanych wobec adwokatów i radców prawnych. Zawarto rozważania dotyczące różnych sposobów rozumienia etyki zawodowej, w szczególności z punktu widzenia etyki organizującej korporacje oraz etyki widzianej jako dbałość o jakość prawa w wymiarze moralnym. Wyrażone zostało stanowisko, iż nie jest możliwe jednowymiarowe ujęcie zasad etycznych rządzących wykonywaniem zawodów prawniczych, w szczególności zawodu sędziego oraz adwokata i radcy prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper raises significant problems concerning a role and importance of legal professions in the modern world. The paper analyses the ethical challenges postulated to the judge and posed to attorneys and legal advisers. Some consideration is given to different ways of the understanding of professional ethics, in particular from the point of view of ethics organizing corporations and the ethics seen as caring about the quality of law in a moral dimension. An opinion is expressed that it is impossible to determine the ethical principles guiding practice of the legal profession in a one-dimensional way, especially that of a judge, an attorney or a legal adviser. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Anzenbacher, Arno. 1992. Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.
 • Bauman, Zygmunt. 1998. "Prawodawcy i tłumacze". W Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. Ryszard Nycz. Przeł. Anna Tanalska. IFiS PAN.
 • Cotterell, Roger. 1989. The politics of Jurisprudence. London-Edinburgh: University of Pennsylvania Press.
 • Habermas, Jurgen. 1999. Teoria działania komunikacyjnego. Tom I. Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Warszawa: PWN.
 • Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1961. The concept of law. Oxford: Oxford University Press.
 • Król, Małgorzata. 1998. "Koncepcje trudnych przypadków a prawomocność". W Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. 97. Red. Mirosław Kocoł, Wiesław Lang. 97. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Lazari-Pawłowska, Ija. 1992. "Etyki zawodowe jako role społeczne". W Etyka. Pisma wybrane. Red. Paweł Smoczyński. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Leszczyński, Jerzy. 2014. "Opinia prawna jako przedstawienie wiedzy o prawie". W Opinie prawne w praktyce. Red. Małgorzata Król. Warszawa: C.H. Beck.
 • Łętowska, Ewa. 2002. "Kilka uwag o praktyce wykładni". Kwartalnik Prawa Prywatnego. Rok XI, 1: 33.
 • Łętowska, Ewa. 1997. "Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego". Państwo i Prawo 5: 7.
 • Matczak, Marcin. 2007. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowania prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nogalski, Bogdan, Janusz Śniadecki. 2001. Etyka zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Perelman, Chaim. 2002. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przeł. Mieczysław Chomicz. Warszawa: PWN.
 • Rejniak-Majewska, Agnieszka. 2006. "Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 8: 19-38.
 • Riskin, Leonard. 1982. "Mediation and Lawyers". Ohio State Law Journal 43: 29.
 • Safjan, Marek. 2004. Rola prawnika we współczesnym świecie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Skuczyński, Paweł. 2013. "Etyka adwokacka". W Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć. Red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 126. Warszawa: C.H. Beck.
 • Skuczyński, Paweł, Marek Zirk-Sadowski. 2012. "Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów". Krajowa Rada Sądownictwa 1: 12 i n.
 • Stelmach, Jerzy. 1999. Współczesna filozofia interpretacji prawniczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Waśkowski, Eugeniusz. 1968. "Zasady etyki adwokackiej". Palestra 11: 1 i n.
 • Wojtczak, Krystyna. 2004. "Co to jest wolny zawód". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 1(2): 127 i n.
 • Wróblewski, Jerzy. 1976. "Uzasadnienie i wyjaśnienie decyzji sądowej". Studia Prawno-Ekonomiczne XVI.
 • Wróblewski, Jerzy. 1988. "Poziomy uzasadnienia decyzji prawnej". Studia Prawno-Ekonomiczne XL.
 • Zirk-Sadowski, Marek. 1992. "Dyskurs jako mowa regulowana wymogami moralnymi". W Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Red. Grażyna Skąpska. 171-184. Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zirk-Sadowski, Marek. 1996. "Prawny wymiar integracji europejskiej". W Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. Red. Marek Belka, Jerzy Hausner, Leszek Jasiński, Mirosława Marody, Marek Zirk-Sadowski. 133. Warszawa: Friedrich Ebert-Stiftung.
 • Zirk-Sadowski, Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994, nr 1, poz. 2.
 • Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, Monitor Prawniczy 2002/11: 483.
 • Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK ZU 2004/2A, poz. 9.
 • Wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK ZU 2007/7A, poz. 72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475098

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.