PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 63--74
Tytuł artykułu

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Healthcare Tasks of Territorial Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, doniosłość znaczenia przepisów Konstytucji RP w zakresie ochrony zdrowia, funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author describes the healthcare tasks of the territorial self-government units, developing this theme with the historical healthcare conditions in the territorial self-government units, the impact of decentralization of authority on healthcare in territorial self-government units, the significance of the provisions of the Polish Constitution regarding healthcare, the functioning of medicinal entities performing healthcare tasks in the territorial self-government units and the role of territorial self-government units in healthcare. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--74
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski, doktorant
Bibliografia
 • A. Frączkiewicz-Wronka, J. Jasłowski, B. Owcorz-Cydzik, D. Sobusik, Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice 2004, s. 52.
 • A. Frączkiewicz-Wronka, Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia [w:] Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2005, s. 27.
 • A. Kurzynowski, P. Błędowski, Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, s. 297.
 • A. Pyrzyńska, Dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych, "Państwo i Prawo" 2011/12, s. 17.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • D. Cendrowicz, J. Korczak, Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego na przykładzie pomocy społecznej [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski, LEX/el. 2015.
 • D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, LEX nr 128089.
 • E. Nojszewska, Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Warszawa 2012, s. 68-69.
 • H. Izdebski [w:] Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, red. M. Dercz, LEX/el. 2016.
 • H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2012, s. 166.
 • I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2014.
 • J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2012.
 • J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009, s. 78-79.
 • Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Warszawa 2009, s. 175.
 • M. Augustyniak, T. Moll, Komentarz do art.7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX/el. 2016.
 • M. Augustyniak, T. Moll, Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, LEX/el. 2015.
 • M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001, s. 121.
 • M. Dercz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005, s. 86.
 • M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym systemie opieki zdrowotnej, "Prawo i Medycyna" 2000/6-7, s. 5.
 • M. Węgrzyn, Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wrocław 2013, s. 91.
 • M. Węgrzyn-Skarbek, Organizacja pomocy społecznej w gminach, "Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2007/3, s. 209.
 • M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013, s.33.
 • Prawo publiczne ochrony zdrowia, red. M. Dercz, Warszawa 2013, s. 35.
 • T. Bąkowski, "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty", "Zadania własne gminy", "Zakres działania gminy" oraz "Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym" w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Studia prawnoadministracyjne. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Gdańsk 2012, s. 39-47.
 • Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red. T. Mróz, Białystok 2011, s. 100.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • W. Skrzydło, Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. M. Chmaj, Kraków 2002, s. 51.
 • W. Śniecikowski, Podstawowa opieka zdrowotna należy do zadań własnych gminy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/podstawowa-opieka-zdrowotna-nalezydo-zadan-wlasnych-gminy (dostęp: 26.07.2015).
 • Zdrowie publiczne, red. T.B. Kulik, A. Pacian, Warszawa 2014, s. 254.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.