PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 7--20
Tytuł artykułu

Wartość pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Value of Labour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie naukowej i aplikacyjnej roli założeń aksjologicznych dotyczących wartości pracy w przykładowych teoriach jej dotyczących. Do jego realizacji wykorzystano metodę analizy tekstu, która określa sens tych założeń, oraz analizy fenomenologicznej, mającej na celu ukazanie wartości, których te założenia dotyczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents normative assumptions and their role in the sample theories of labour. The study indicates two functions of the assumptions - they are either descriptive or normative. In the former case, they define labour. In the latter case, they justify strategies of work management and solutions of the labour law. Text and phenomenological analyses are used. First we analyze exemplary texts in order to outline their normative assumptions. In this context, we analyze the values indicated by the assumptions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Ackoff R.L., Addison H.J., Magidson J. (2006), Idealized Design: Creating an Organization's Future, Upper Saddle River, Wharton School Publishing, New Jersey.
 • 2. Alchian A.A. (1953), The Meaning of Utility Measurement, "The American Economic Review", Vol. 43, s. 26-50.
 • 3. Barro R. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • 4. Bartnik C.S. (1995), Personalizm, Oficyna Wydawnicza Czas, Lublin.
 • 5. Beauchamp T.L. (2009), Relativism, Multiculturalism, and Universal Norms: Their Role in Business Ethics, [w:] Brenkert G.G. (red.), The Oxford Handbook of Business Ethics, Oxford University Press, Oxford.
 • 6. Bladen V.W. (1960), Adam Smith on Productive and Unproductive Labour: A Theory of Full Development, "The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d'Economique et de Science politique", Vol. 26, s. 625-630.
 • 7. Blaug M. (1997), Economic Theory in Retrospect, (5th ed.), Cambridge University Press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town.
 • 8. Bohm-Bawerk E. (1896), Karl Marx and the Close of His System, "The Anti-Marxists E-Library", https://sites.google.com/site/theamiaelibrary/browse-authors/eugen-ritter-von-boehm-bawerk/karl-marx-and-the-close-of-his-system (dostęp: 01.08.2016).
 • 9. Brown M.F. (2008), Cultural Relativism 2.0, "Current Anthropology", Vol. 49, s. 363-383.
 • 10. Burrow L. (1999), Personalism: a Critical Introduction, Chalice Press, St. Louis.
 • 11. Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, MIT Press Cambridge, Massachusetts, London.
 • 12. Caplan B. (1999), The Austrian Search for Realistic Foundations, "Southern Economic Journal", Vol. 65, s. 823-838.
 • 13. Conti C.C. (1995), Metaphysical Personalism: An Analysis of Austin Farrer's Metaphysics of Theism, Clarendon Press, Oxford.
 • 14. Crisp R. (2016), Well-Being, [w:] Zalta E.N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016), http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/well-being/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 15. Cymerman R., Hopfer A. (2003), System i procedury wyceny nieruchomości, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • 16. Debrix F. (1999), Specters of Postmodernism: Derrida's Marx, the New International and the Return of Situationism, "Philosophy & Social Criticism", Vol. 25, s. 1-21.
 • 17. Driver J. (2014), The History of Utilitarianism, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014), http://plato.stanford.edu/archives/win2014/ entries/utilitarianism-history/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 18. Eldred M. (2011), Value, Justice - Aristotle, Adam Smith, Karl Marx, http://www.arte-fact.org/untpltcl/exchvljs.html (dostęp: 01.08.2016).
 • 19. Enrick N.L. (1973), Qualitative Values into Quantitative Measures: Marketing Decisions Applications, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 1, s. 90-99.
 • 20. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J. (2012), Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 95, s. 145-154.
 • 21. Friedman M.S. (2003), Martin Buber: The Life of Dialogue, Routledge, London, New York.
 • 22. Glasman M. (1996), Unnecessary Suffering: Managing Market Utopia, Verso, London, New York.
 • 23. Grassi J. (2004), Marx versus Marshall: Competing Theories of Value and the Role of Commodity Fetishism within Capitalist Supply and Demand Model, "Deliberations, Fall", s. 37-40.
 • 24. Gronbacher G.M.A. (2008), Personalizm ekonomiczny, (tłum. J. Merecki), PAFERE, Warszawa.
 • 25. Gueye C.M. (2011), Ethical Personalism, Ontos Verlag, Frankfurt, Paris, Lancaster, New Brunswick.
 • 26. Heakal R. (2003). Economics basics: Utility, http://www.investopedia.com/university/ economics/economics5.asp (dostęp: 08.03.2016).
 • 27. Howell P. (1975), Once Again on Productive and Unproductive Labour, "Revolutionary Communist", Vol. 3, https://www.marxists.org/subject/economy/authors/howell/produnprod.htm (dostęp: 01.08.2016).
 • 28. Jacko J.F. (1999a), Ethical Personalism, [w:] Kaspar G. (red.), Kleines Philosophisches Woerterbuch, s. 22-23, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Triesenberg, Vaduz.
 • 29. Jacko J.F. (1999b), Metaphysical Personalism, [w:] Kaspar G. (red.), Kleines Philosophisches Woerterbuch, s. 22, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Triesenberg, Vaduz.
 • 30. Jacko J.F. (1999c), Philosophical Personalism, [w:] Kaspar G. (red.), Kleines Philosophisches Woerterbuch, s. 22-24, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Triesenberg, Vaduz.
 • 31. Jacko J.F. (1999d), Relativistic Personalism, [w:] Kaspar G. (red.), Kleines Philosophisches Woerterbuch, s. 23, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Triesenberg, Vaduz.
 • 32. Jan Paweł II (1981), Laborem Exercens. Encyklika, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html (dostęp: 09.09.2016).
 • 33. Jan Paweł II (1991), Centesimus Annus. Encyklika, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html (dostęp: 09.09.2016).
 • 34. Jarvie I.C. (1983), Rationality and Relativism, [w:] Thinking about Society: Theory and Practice, s. 50-69, R. Reidel Publishing Company, Dortrecht, Boston, Lancaster.
 • 35. Kisiel R. (2012), Uczestnictwo jako personalistyczna wartość, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne", nr 2, s. 447-455.
 • 36. Kolman R. (2000), Zespoły badawcze jakości życia, "Problemy Jakości", nr 32, s. 2-5.
 • 37. Kraut R. (2016), Aristotle's Ethics, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Spring 2016), http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/aristotleethics/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 38. Kuipers B. (1994), Qualitative Reasoning: Modeling and Simulation with Incomplete Knowledge, MIT Press, Cambridge.
 • 39. Lévinas E. (1996), Emmanuel Levinas: Basic Philosophical Writings, Indiana University Press Bloomington, Indianapolis.
 • 40. Mansfield H.C. (1980), Marx on Aristotle: Freedom, Money, and Politics, "The Review of Metaphysics", Vol. 34, s. 351-367.
 • 41. Marks K. (1951), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Proces wytwarzania kapitału, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • 42. Marshall A. (1890), Principles of Economics, Macmillan, New York, http://archive.org/ details/principlesecono00marsgoog (dostęp: 01.08.2016).
 • 43. May H. (2010), Aristotle's Ethics: Moral Development and Human Nature, Continuum London, New York.
 • 44. Menger C. (1976), Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute, Aulburn, Alabama.
 • 45. Mintzberg H. (1982), A Note on That Dirty Word "Efficiency", "Interfaces", Vol. 12, s. 101-105.
 • 46. Okun A.M. (2010), Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Brookings Institution Press, Washington.
 • 47. Parsons S. (2001), Qualitative Methods for Reasoning Under Uncertainty, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • 48. Piaget J. (2013), Sociological Studies, Routledge.
 • 49. Praca (b.r.) - hasło, [w:] Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/praca; 2507726.html (dostęp: 01.08.2016).
 • 50. Prychitko D.L. (2008), Marxism [The Concise Encyclopedia of Economics], http://www.econlib.org/library/Enc/Marxism.html (dostęp: 08.09.2016).
 • 51. Reale G. (1990), A History of Ancient Philosophy II: Plato and Aristotle, (tłum. J.R. Catan), SUNY Press, New York.
 • 52. Ricardo D. (1821), On the Principles of Political Economy, and Taxation, (3rd ed.), John Murray.
 • 53. Roa F.C. (2007), Business Ethics and Social Responsibility, Rex Bookstore, Manilia.
 • 54. Rothbard M.N. (2007), Utilitarian Free-Market Economics, "Mises Daily Articles", https://mises.org/library/utilitarian-free-market-economics (dostęp: 01.08.2016).
 • 55. Schroeder M. (2012), Value Theory, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012), http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/value-theory/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 56. Shaw W.H. (2011), Utilitarianism and Recourse to War, "Utilitas", Vol. 23, s. 380-401.
 • 57. Sinnott-Armstrong W. (2015), Consequentialism, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015), http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/ consequentialism/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 58. Smith A. (1904), An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen, London.
 • 59. Styczeń T. (1986), Problem sensu i wartości pracy, [w:] Gałkowski J.W. (red.), Jan Paweł II: Laborem exercens, s. 97-111, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • 60. Świtała I.M. (2015), Praca człowieka w wymiarze autotelicznym i instrumentalnym - wybrane aspekty aksjologii pracy, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", Vol. 88, s. 57-68.
 • 61. Tischner J. (1982), Myślenie według wartości, Znak, Kraków.
 • 62. Tischner J. (1989), Dokąd prowadzi ta droga?, "Tygodnik Powszechny", nr 47, http://tischner.pl/aktualnosc/944/1/dokad-prowadzi-ta-droga (dostęp: 01.08.2016).
 • 63. Veatch H.B. (2003), Rational Man: A Modern Interpretation of Aristotelian Ethics, Liberty Fund, Indianapolis.
 • 64. Wartość ekonomiczna (b.r.) - hasło, [w:] Encyklopedia zarządzania, http://cytaty.mfiles.pl/ index.php/keyword/1172/0/warto _ekonomiczna (dostęp: 01.08.2016).
 • 65. Wawak T. (b.r.), Jakość pracy, [w:] Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/ index.php/Jako _pracy (dostęp: 01.08.2016).
 • 66. Weber M. (2010), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, (tłum. B. Baran, P. Miziński), Aletheia, Warszawa.
 • 67. White J. (2011), In the Shadow if Virtue: Why Ethical Personalism Needs an Ethical Impersonalism, [w:] Gueye C.M. (red.), Ethical Personalism, s. 137-154, Walter de Gruyter, Fankfurt, Paris, Lancaster, New Brunswick.
 • 68. White M.D. (2012), Value in Economics: Accentuate the Qualitative, but Don't Eliminate the Quantitative, [w:] Gennaro I. (red.), Value. Sources and Readings on a Key Concept of the Globalized World, s. 331-347, Brill.
 • 69. Williams T.D., Bengtsson J.O. (2016), Personalism, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016), http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/ entries/personalism/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 70. Zank M., Braiterman Z. (2014), Martin Buber, [w:] Zalta E.N. (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014), http://plato.stanford.edu/archives/win2014/ entries/buber/ (dostęp: 01.08.2016).
 • 71. Zimmerman M.J. (2001), The Nature of Intrinsic Value, Rowman & Littlefield, Lanham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.