PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 30--40
Tytuł artykułu

Integrowanie międzypokoleniowego potencjału szansą na przezwyciężenie skutków procesu starzenia się polskiego społeczeństwa współczesnej organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrating Intergenerational Potential as an Opportunity to Overcome the Effects of Aging Process of Modern Organization's Polish Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnych czasach niezbędne jest podjęcie działań zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zmian demograficznych zmierzających do bezwzględnego ograniczenia spadku liczby osób aktywnych zawodowo. Skutecznym rozwiązaniem jest zatem wspieranie aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku, aby nie marnować możliwości wykorzystania ich unikalnych umiejętności i doświadczenia. Artykuł poświęcony jest problematyce połączenia różnorodnego potencjału będącego własnością pracowników wszystkich pokoleń. W pierwszej części omówiono wybrane aspekty procesu starzenia się polskiego społeczeństwa w wymiarze demograficznym i zaprezentowano rozwiązania ukierunkowane na przezwyciężenie jego skutków. Pokrótce opisano także problem ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek i różne formy jego występo-wania. Postępowe organizacje podejmują różnorodne działania pozwalające na rozwiązanie tego niebezpiecznego w skutkach zjawiska. Kluczem do sukcesu jest kompetentne zintegrowanie i wykorzystanie różnic międzypokoleniowych w ramach jednego zespołu pracowniczego, aby przyniosły organizacji korzyści. Takich innowacyjnych rozwiązań dostarcza koncepcja Flexing Style, której poświęcono w niniejszym opracowaniu nieco uwagi. W ostatniej części skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących znaczenia zespołów pracowniczych zróżnicowanych pod względem wieku.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays it is necessary to take steps to prevent the formation of unfavorable demographic changes aimed at reducing the decrease in the number of economically active people. An effective solution is to promote the professional activation of older people, in order not to waste the possibility to use their unique skills and experience. This article discusses the problems of connecting varied potential of employees of all generations. The first part discusses selected aspects of the aging population in the demographic dimension and presents solutions aimed at overcoming the consequences. It also briefly describes the problem of ageism, which is discrimination based on age, and various forms of its manifestation. Progressive organizations take a variety of actions to tackle this dangerous phenomenon. The key to success is an integrated and competent use of the generation gap within one team of employees, in order to bring the organization benefits. Such innovative concept is provided by Flexing style, which is discussed in this paper. The final section focuses on issues concerning the importance of a workforce differentiated in terms of age.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Age Concern (2006), Strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa, Age Concern, Komitet Regionów, http://www.ageconcern.org.uk (dostęp: 10.06.2016).
 • 2. Baranowska A. (2013), Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna, [w:] Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K. (red.), Społeczny wymiar życia aktywności osób starszych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • 3. Bieniek J., Pliszka B. (2014), Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 72.
 • 4. Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 • 5. Gembicki P. (b.r.), Konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa, [w:] Raport: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, www.rynekzdrowia.pl (dostęp: 04.06.2016).
 • 6. Gojny M., Zbierowski P. (2013), Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwa w organizacjach, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • 7. http://www.ageconcern.org.uk (dostęp: 08.06.2016).
 • 8. http://www.hrnews.pl/WsparcieHR,206,.aspx (dostęp: 02.10.2016).
 • 9. http://www.parp.gov.pl/files/74/517/18992 (dostęp: 17.06.2016).
 • 10. http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek (dostęp: 02.10.2016).
 • 11. Kijak R.J., Szarota Z. (2013), Wsparcie społeczne i polityka społeczna wobec późnej dorosłości i starości, [w:] Kijak R.J., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • 12. Lange M. (2008), Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 13. Ostrowska K. (2012), Starzenie się społeczeństwa największym problemem gospodarek, http://www.rp.pl/artykul/837291-Starzenie-sie-spoleczenstwa-najwiekszym-problemem-gospodarek.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.