PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 41--49
Tytuł artykułu

Czynniki motywujące członków grup producentów rolnych do wzrostu zaangażowania w działania podejmowane przez grupę

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Motivating Members of Groups of Agricultural Producers to Increase Involvement in the Activities Undertaken by the Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początek XXI wieku to czas wzmożonego powstawania nowego modelu gospodarowania - sieci przedsiębiorstw. Proces ten ma także miejsce na rynku rolnym, gdzie producenci rolni tworzą sieci nazywane grupami producentów rolnych. Głównym celem działania przedmiotowych grup jest poprawa pozycji konkurencyjnej oraz wzrost siły przetargowej w transakcjach kupna i sprzedaży. Polska w porównaniu z krajami Unii Europejskiej charakteryzuje się niską dynamiką zmian liczby zarejestrowanych grup producentów rolnych. Powodzenie rynkowe oraz rozwój grup producenckich zależy w dużym stopniu od zaangażowania członków grupy, pracy zespołowej, odpowiedniej motywacji oraz świadomości, że ich praca wpływa na realizację celu grupy. Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników motywujących członków grupy producentów rolnych do większego zaangażowania w sprawy grupy, w opinii osób zarządzających.(abstrakt oryginalny)
EN
The beginning of the twenty-first century is a time of increased formation of anew model of management-enterprise networks. This process also takes place in the agricultural sector, where farmers form a network are called agricultural producer groups. The main objective of these groups is to improve the competitive position and increase bargaining power purchases and sales. Poland compared to the EU countries is characterized by low dynamics of changes in the number of registered agricultural producer groups. Market success and development of producer groups depends largely on the involvement of members of the group, teamwork, proper motivation and the awareness that their work affects the implementation of the group. The article attempts to identify the factors motivating the members of a group of agricultural producers to become more involved in the affairs of the opinion of the management board.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Adams J.S. (1963), Towards an Understanding of Inequality, "Journal of Abnormal and Normal Social Psychology", Vol. 67.
 • 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 3. Czarnecka A. (2011), Rola przełożonego w kształtowaniu motywacji pracowników, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 3.
 • 4. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Halamska M. (2011), Społeczna kondycja polskiej wsi. Struktura, kapitały i społeczeństwo obywatelskie w I dekadzie XXI wieku, [w:] Nurzyńska I., Drygas M. (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • 6. Jończyk J. (2008), Czynniki motywujące do pracy w opinii lekarzy pracujących w Polsce i w Stanach Zjednoczonych - wyniki badań, [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa.
 • 7. Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy: determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • 8. Kozłowski W. (2010), Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa.
 • 9. Latham G.P., Ernst C.T. (2006), Keys to Motivating Tomorrow's Workforce, "Human Resource Management Review", Vol. 16.
 • 10. Lichtarski J.M. (2012), Motywowanie członków zespołu zadaniowego w teorii i w praktyce, "Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences", nr 1(10).
 • 11. Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K. (2016), Strategie organizacji węzłowych wobec innych uczestników sieci międzyorganizacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 444: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
 • 12. Lunenburg F.C. (2011a), Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations, "International Journal Of Management, Business, and Administration", Vol. 15, No. 1.
 • 13. Lunenburg F.C. (2011b), Goal-Setting Theory of Motivation, "International Journal of Management, Business, and Administration", Vol. 1.
 • 14. Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. Murphy J. (2007), Potęga podświadomości, Świat Książki, Warszawa.
 • 16. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
 • 18. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983, z późn. zm.).
 • 20. Verner J.M., Babar M.A., Cerpa N., Hall T., Beecham S. (2014), Factors That Motivate Software Engineering Teams: A Four Country Empirical Study, "The Journal of Systems and Software", Vol. 92.
 • 21. Walecka A. (2012), Podstawy motywowania pracowników, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.