PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 82--94
Tytuł artykułu

Problem doktrynalny i funkcjonalny systemu zarządzania w perspektywie historycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doctrinal and Functional Problem of the Management System in the Historical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano spór, jaki toczy się przez dzieje w kwestii zasad, metod oraz celów zarządzania. Istotne dla teorii i praktyki zarządzania jest zakwalifikowanie systemu kierowania bądź do spektrum środków i narzędzi przeznaczonych do realizacji celów aksjologicznych, bądź też uznania w nim celu absolutnego. Dychotomia ta znalazła swe odbicie w przytoczonych doktrynach oraz paradygmatach cywilizacyjnych, które odpowiednio skutkowały w życiu polityczno-społecznym. W artykule ukazano również problem funkcjonalny zarządzania na poziomie niższym, czyli przedsiębiorstw oraz ich organizacji pracy. Przedstawiono nowy trend wychodzenia z kryzysu instytucjonalnego w kręgu tzw. nowego kapitalizmu, który przybiera postać nowej organizacji pracy i nowego sposobu zarządzania procesem produkcji. Jednak nawiązuje on do sprawdzonych już w historii wzorców organizacyjnych, opartych na tradycyjnych normach i wartościach, jak: hierarchia, współpraca, pomoc i solidarność w miejscach pracy. Opracowanie ma charakter teoretyczny i zostało przygotowane na podstawie badań literaturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the dispute which has been taking place for centuries in terms of rules, methods and objectives of management. It is essential for the theory and practice of management to qualify the system of managing either to the spectrum or measures and tools indicated for achieving axiological objectives or to recognise it as an absolute target. This dichotomy is reflected in many doctrines and paradigms of system and civilisation which resulted in political and social life. The functional problem of management on the lower level i.e. on the level of companies, their work organisation and its consequences in social life are also included in the article. The trend of emerging from an institutional crisis in a so called new capitalism is also presented in this article. It takes the form of new organisation of work and new way of managing the process of production. However, it refers to the best organisational patterns in history based on traditional standard values such as: hierarchy, cooperation, assistance and solidarity in the workplace. The discussion presented is based on the literature review.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Augustyn Św. (1977), O państwie Bożym, PWN, Warszawa.
 • 2. Augustyn Św. (1998), Państwo Boże, przeł. Kubicki W., Antyk, Kęty.
 • 3. Brooke Ch. (2001), Europa średniowieczna 962-1154, PIW, Warszawa.
 • 4. Cichocki M. (2003-2004), Wieczny pokój u św. Augustyna, "Teologia Polityczna", nr 1.
 • 5. Czapliński W., Galos A., Korta W. (1981), Historia Niemiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • 6. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (2005), Słownik synonimów, Świat Książki, Warszawa.
 • 7. Fortin E. (2010), Św. Augustyn, [w:] Strauss L., Cropsey J. (red.), Historia filozofii politycznej, Fronda, Warszawa.
 • 8. Fukuyama F. (2012), Historia ładu politycznego, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • 9. Garbiec R., Pawłowska K. (2014), Rola państwa w ograniczaniu ryzyka społecznego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 10. Huntington S. (2006), Political Order in Changing Societes, Yale University Press, New Haven.
 • 11. Majka J. (1982), Filozofia społeczna, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Warszawa.
 • 12. Pawłowska K., Garbiec R. (red.) (2010), Idee regulacyjne oraz sankcje zabezpieczające system ubezpieczeń społecznych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 13. Seidler G.L. (1974), Przedmarksowska myśl polityczna, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • 14. Sennett R. (2006), Korozja charakteru, osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • 15. Sennett R. (2010a), Etyka dobrej roboty, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • 16. Sennett R. (2010b), Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • 17. Sennett R. (2012), Szacunek w świecie nierówności, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • 18. Skorupka A. (red.) (1995), Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • 19. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa.
 • 20. Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna w XIX i XX wieku. Liberalizm, PWN, Warszawa.
 • 21. Stawrowski Z. (2006), Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków-Warszawa.
 • 22. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, 2, PWN, Warszawa 1970.
 • 23. Weaver R. (1996), Idee mają konsekwencje, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • 24. Zdybicka Z. (2006), Religia a państwo, [w:] Jaroszyński P. i in. (red.), Człowiek i państwo, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.