PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 95--108
Tytuł artykułu

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Risk Management in the Activity of Social Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnie socjalne w Polsce. Ze względu na swoją specyfikę podmioty te w sposób szczególny są narażone na ryzyko typowe dla działalności mikroprzedsiębiorstw, w tym ryzyko bankructwa i upadłości. Przedsiębiorcy społeczni muszą zatem umieć ryzyko identyfikować, kwantyfikować oraz w sposób właściwy na nie reagować. W szczególności ważna jest identyfikacja ryzyka z zastosowaniem właściwej metodyki w tym względzie. Dlatego artykuł zawiera postulat implementacji do praktyki gospodarczej spółdzielni socjalnych rozwiązań wykorzystywanych w zakresie zarządzania ryzykiem w typowych przedsiębiorstwach komercyjnych, w tym uniwersalnych zasad związanych z przebiegiem procesu zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych. Zarządzanie ryzykiem w podmiotach ekonomii społecznej jest bowiem zagadnieniem rozległym i wymaga przeprowadzenia szerokich badań, w tym studiów literaturowych, co stanowi zasadnicze pole rozważań zawartych w treści artykułu. W publikacji w sposób szczególny zwrócono uwagę na problemy praktyczne zarządzania ryzykiem w tego typu podmiotach. Wykorzystano metodę syntezy oraz dedukcję i indukcję.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is a review of certain aspects of social enterprises risk management with special focus on business risk management performed by social associations acting on polish market. Taking into consideration particular character of social associations it needs to be stressed that those type of enterprises, the same way as the rest of market players, are expose to full range of risks. As it looks that their associated risk cartography is almost the same as micro enterprises one and includes risk of insolvency and bankruptcy as well. There is no doubt that social association businessmen must have special set of skills and knowledge that allow them properly identify, quantify and mitigate those risks, giving proper reaction to market challenges. Especially risk identification with proper methodology involved is crucial for adequate further risk treatment. This is the reason why the fundamental postulate of this article is a demand for full implementation of common risk management solutions, existing already in commercial market practice and used by commercial enterprises in their daily business activity, to social enterprises risk management scheme, at the same time fulfilling present methodology gap. Universal rules of the risk management process used by commercial banks might be good reference and example. The process of social enterprise risk management as one of a subject of social economy is still an area relatively unknown and requires further research including scientific literature study. This is main base for the polemic covered in the content of this article. In this article it is paid special attention to practical issues of social enterprise risk management. The article uses the method of synthesis, deduction and induction.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--108
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • 2Banco Santander Group - France
Bibliografia
 • 1. Austin J., Gutierrez R., Ogliastri E., Reficco E. (2006), Effective Management of Social Enterprises, Harvard University Press, Cambridge.
 • 2. Banting G.K. (ed.) (2000), The Non-profit Sector in Canada: Roles and Relationships, McGill-Queen's University Press, Kingston.
 • 3. Brooks A.C. (2009), Social Entrepreneurship. A Modern Approach to Social Venture Creation, Pearsons Prentice Hall, New Jersey.
 • 4. Brown W.A. (2005), Exploring the Association Between Board and Organizational Performance in Nonprofit Organizations, "Nonprofit Management & Leadership", Vol. 15(3).
 • 5. Courtney R. (2002), Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London.
 • 6. Dacin P.A., Dacin M.T., Matear M. (2010), Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here, "Academy of Management Perspective", Vol. 24(3).
 • 7. Defourny J., Nyssens M., (2010), Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences, "Journal of Social Entrepreneurship", No. 1(1).
 • 8. Domański J. (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 9. FERMA (2002), A Risk Management Standard, Federation of European Risk Management Associations, London.
 • 10. Fone M., Young C.P. (2007), Managing risks in Public Organizations, Palgrave Macmillan, London - New York.
 • 11. Grzybowski W. (1995), Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 12. Harding R. (2004), Social Enterprise: The New Economic Engine?, "Business Strategy Review", No. 15.
 • 13. Haugh H. (2006), Social Enterprise: Beyond Economic Outcomes and Individual Returns, [w:] Mair J., Robinson J., Hockerts K. (eds.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, London - New York.
 • 14. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 15. Hausner J., (red.) (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • 16. Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2007), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • 17. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/ (dostęp: 10.11.2016).
 • 18. http://www.nesst.org/polska/zarzadzanie-ryzykiem-w-przedsiebiorstwie-spolecznym/ (dostęp: 15.11.2016).
 • 19. http://www.zakupprospoleczny.pl/ekonomia-spoleczna/polskie-tradycje-es (dostęp: 18.11.2016).
 • 20. Jędralska K. (1992), Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • 21. Kazimierczak T. (2007), Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] Kazimierczak T., Rymsza M., (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • 22. Kelly S. (2007), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, [w:] Kazimierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • 23. Knight H.F. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 • 24. Korzeniowski L. (2002), Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association for Security, Kraków.
 • 25. Lam J. (2003), Enterprise Risk Management, Wiley & Sons, Hoboken.
 • 26. Myrczek J., Sadlik-Lenczewska M., Tworek P. (2015), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw budowlanych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 19.
 • 27. Neumann P. (2011), Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 28. Pearce J. (2003), Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London.
 • 29. Pickett S.H.K. (2006), Enterprise Risk Management. A Manager's Journey, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • 30. Quarter J., Mook L., Richmond B.J. (2003), What Counts: Social Accounting for Nonprofit Organisations and Cooperatives, Prentice-Hall, New Jersey.
 • 31. Raczkowski K., Tworek P. (2017), What Does Risk Management in an Economy Really Mean?, [w:] Raczkowski K. (ed.), Risk Management in Public Administration, Palgrave Macmillan, London - New York.
 • 32. Stabryła A., Woźniak K. (red.) (2012), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 • 33. Stone M.M., Bigelow B., Crittenden W. (1999), Research on Strategic Management in Nonprofit Organizations, "Administration and Society", No. 31.
 • 34. Thomas A. (2004), The Rise of Social Cooperatives in Italy, "International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", No. 15(3).
 • 35. Tworek P. (2010), Risk Management Standards - The Review of Approaches and Concepts, [w:] Dluhošová D. (ed.), Managing and Modeling of Financial Risks, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava.
 • 36. Tworek P. (2013), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa.
 • 37. Tworek P. (2014), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego, "Journal of Management and Finance", Vol. 12(4).
 • 38. Tworek P. (2015a), Public Risk Management (PRM), [w:] Čulik M. (ed.), Managing and Modeling of Financial Risks (PART II), VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava.
 • 39. Tworek P. (2015b), Wykorzystanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w organizacjach publicznych, [w:] Kapuścińska Z.K., Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 40. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651).
 • 41. Wronka-Pośpiech M. (2015), Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 83.
 • 42. Wronka-Pośpiech M. (2016), The Identification of Skills and Competencies for Effective Management in Social Enterprises. A Managerial Perspective, "Management", Vol. 20(1).
 • 43. di Zhang D., Swanson L.A. (2013), Social Entrepreneurship in Nonprofit Organizations: An Empirical Investigation of the Synergy Between Social and Business Objectives, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing", Vol. 25(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.