PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 128--140
Tytuł artykułu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wczoraj i dziś, ale czy jutro?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperative Property Ownership - Yesterday and Today, but do Tomorrow?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są rozważania nad przyszłością spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Autor dokonuje charakterystyki tego ograniczonego prawa rzeczowego celem zbadania jego wpływu na rynek mieszkaniowy w Polsce. W artykule podkreślono również korelację instytucji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z prawem spadkowym oraz prawem rodzinnym. W tekście przedstawiono ponadto proces przystępowania do spółdzielni mieszkaniowej w związku zaistniałymi na przestrzeni ostatnich lat problemami i nowelizacjami ustaw regulujących omawianą tematykę. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie dlaczego spółdzielczość mieszkaniowa, mimo ogromnego potencjału jaki za sobą niesie, przeżywa recesję w Polsce, a także udowodnić iż jest to nadal atrakcyjna forma przedsiębiorczości na rynku mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)
EN
This publication is a collection of reflections on the future of the cooperative ownership right to the property. The author characterization of the limited property rights in order to investigate its impact on the housing market in Poland. The publication also highlights the correlation between institutions cooperative ownership right to the premises of the law of succession and family law. The text also presents the process of accession to the housing cooperative association that happened in the last few years the problems and modernization of laws regulating the discussed topics. The author tries to answer the question of why housing cooperatives despite the huge potential that it brings experiencing recessions in Poland, and also to prove that it is still an attractive form of entrepreneurship in the housing market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--140
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o spółdzielniach mieszkaniowych, (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 94, poz. 848).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03, isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2004063059101&type=1.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1997 r., sygn. akt I CKN 321/97, niepubl.
 • Bonikowska M., Dziewior K., Domańska-Skorupa B., Krzekotowska K., Krzekotowski J., Krzekotowska-Olszewska I., Modzelewska-Wąchal E., Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową: poradnik dla kadr zarządzających spółdzielni mieszkaniowych, Warszawa 2009.
 • Cioch H., Przekształcanie lokatorskiego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe, Lublin 1981.
 • Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Warszawa 2007.
 • Filipiak T., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2010.
 • Gersdorf M., O właściwości sądów powszechnych w sprawach spółdzielczych w świetle nowego prawa spółdzielczego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" (1983), z. 3.
 • Ignatowicz J., Droga sądowa w sprawach spółdzielczych w świetle nowego prawa spółdzielczego, "Nowe Prawo" (1983), z. 3.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.
 • Korzan K., Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1977.
 • Korzan K., Podstawy i skutki orzeczeń ustanawiających odrębną własność lokali, "Nowe Prawo" (1981), nr 3.
 • Korzan K., Postępowanie w sprawie przyjęcia do spółdzielni i przydzielenia lokalu spółdzielczego, "Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego" (2003), nr 11.
 • Podsiadlik C., Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach, http://czasopisma.beck.pl/ monitor-prawniczy/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe-po-zmianach-zagadnienia-organizacyjne-cz-i/, (dostęp: 20.03.2017r.).
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Witczak H., Kawałko A., Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 • Witczak H., Kawałko A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2010.
 • Zakrzewski P., Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.