PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 195--209
Tytuł artykułu

Euroregion "Tatry" jako polski przykład współpracy transgranicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Euroregion of "Tatry" as the Polish Example of the Cross-Border Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przybliżono historię i formy współpracy euroregionalnej w Europie. Polskie doświadczenia w zakresie współpracy euroregionalnej autorzy ukazali poprzez opisanie organizacji i funkcjonowania Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Na podstawie postawionych wniosków można stwierdzić, iż cel ten został zrealizowany. Funkcjonowanie euroregionów faktycznie pogłębia współpracę transgraniczną w Europie, ponieważ daje możliwość wymiany doświadczeń oraz przybliża sąsiadujące ze sobą społeczności. Wzorcowy euroregion - Transgraniczny Związek Euroregion "Tatry" skutecznie umacnia współpracę polsko - słowacką. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the history and forms of Euroregional cooperation in Europe. Polish experiences in the field of Euroregional cooperation, the authors showed by describing the organization and functioning of the Trans-boundary Union Euroregion "Tatry". On the basis of the conclusions it can be stated that this objective was realized. The functioning of Euroregions actually deepens cross-border cooperation in Europe, as it provides an opportunity for exchange of experiences and brings closer communities. Model Euroregion - Cross-border Union Euroregion "Tatry" effectively strengthens Polish-Slovak cooperation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Borys T., Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Warszawa 1999.
 • Borys T., Panasiewicz Z., Panorama Euroregionów, Jelenia Góra 1997.
 • Czarnow S., Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, "Państwo i Prawo" 1997 nr 10, s. 55-71.
 • Dąbrowski P., Studium przyrodniczo-krajobrazowe szlaku dookoła Tatr (strona polska), Kraków 2005.
 • Dobrowolski P., Łata M., Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład współpracy transgranicznej w Europie, Wrocław 2001.
 • Dumała H., Czy istnieje model "polskiego " euroregionu?, [w:] Euroregiony - mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
 • Gierłowski W., Euroregiony, pogranicze Polski a integracja europejska, [w:] Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość, red. J. Fiszer, Cz. Mojsiewicz, Warszawa 1995, s. 83-86.
 • Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Łódź 2003.
 • Jagiełło M., Słowacy w polskich oczach, t. I-II, Nowy Targ 2014.
 • Lewkowicz Ł., Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, "Samorząd Terytorialny" 2013 nr 12, s. 34-52.
 • Łazutka P., Specyfika prawna euroregionów ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów polsko-ukraińskich, [w:] Regiony w prawie i praktyce. Polska - Ukraina [Materiały konferencyjne. Łódź, 21-22.10.2014 r.], red. K. Skotnicki, K. Wlaźlak, Łódź 2015, s. 101-115.
 • Majorczyk A., Nowak A., Euroregion "Tatry" 1994-1999, [w:] 5 lat Euroregionu "Tatry": 1994-1999, red. A. Nowak, Nowy Targ - Kiežmarok 1999.
 • Majorczyk A., Szlak wokół Tatr. Studium historyczno - kulturowe. Opracowanie strony polskiej, Czarny Dunajec 2005.
 • Malarski S., Regiony - podregiony - euroregiony. Aspekty prawne i administracyjne, [w:] Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka. Opole 2006, s. 81-89.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji europejskiej, Wrocław 2000.
 • Mały słownik stosunków międzynarodowych, red. G. Michałowska, Warszawa 1996.
 • Mikołajczyk A. , Euroregion jako forma instytucjonalizacji współpracy transgranicznej w Europie, "Studia Europejskie" Toruń t. 2 (1997) s. 51-63.
 • Mnich K., Euroregion jako instytucjonalna forma realizacji zasady solidarności UE, "Przegląd Prawa Europejskiego Międzynarodowego" 2(2008), s. 49-58.
 • Rapacz A., Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wrocław 2004.
 • Różycki S., Idea euroregionalizacji i jej ocena na przykładzie badań ankietowych w Euroregionie Nysa, Jelenia Góra - Liberec 1995.
 • Skupin J., Euroregion Tatry - transgraniczna inicjatywa samorządów lokalnych Polski i Słowacji, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Materiały z międzynarodowej konferencji Lublin, 3-4.X.1994 r. red. A. Miszczuk, Lublin 1995, s. 111-114.
 • Szymański J., Podstawy prawne współpracy transgranicznej i regionalnej Polski ze wschodnimi sąsiadami, Suwałki 2002.
 • Tucholska A., Prawno-instytucjonalne uwarunkowania współpracy transgranicznej w świetle ustawodawstwa polskiego i obowiązujących norm prawa międzynarodowego z uwzględnieniem sytuacji na pograniczu polsko - niemieckim, [w:] Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko - niemieckie, red. G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzak, Warszawa 2004.
 • Wojtasik W., Międzynarodowa współpraca regionalna województwa śląskiego, [w:] Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego województwa śląskiego), red. P. Dobrowolski, Katowice 2004.
 • http://www.euroregion-tatry.eu/.
 • http://www.tcig-euroregiontatry.eu/.
 • http://www.pwt-2007-2013.euroregion-tatry.eu/.
 • http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.