PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania | 53--71
Tytuł artykułu

Efektywność udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich UE - mit czy rzeczywistość?

Warianty tytułu
The Efficiency of Granting State Aid in the EU Member States - Myth or Reality?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zasad dopuszczalności pomocy publicznej w państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 r., a następnie znowelizowanego w 2014 r. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), na mocy którego państwa członkowskie zwolniono z obowiązku zgłaszania Komisji licznych środków pomocy państwa. Wprowadzenie tego rozporządzenia było jednym z głównych elementów reformy systemu pomocy państwa podjętej przez Komisję, która stanowiła istotny krok w kierunku zmniejszenia biurokracji i przejaw nowoczesnego podejścia do kontroli pomocy państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to demonstrate the acceptability of State aid in the EU member states, with particular regard to implementation regulations adopted by the European Commission in 2008 and 2014 on State aid provided on the basis of block exemptions. Applying this principle makes it possible to release the Member States from the obligation to notify the Commission of numerous state aid measures. The implementation of the General Block Exemption Regulation (GBER) has been one of the major components of the reform of the State aid system undertaken by the Commission in the recent years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Berghofer, M. (2007). The New De Minimis Regulation: Enlarging the Sword of Damocles? European State Aid Law Quarterly, 6(1), 11-24.
 • Buyskes, P., Kekelekis, M. i Nicolaides, P. (2005). State Aid Policy in the European Community: A Guide for Practitioners. Hague: Kluwer Law International.
 • Deiberova, K. i Nyssens, H. (2009). The New General Block Exemption Regulation (GBER): What Changed? European State Aid Law Quarterly, 8(1), 27-38.
 • Evans, A. (1997). European Community Law of State Aid. Oxford European Community Law Series. Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Heidenhain, M. (red.) (2010). European State Aid Law. Handbook. München-Oxford: Verlag C.H. BECK, Hart Publishing.
 • Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa, Dz. Urz. UE C 136/13 z 16.6.2009.
 • Nicolaides, P. (2003). Decentralised State Aid Control in an Enlarged European Union, Feasible, Necessary of Both? World Competition, 26, 263-276.
 • Nyssens, H. (2008). The General Block Exemption Regulation (GBER): Bigger, Simpler and More Economic. Competition Policy Newsletter, (3), 12-18.
 • Quigley, C. (2009). European State Aid Law and Policy. Oxford-Portland: Hart Publishing.
 • Podsiadło, P. (2016). The Interference of Law and Economics: the Case of Guarantees for Bank Debt and Their Impact on the Competitiveness of the EU Member States. European State Aid Law Quarterly, 15(1), 72-90.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych lub GBER), Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie stosowania art. 92 i 93 TWE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. Urz. WE L 243 z 14.5.1998.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz. Urz. WE, L 83 z 27.3.1999.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy pastwa, Dz. Urz. UE L 204/11 z 31.7.2013.
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. Urz. UE L 248/1 z 24.9.2015.
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 248/9 z 24.9.2015.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane, Dz. Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006.
 • Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie T-73/98 Societe chimique Prayon-Rupel SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2001, s. II-867.
 • Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie T-95/03 Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. II-4739.
 • Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie T-357/02 RENV Freistaat Sachsen (Niemcy) przeciwko Komisji Europejskiej, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2011, s. II-nyr.
 • Wyrok Trybunału z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie C-225/91 Matra SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1993, s. I-3203.
 • Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1994, s. I-833.
 • Wyrok Trybunału z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie C-99/98 Republika Austrii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2001, s. I-1101.
 • Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-78/03 P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. I-10737.
 • Wyrok Trybunału z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-260/05 P Sniace SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2007, s. I-10005.
 • Wyrok Trybunału z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie C-390/06 Nuova Agricast Srl przeciwko Ministero delle Attivita Produttive, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-2577.
 • Wyrok Trybunału z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-521/06 P Athinaiki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-5829.
 • Wyrok Trybunału z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie C-194/09 P Alcoa Trasformazioni Srl przeciwko Komisji Europejskiej, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2011, s. I-nyr.
 • Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa, Dz. Urz. UE C 136/3 z 16.6.2009.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006.
 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, Dz. Urz. UE, C 82 z 01.04.2008.
 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, Dz. Urz. UE C 200 z 28.6.2014.
 • Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.