PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 270--289
Tytuł artykułu

Przestępstwo znęcania jako podstawa niegodności dziedziczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CSK 80/15, OSNC 2017, nr 2, poz. 25

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Crime of Abuse as Grounds for Unworthiness of Succession. Gloss to the Judgement of the Supreme Court of 23 March 2016, III CSK 80/15, OSNC 2(2017), item 25
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W myśl art. 928 § 1 pkt 1 kc spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. W glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CSK 80/15, OSNC 2017, nr 2, poz. 25, autor wyraził aprobatę dla poglądu o tym, że: "Żona spadkodawcy, która dopuściła się przeciwko niemu przestępstwa znęcania się psychicznego, polegającego m.in. na uporczywym i złośliwym ograniczaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem, w wyniku czego doszło do rażącego naruszenia zasad współżycia w rodzinie oraz jej spoistości i trwałości, a następnie do targnięcia się spadkodawcy na życie osób najbliższych i własne, może być uznana za niegodną dziedziczenia (art. 928 § 1 pkt 1 kc)". (abstrakt oryginalny)
EN
Within the meaning of Article 928(1)(1) of the Civil Code, a successor may be found unworthy by the court if they have intentionally committed an aggravated crime against the testator. In the gloss to the judgement of the Supreme Court of 23 March 2016, file ref.: III CSK 80/15, OSNC 2(2017), item 25, the author voiced his approval for the opinion that, "The testator's wife who committed an offence of psychological abuse against him, involving, but not limited to, a persistent and malicious restriction of contacts with a minor, which resulted in a gross violation of the rules of family coexistence and of the unity and durability of the family and, consequently, culminated in the testator's attempt at his own and his relatives' lives, may be found unworthy of succession (Article 928(1)(1) of the Civil Code)." (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
270--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póżn. zm).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 555 z póżn. zm).
 • Orzeczenie SN z dnia 18 marca 1937 r., C.II. 2883/36, Zb. Orz. 1938, poz. 125.
 • Uchwała SN z dnia 10 września 1958 r., 3 CO 16/58, OSPiKA 1959, nr 5, poz. 129.
 • Wyrok SN z dnia 19.10.1961 r., V K 486/61, OSNKW 1962, nr 3, poz. 42.
 • Wyrok SN z dnia 13 lipca 1966 r., II CR 214/66, OSNPG 1966, nr 10, poz. 49.
 • Uchwała SN z dnia 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86.
 • Wyrok SN z 8.02.1982 r., II KR 5/82, OSNPG 1982, nr 8, poz. 114.
 • Wyrok SN z dnia 23 listopada 1990 r., III CRN 318/90, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 10.12.1999 r., II CKN 627/98, niepubl.
 • Wyrok SN z 24.10.2000 r., WA 37/00, niepubl.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 8.3.2012 r., II AKa 388/11, LEX nr 1129381, KZS 2012, nr 6, poz. 41.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CSK 80/15, OSNC 2017, nr 2, poz. 25.
 • Cieślak M., Waszczyński J., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1975. Część ogólna, "Palestra" (1977), nr 7.
 • Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Katowice 1987.
 • Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011.
 • Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, Warszawa 2016.
 • Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3, Warszawa 1972.
 • Kołakowska-Przełomiec H., Przemoc w rodzinie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" (1985), nr 1.
 • Kordasiewicz B. (red.), System prawa prywatnego, Tom 10. Prawo spadkowe, Warszawa 2015.
 • Kozłowska-Miś I., Mozgawa M., Glosa do wyroku SN z dnia 4 czerwca 1990 r., V KRN 96/90, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" (1993), nr 1-2.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2013.
 • Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2013.
 • Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego, Warszawa 1980.
 • Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Sosnowska J.D., Przestępstwo znęcania się, "Państwo i Prawo" (2008), nr 3.
 • Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Tarnawski M., Zagadnienia jedności i wielości przestępstw, Poznań 1977.
 • Tobis A., Główne przestępstwa przeciwko rodzinie, Poznań 1980.
 • Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom I, Komentarz, Warszawa 2004.
 • Witczak H., Przyczyny niegodności dziedziczenia (uwagi dotyczące art. 928 § 1 kc), "Studia Prawnicze KUL" (2008), nr 1.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277, t. 2, Kraków 1999.
 • Zrałek J., Niegodność dziedziczenia - uwagi de lege ferenda, Rejent (2006), nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.