PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania | 35--52
Tytuł artykułu

Koncepcje wydatków rozwojowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Concepts of Development Expenditures in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie koncepcji wydatków rozwojowych w Polsce stosowanych w ramach systemu zarządzania rozwojem kraju. Przedmiotem badań były dwie koncepcje klasyfikacji opracowane na potrzeby "Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020" z 2012 r. oraz "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Wskazano zalety i wady wyodrębniania wydatków na podstawie klasyfikacji COFOG oraz klasyfikacji budżetowej. Posługując się metodologią COFOG, dokonano własnych szacunków wydatków rozwojowych w latach 2002-2015, które były podstawą analizy zmian ich wielkości i struktury. W artykule zidentyfikowano także zależność zmian potencjalnego produktu krajowego brutto od zmian wielkości wydatków na cele prorozwojowe, w tym szczególnie na rozwój infrastruktury transportowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the concepts of development expenditures in Poland, applied within the development management system of the country. Two concepts of classification have been studied: one developed for the "Medium-Term National Development Strategy 2020" dated 2012, and the other for the "Strategy for Responsible Development" adopted by the Council of Ministers in February 2017. The advantages and disadvantages of dividing expenditures on the basis of both COFOG and budget classification have been identified. The development expenditures in the 2002-2015 period were estimated with the use of the COFOG methodology; subsequently, these estimates became the basis of the analysis of changes in their size and structure. The article has also identified the relationship between changes in the potential gross domestic product and changes in the size of growth-oriented spending, including, in particular, expenditure on transport infrastructure development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barbiero, O. i Cournede, B. (2013). New Econometric Estimates of Long-term Growth Effects of Different Areas of Public Spending. OECD Economics Department Working Papers, (1100), http://dx.doi.org/10.1787/5k3txn15b59t-en.
 • Bitner, M. (2016). Projekt opracowany przez ekspertów MF i MR we współpracy z zespołem naukowym pod kierunkiem M. Bitnera. Opracowanie metody klasyfikacji wydatków rozwojowych w oparciu o system klasyfikacji budżetowej. Prezentacja na spotkaniu w ramach współpracy Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w dniu 15.09.2016 r. Pozyskano z: https://www.mr.gov. pl/media/33069/Raport-Wydatki_rozwojowe_dr_Michal_Bitner.pdf.
 • EBC. (2016). Znaczenie reformy wydatków publicznych dla wzrostu gospodarczego i stabilności. Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego, (04/2016).
 • European Commission. (2016). Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Directorate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Economic databases and statistical co-ordination, Autumn.
 • Kneller, R., Bleaney, M.F. i Gemmell, N. (1999). Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries. Journal of Public Economies, (74).
 • MC. (2013). Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • MF. (2015). Informacja dla dysponentów na temat wydatków rozwojowych. Ministerstwo Finansów. Pozyskano z: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002064 (26.02.2017).
 • MR. (2017). Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.
 • MRR. (2011). Wyjaśnienie sposobu klasyfikacji wydatków w ramach SSRK i podziału na wydatki rozwojowe i inne (w oparciu o metodologię COFOG), dokument przekazany dysponentom w wersji elektronicznej w dniu 10 listopada 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Załącznik do pisma Ministra Rozwoju Regionalnego do Ministerstwa Finansów z dnia 14.12.2011 r., nr DEF-VI-022-60-SJ/11.
 • MRR. (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przyjęta Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020. Monitor Polski, 22.11.2012, poz. 882.
 • NIK. (2015). Informacja o wynikach kontroli: P/15/015 Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Najwyższa Izba Kontroli, KBF.430.007.2015, nr ewid. 89/2016/P/15/015/KBF.
 • Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.