PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 194--204
Tytuł artykułu

Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liquidity Control Using Cashpooling for Example Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego coraz częściej można zaobserwować złożone struktury gospodarcze. Jednostki gospodarcze działające na rynku, chcąc osiągnąć swoje cele, wchodzą w liczne i różnorodne związki z innymi podmiotami, tworząc grupy kapitałowe. Celem artykułu jest przedstawienie istoty grupy kapitałowej oraz pojęcia cash poolingu ze wskazaniem praktycznego zastosowania umowy cash poolingu w grupie kapitałowej jako narzędzia mającego wpływ na płynność finansową grupy. W artykule wskazano formy cash poolingu oraz korzyści płynące z jego zastosowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem (grupą kapitałową) wymaga stosowania nowoczesnych metod umożliwiających utrzymanie płynności finansowej, cash pooling bez wątpienia jest taką metodą.(abstrakt oryginalny)
EN
In terms of developing the capital market,increasingly complex structures can be observed. Business units operating on the market, in order to achieve their goals, are numerous and varied relationships with other parties to form a capital group. The aim of the article is to present the essence of the Group and of the concept of cash pooling with an indication of the practical application of the agreement cash pooling in the group as a tool for affecting the liquidity of the group. In the article mentioned forms of cash pooling and the benefits of its use. Business management(holding company) requires the use of modern methods for liquidity, cashpooling without a doubt is the way to do this.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
194--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Borowiec L., Włoch J. (2013), Rola cash poolingu w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61, t. 2.
 • 2. Chadam J. (2002), Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • 3. Chluska J. (2006), Koszty i przychody w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, [w:] Chluska J. (red.), Kosztowe aspekty zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 4. Cicirko T. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 5. Czajkowska A. (2014), Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi grupy kapitałowej oraz usługa bankowa, "Acta Universitatis Lodziensis", nr 1(299).
 • 6. Czyżkowska M. (2010), Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, Uniwersytet Wrocławski, NKE, Wrocław.
 • 7. Dąbrowska M. (2010), Usługa cash pool - efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej, [w:] Kreczmańska-Gigol K. (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 8. Dąbrowski T., Olszewski M. (2007), Cash pooling in Poland, www.internationallawoffice.com
 • 9. Dmowski A. (2009), National cash pooling - nierzeczywisty cash pooling jako forma zarządzania płynnością finansową - konsekwencje podatkowe, www.spolkigieldowe.bdo.pl
 • 10. Głuchowski J. (2001), Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • 11. Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • 12. Jagodziński J., Ostrowski D. (2016), Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia na przykładzie przedsiębiorstwa X, "Zeszyty Na-ukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 24, t. 2.
 • 13. Kochanowska A. (2014), Cash pooling i netting, [w:] Jamroży M. (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk.
 • 14. Kosińska J., Cicirko T. (2010), Pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • 15. Kozierkiewicz R. (2009), Dictionary of Accounting, Audit and Tax Term, www.mrf.pl
 • 16. Kreft Z. (2004), Holding - grupa kapitałowa, PWE, Warszawa.
 • 17. Kusak A., Kowalczyk J. (2006), Płynność finansowa: analiza i sterowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • 18. Okręglicka M. (2014), Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67.
 • 19. Owczarczyk Ł. (2009), Aspekty podatkowe usługi cash pooling, www.mrf.pl
 • 20. Piątek E. (2007), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 • 21. Remlein M. (2014), Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 70.
 • 22. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (2002), Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa.
 • 23. Seredyński R., Szaruga K. (2016), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • 24. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 25. Tomala P. (2002/2003), Cash pooling jako metoda poprawy efektywności, ,,Finansista", nr 12/2002-1/2003.
 • 26. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 poz. 851; ost. zm. w Dz.U. 2015 poz. 1932).
 • 27. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047).
 • 28. Walińska E. (2016), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 29. www.egospodatka.pl
 • 30. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1739/14).
 • 31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 2033/14).
 • 32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 3137/14).
 • 33. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 1097/16).
 • 34. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 1144/14).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.