PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 160--170
Tytuł artykułu

Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation on Industrial Monuments Route of Silesian Voivodship Using Social Network Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę współpracy między podmiotami należącymi do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Celem artykułu jest przedstawienie roli współpracy pomiędzy obiektami tworzącymi szlak turystyczny dla procesu zarządzania tym szlakiem oraz scharakteryzowanie i ocena tej współpracy na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Najpierw przedstawiono znaczenie współpracy pomiędzy obiektami dla procesu zarządzania szlakiem. Podkreślono w tym miejscu, że obok współpracy podmiotu zarządzającego szlakiem z innymi obiektami należącymi do szlaku, bardzo ważna jest współpraca między samymi obiektami. Następnie zaprezentowano koncepcję sieci społecznych oraz najważniejsze jej elementy tj. węzły, więzi/relacje i strukturę. W kolejnych rozważaniach przedstawiono metodologię badań oraz rezultaty badawcze. Wykorzystując podejście sieciowe dokonano charakterystyki tzw. treści relacji zachodzących między obiektami na Szlaku Zabytków Techniki (ustalenie co jest przedmiotem ich współpracy), omówiono funkcje tych relacji (określenie celu kooperacji) oraz ich kierunek (identyfikacja relacji inicjowanych głównie jednostronnie lub dwustronnie). Przedstawiono również podstawowe problemy, jakie zdaniem przedstawicieli badanych obiektów, utrudniają współpracę w ramach Szlaku. Następnie, na podstawie dokonanej analizy sklasyfikowano obiekty ze szlaku pod względem ich stopnia zaangażowania we współpracę wraz ze wskazaniem charakterystycznych cech poszczególnych grup tych podmiotów. W rezultacie stwierdzono, że kooperacja między podmiotami należącymi do Szlaku nie jest jeszcze wystarczająco intensywna, że istnieje duża dysproporcja między liczbą partnerów oraz współpraca ma głównie charakter mieszany - wymiana informacji, jak również realizacja różnych przedsięwzięć. Rozważania podsumowano syntetycznym zakończeniem zawierającym zalecenia o charakterze praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there was analyzed cooperation between entities creating the Industrial Monuments Route. The aim of the paper is to present a role of cooperation between entities creating a tourist route for the process of a route management and to characterize and evaluate this cooperation using the case of the Industrial Monuments Route in Śląskie Voivodship. Firstly there was presented a role of cooperation between entities in the process of route management. It was stressed here, that except cooperation between the actor managing a route and other route members, also cooperation between themselves is very important. Then there was presented a concept of social networks and its basic elements, such as: nodes/actors, ties/relations and structure. Further, there were presented research methodology and results. With the use of social network analysis there were characterized: content of relations between entities creating the Industrial Monuments Route (identification of the subject of cooperation), functions of relations (the aim of cooperation), and their direction (identification of relations initiated mainly by one or both sides). There were presented also problems which, according to the representatives of route members, hampered their cooperation. Then, on the basis of conducted analysis there were classified route objects regarding their level of engagement in cooperation, together with identifying specific features of each group of those entities. The final conclusion was that cooperation between entities creating the route is not enough developed, there is a disproportion between number of partners, and that cooperation is mainly mixed regarding its content -information transfer and conducting different activities. Considerations were summarized by a synthetic conclusions having also practical recommendations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
160--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baggio R., Cooper C., 2010, Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network structure. "Service Industries Journal", no. 30(10), pp. 1-15
 • Bengtsson M., Kock S., 1999, Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, "Journal of Business & Industrial Marketing", no. 14(3)
 • Borodako K., 2012, Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa, [w:] T. Żabińska (red.) Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 60-71
 • Crotts C., Buhalis D., March R., 2000, Global Alliances in Tourism and Hospitality Management, The Haworth Hospitality Press, An Imprint of The Haworth Press, Inc., New York-London-Oxford
 • Czernek, K., 2017, Tourismfeatures as determinants of knowledge transfer in the process of touristcooperation, "Current Issues in Tourism", no. 20(2), pp. 204-220
 • Czernek, K., Żemła, M., 2016, Podejście sieciowe w turystyce - charakterystyka i sposoby zastosowania, Folia Turistica, Zarządzanie i Transfer Wiedzy w turystyce, nr 41, s. 237-261
 • Dredge D., 2006, Policy networks and the local organisation of tourism, "Tourism Management", 27(2), pp. 269-280
 • Fyall A., Garrod B., 2005,Tourism Marketing. A collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Gray B., 2005, Assessing Inter-Organizational Collaboration. Multiple Conceptions and Multiple Methods, [in:]D.O. Faulkner and M. De Rond(ed.) Cooperative Strategy. Economic, Business, and Organizational Issues, Oxford University Press, New York
 • Kachniewska M., 2012, Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej [w:] T. Żabińska (red.) Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 45-59
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Knoke D., Kukliński J., 1983, Network analysis, Sage, Los Angeles
 • Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne: Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • Scott N., Cooper C., Baggio R., 2008, Destination Networks. Four Australian Cases, "Annals of Tourism Research", 2008, Vol. 35, no. 1, pp. 169-188
 • Smith S., 2006, How Big, How Many? Enterprise Size Distributions in Tourism and Other Industries, "Journal of Travel Research", 45(1), pp. 53-58
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", 2004, Katowice
 • Tichy N.M., Tuschman M.L., Fombrun Ch., 1979, Social Network Analysis For Organizations, "Academy of Management", Vol. 4, No. 4, pp. 507-519
 • Timur S., Getz D., 2008, A Network perspective on managing stakeholders for sustainable Urban tourism, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 20, No. 4, pp. 445-461
 • Zapata Campos M.J., 2014, Partnerships, tourism and community impacts[in:] A. Lew, C.M. Hall, A. Williams (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Tourism, Wiley-Blackwell, Oxford, pp. 557-567
 • http://pot.gov.pl.pot.potsite.pl/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny/ [dostęp z dn. 13.05.2015]
 • www.zabytkitechniki.pl [dostęp z dn. 11.05.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.