PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania | 196--213
Tytuł artykułu

Stabilność finansowa instytucji kultury na przykładzie wojewódzkich teatrów i instytucji muzycznych

Warianty tytułu
Financial Stability of Cultural Institutions Based on the Example of Voivodeship Theaters and Music Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucjami kultury są organizacje, które w zakresie swojej podstawowej działalności mają zapisane działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Teatry, obok filharmonii, opery i operetki, stanowią ważną grupę obiektów o charakterze kulturotwórczym. Celem artykułu jest ocena stabilności finansowej wojewódzkich instytucji kultury, takich jak teatry i instytucje muzyczne, w świetle dotacji statutowej przekazywanej tym instytucjom przez organizatora. Autorki stawiają hipotezę, zgodnie z którą dotowane instytucje kultury działające w Polsce mają stabilną sytuację finansową w odniesieniu do kosztów, które generują. Zważywszy na poziom środków uzyskiwanych z działalności podstawowej i poziom ponoszonych kosztów operacyjnych, to dotacja statutowa powinna zapewniać instytucjom artystycznym względną stabilność i samodzielność w podejmowaniu decyzji operacyjno-finansowych. W kontekście przyjętej definicji stabilności finansowej należy wskazać, iż poziom dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury nie pozwala na stabilne realizowanie celów statutowych we wszystkich badanych instytucjach. (abstrakt oryginalny)
EN
Cultural institutions are organizations whose scope of core business comprises activities in the area of broadly understood culture. The aim of this article is to evaluate the financial stability of voivodeship cultural institutions, like theaters and music institutions, in the light of direct subsidies to those institutions from organizers. The hypothesis is that subsidized cultural institutions in Poland have a stable financial situation. Due to the fact that revenues and operational costs are unbalanced, it is actually the subsidy that should let those institutions continue operational activity in a stable environment with independence in operational and financial decisions. In the context of the financial stability definition adopted in this. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blau, J.R. i Rabrenovic, G. (1991). Interorganizational Relations of Nonprofit Organizations: An Exploratory Study. Sociological Forum, 6(2).
 • Bunger, A.C. (2013). Administrative Coordination in Nonprofit Human Service Delivery Networks: The Role of Competition and Trust. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(6).
 • Foster, M.K. i Meinhard, A.G. (2002). A Regression Model Explaining Predisposition do Collaborate. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31(4).
 • Gałecka, M. i Smolny, K. (2017). Economic Efficiency of Cultural Institutions. W: J. Pavel, M. Petra i S. Ivan (red.), Hradec Economic Days, 7(1). Hradec Kralove.
 • Gilmore, S. (1993). Tradition and Novelty Concert Programming. Bringing the Artist Back into Cultural Analysis. Sociological Forum, 8(2).
 • Głowacki, J., Hausner, J., Jakóbik, K., Markiel, K., Mituś, A. i Żabiński, M. (2009), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami w kulturze. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • GUS. (2016). Finanse kultury w latach 2007-2015. Raport GUS: Studia i analizy statystyczne. Kraków: GUS. Pozyskano z: file:///C:/Users/MLKATFIN/Downloads/finanse_kultu- ry_w_latach_2007_2015.pdf. (18.02.2017).
 • Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ilczuk, D. (2002). Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków.
 • Ilczuk, D. (2015). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jung, B. (red.). (2011). Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki. Warszawa: Narodowe Centrum, Kultury, Instytut Adama Mickiewicza.
 • Kietlińska, K. (1995). Finansowanie kultury: dylematy teorii i praktyki. Łódź.
 • Klaić, D. (2014). Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją. Warszawa-Lublin: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Pozyskano z: http://www.250teatr.pl/assets/media/Zewnetrzne/DraganKlaic_All.pdf (27.02.2017).
 • Kosiński, D. (2015). Teatr publiczny - azyl pod napięciem. Instytut Teatralny. Pozyskano z: http://250teatr.pl/idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html (20.01.2017).
 • Kowalik, W., Malczyk, K., Maźnica, Ł., Knaś, P., Stępniak, W. i Dullan, L. (2015). Nowa sprawozdawczość instytucji kultury. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
 • Modzelewska, M. i Kukołowicz, T. (2015). Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę. Pozyskano z: http://nck.pl/raporty-2/315624- finansowanie-kultury-przez-samorzady-plany-wykonania-i-realizacja-wydatkow-na- kulture-raport/ (27.02.2017).
 • NIK. (2013). Realizacja zadań z zakresu kultury przez województwo lubelskie i miasto Lublin. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.
 • Olivier, C. (1990). Determinants of Interorganizational Relationships: Inegration and Future Directions. The Academy of Management Review,15(2).
 • Pfeffer, J. i Salancik, G.R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper and Raw.
 • Pfeffer, J. i Salancik, G.R. (2003). The External Control of Organizations. Stanford: Stanford University Press.
 • Pierce, L.J. (2000). Programmatic Risk-Taking by American Opera Companies. Journal of Cultural Economics, 24.
 • Samuelson, P.A. (1959). Zasady analizy ekonomicznej. Fundations of economic analysis. Warszawa: PWN.
 • Sowa, J. (2009). The Collaboration Decision in Nonprofit Organizations: Views from the Front Line. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(6).
 • Szlendak, T., Nowiński, J. i Wieczorek, P. (2012). Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego z funduszy EOG 2009-2014. Podręcznik szkoleniowy dotyczący sektora kultury w Polsce dla wnioskodawców i partnerów Programu. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Throsby, D. i Withers, G.A. (1979). The Economics of the Performing Arts. New York.
 • Trzeciak, H. (2011). Ekonomika teatru. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
 • Tsasis, P. (2009). The Social Processes of Interorganizational Collaboration and Conflict in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management & Leadership, 20(1).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. nr 114, poz. 493.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 157 poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.