PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 184--201
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Possibility of the Employing of ISO 18065:2015 Standard for Quality Management of Tourist Services in the Polish Cultural Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Norma ISO 18065:2015 (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities - Requirements) dotyczy turystyki i usług z nią powiązanych w obszarach chronionej przyrody, może jednak z powodzeniem znaleźć zastosowanie w zarządzaniu parkami kulturowymi. Model zarządzania zaproponowany w normie stawia określone wymagania wobec miejsc chronionych w zakresie planu użytkowania publicznego obszaru, (w tym pracowników), realizacji usług (dostęp i recepcja, informacje, edukacja przyrodnicza i interpretacja, rezerwacje i zarządzanie reklamacjami), różnych udogodnień, outosurcingu, bezpieczeństwa, zarządzania odpadami, sprzątanie, utrzymania. W artykule autorzy opisują normę oraz wskazują na możliwości stworzenia skutecznych modeli zarządzania jakością produktów turystycznych w polskich parkach kulturowych. Traktując park kulturowy jako szersza formę ochrony dziedzictwa niż uznanie za zabytek wskazano na problemy ich tworzenia i funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The ISO 18065:2015 standard (Tourism and related services -Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities -Requirements) applies to tourism and services associated with them in the areas of protected nature, however, can successfully be used in the management of cultural parks. The management model proposed in the standard sets specific requirements for sites protected in terms of the plan used in the public area (including employees), service delivery (access and reception, information, environmental education and interpretation, reservations and management of complaints), various facilities, out-sourcing, security , waste management, cleaning and maintenance. In the article the authors describe the norm and indicates the capacity to create successful models of quality management of tourism products in the Polish cultural parks. Treating the cultural park as a wider form of heritage protection than the recognition as a monument pointed out the problems of their creation and functioning. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
184--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Batko R., Kotowski R., 2010, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność. Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Borrie W., Freimund W., Davenport M., Manning R., 2001, Crossing Methodological Boundaries: Assessing Visitor Motivations and Support for Management Actions at Yellowstone National Park Using Quantitative and Qualitative Research Approaches. Managing Recreational Use. The George Wright Forum 18(3): 72-84
 • Gajdzik B., 2008, Zintegrowane zarządzanie. "Problemy Jakości" 2008, nr 7
 • Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN Warszawa
 • Gryszel P., 2004, Działania Lokalnej Organizacji turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa
 • Hewison R., 1989, Heritage: an interpretation, [w:] D. L. Uzzell (red.), Heritage Interpretation: The natural and Built Environment, Belhaven, London
 • Jaremen D.E., 2004, Jakość produktu turystycznego regionu, [w:] Koćwin L. (red.) Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław
 • Crompton J.L., MacKay K.J., Fesenmaier D.R., 1991, Identifying Dimensions of Service Quality in Public Recreation. Journal of Park and Recreation Administration, 9(3)
 • Kachniewska M., 2002, Zarzadzanie jakością usług turystycznych, Difin Warszawa
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. Proksenia Kraków
 • Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego - wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa nr 3
 • Maciąg J., 2010, System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice
 • Maciąg J., 2015, Jakość sieciowego produktu turystycznego - definiowanie, wymiary i cechy jakości. "Studia Ekonomiczne" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, s. 40-57
 • Middleton J., Thomas L., 2003, Guidelines for Management Planning of Protected Areas. World Commission on Protected Areas (WCPA). Best Practice Protected Area Guidelines Series No.10.IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK
 • Molina-Castillo F. J., Manuera-Aleman J. L., Calantone R. J., 2011, Product Quality and New Product Performance: The Role of Network Externalities and Switching Cost. Journal of Product Innovation Management
 • Myczkowski Z., (2007), Park kulturowy Jako forma obszarowej ochrony zabytków, "Ochrona zabytków" nr 2, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html
 • Panasiuk A., 2004, Jakość produktu turystycznego jako warunek kształtowania marki turystycznej regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa
 • Pedersen A., 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. UNESCO World Heritage Centre, 2002
 • Łańcucki J. (red), 2006, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań
 • Prentice R.C. 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London
 • Rapacz A., 2004, Znaczenie przywództwa w procesie kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa
 • Sakowicz J., Miasto tkaczy w Zgierzu. Park kulturowy jako instrument ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego [on-line:] http://www.nid.pl/upload/iblock/d8b/d8bf9d0f03ce539d1a53fd5c4763621d.pdf
 • Smertha J., Burski K., Utworzenie przez radę gminy parku kulturowego jako forma ochrony zabytków.[w:] Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Guzek, Anna Mazur (red.), Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, Kraków 2015, s. 120-144
 • Urbaniak M., 2006, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa
 • Wasowicz E., 2004, Produkt turystyczny i jego jakość, [w:] Markowe produkty turystyczne. Panansiuk A. (red.) Praca zbiorowa, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Zalasińska K., 2010 , Prawna ochrona zabytków w Polsce, Oficyna, Warszawa
 • Zarzadzanie Światowym Dziedzictwem Kulturowym, 2013, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
 • Zeidler K., 2007, Prawo ochrony dziedzictwa, Oficyna, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.