PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 67, nr 1214 | 19--33
Tytuł artykułu

Adaptacja pracowników z zagranicy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w świetle imigracji do Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Adaptation of Wokrers from Abroad in the Process of Human Resources Management in View of Immigration to Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach ogromnego znaczenia dla firm nabiera zarządzanie pracownikami zagranicznymi, których liczba w Polsce wciąż rośnie. Prezentowane opracowanie dotyczy adaptacji pracowników zagranicznych i jest aktualnym tematem ze względu na powiększający się napływ siły roboczej z zagranicy. W szczególności opisane zostały metody adaptacji pracownika, w tym pracownika zagranicznego, jak również wyłoniono najbardziej problemowe obszary adaptacji cudzoziemców w miejscu pracy. Zagadnienia przedstawione w artykule obejmują swoim zasięgiem konsekwencje napływu cudzoziemców, które mają ogromną wartość dla umiędzynarodawiającego się polskiego rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
During the past few years have faced the huge relevance of management of ever-growing number of workers from abroad in Poland. Presented paper relates to adaptation of workers from abroad. It is an actual topic due to the strengthening inflow of labour force from foreign countries. It specifically describes methods of adaptation of employees to the new workplace, including foreign workers, as well outlines most problematic fields in adaptation of foreigners to the workplace. Issues depicted in the article involve whole range of consequences of inflow of foreigners, which have an immense value for internationalization of Polish labour market.(original abstract)
Rocznik
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, absolwentka
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Balicki J., Stalker P.: Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 18.
 • [2] Połomska-Jesionowska A.: Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze [w:] Magier-Łakomy E. (red.), Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania, Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 41/2015, s. 18.
 • [3] Zespół ds. Migracji MSW, Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2012, ss. 9-11.
 • [4] Konieczna-Sałamatin J.: Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Institute for Socio-Economic Enquiry, Warszawa 2015, s. 18.
 • [5] Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ss. 151-152.
 • [6] Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 496.
 • [7] Pocztowski A., Urbaniak B.: Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o., Kraków 2007, s. 195.
 • [8] Lewicka D.: Motywacyjna siła procedur personalnych, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o, Kraków 2006, s. 120.
 • [9] Górska J.: Zaangażowanie pracowników a psychospołeczne warunki pracy, [w:] Makowski K. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary. Część I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 97.
 • [10] Balicki J., Stalker P.: Polityka imigracyjna i azylowa..., op. cit. s. 91.
 • [11] Łysienia M. (red.): Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015, s. 18.
 • [12] Okólski M.: Polska jako kraj imigracji - wprowadzenie, [w:] Górny A., Grabowska- Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 42.
 • [13] Kubiciel-Lodzińska S.: Studenci zagraniczni w Polsce - ich obecność na rynku pracy oraz wydatki (na podstawie badań z województwa opolskiego), [w:] Kotlorz D. (red.), Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr. 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 142.
 • [14] Hut P., Jaroszewska E.: Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 6.
 • [15] Łukaszczyk K. (red.): Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa 2013, ss. 83-84.
 • [16] Janowska Z.: Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Rzeczywistość polska a standardy europejskie, [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, ss. 86-87.
 • [17] Przytuła S.: Rola menadżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 475-478.
 • [18] Trompenaars F., Hampden-Turner C.: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 256.
 • [19] Klaus W. (red.): Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", Warszawa 2011, s. 20.
 • [20] Kubica I.: Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy, [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171480119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.