PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Public relations w perspektywie naukowej | 100--115
Tytuł artykułu

Pragma-dialektyczna analiza dyskursu argumentacyjnego dotyczącego społecznej odpowiedzialności mediów w polskojęzycznych tekstach naukowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podrozdział nawiązuje do dwóch tradycyjnych działań PR: relacji z mediami oraz społecznej odpowiedzialności. Autorzy - Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna oraz Anna Losa-Jonczyk - podjęli się zadania analizy sposobu wytwarzania znaczeń w procesach społeczno-językowych powiązanych ze społeczną odpowiedzialnością mediów (SOM). Głównym celem rozważań jest zilustrowanie użyteczności podejścia dyskursywnego do analizy treści przekazów (w tym przekazów PR), co ma istotne znaczenie zarówno dla badań prowadzonych w zakresie public relations (analiza zawartości treści), jak i dla praktycznych działań PR (analiza stanu wyjściowego, ewaluacja programu PR). Autorzy skupiają się na naukowym dyskursie związanym z modelem społecznej odpowiedzialności mediów, analizują i koncentrują się na przekazach naukowych. W ten sposób udowadniają hipotezę, że SOM nie zagraża wolności przekazu i wypowiadania się w sferze publicznej. Istotną zaletą przeprowadzonych rozważań jest pokazanie zastosowania analizy dyskursu jako metody badawczej w public relations. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bertrand J.C. (2007): Deontologia mediów. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Charaudeau P. (1988): Une theorie des sujets du langage. "Modeles linguistiques", t. X, fasc. 2.
 • Dębowska K. (2010): Model pragma-dialektyczny a rozumowanie obdukcyjne. "Studia Semiotyczne", t. XXVII.
 • Dijk van T. (2001): Badania nad dyskursem. W: Dyskurs jako struktura i proces. Red. T. van Dijk. PWN, Warszawa.
 • Dijk van T. (2001): Text and Context. Longman, London.
 • Duszak A., Fairclough N., red. (2008): Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Universitas, Kraków.
 • Eemeren van F.H., Grootendorst R. (2004): A Systematic Theoiy of Argumentation: The Pragma-Dialectical Approach. Cambrige University Press, Cambrige.
 • Eemeren van F.H., Houtlosser P. (2005): Theoretical Construction and Argumentative Reality: an Analytic Model of Critical Discussion and Conventionalised Types of Argumentative Activity. In: The Uses of Argument: Proceedings of Conference at McMaster University, 18-25 May 2005. Red. D. Hitchcock. Ontario Society for the Study of Argumentation, Hamilton.
 • Foucault M. (1995): Historia seksualności. Czytelnik, Warszawa.
 • Foucault M. (1998): Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Gołuchowski J., Konieczna D., Losa-Jonczyk A. (2014): Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności mediów. W: (Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego. Red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak. CeDeWu, Warszawa.
 • Grzmil-Tylutki H. (2010): Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy. Universitas, Kraków.
 • Habermas J. (1998): On the Pragmatics of Communication. The MIT Press, Cambridge.
 • Habermas J. (1999): Teoria działania komunikacyjnego. T. 1. Racjonalność działania a racjonalność a racjonalność społeczna. PWN, Warszawa.
 • Habermas J. (2005): Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Scholar, Warszawa.
 • Howarth D. (2008): Dyskurs. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Jabłońska B. (2006): Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. "Przegląd Socjologii Jakościowej", t. 2, nr 1.
 • Kiklewicz A. (2012): Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. PWN, Warszawa.
 • Lewiński M. (2010): Typy aktywności argumentacyjnych a racjonalność argumentacji. Rola kontekstu w pragma-dialektycznej analizie i o cenie argumentacji. W: Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań. Red. W. Suchoń, I. Trzcieniecka-Schneider, D. Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Łoziński P. (2011): Wnioskowanie w logikach argumentacyjnych zależne od kontekstu. [praca doktorska obroniona na Politechnice Warszawskiej], file:///C:/Users/ Dorota/Downloads/Lozinski (2).pdf [dostęp: 05.08.2014].
 • McQuail D. (2008): Teoria komunikowania masowego. PWN, Warszawa.
 • Nieć M. (2011): Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Nowakowski K.R. (2008): Raport z badania społecznej odpowiedzialności mediów w systemie gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pleszczyński J. (2007): Etyka dziennikarska. Difin, Warszawa.
 • Popper K. (2002): Logika odkrycia naukowego. Aletheia, Warszawa.
 • Roszkowska-Śliż M. (2010): Społeczna odpowiedzialność biznesu w mediach. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Russ-Mohl S. (2003): Jurnalismus. Frankfurter Allgemeine Buch im F.A.Z.-Institut, Frankfurt am Main.
 • Skowronek B. (2013): Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 • Urbaniak P. (2011): System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacji mechanizmów kształtowania rynku medialnego. "Studia Medioznawcze", nr 2(45).
 • Wodak R., Krzyżanowski M., red. (2011): Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Łośgraf, Warszawa.
 • Zdunkiewicz-Jedynak D. (2009): Wykłady ze stylistyki. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171480307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.