PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 67, nr 1214 | 137--152
Tytuł artykułu

Powszechne towarzystwa emerytalne: od narodzin do schyłku organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Pension Societies: from Establishing Till Decline of the Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 1998 i 1999 roku na mocy ustawy zmieniającej system emerytalny w Polsce powstały powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - prywatne firmy, których celem jest zarządzanie kapitałową częścią obowiązkowego systemu emerytalnego. W efekcie powstała w Polsce nowa branża na rozwijającym się rynku finansowym. Na przestrzeni lat branża ta stała się niezwykle istotnym elementem polskiego rynku kapitałowego. W 2016 roku, po latach jej funkcjonowania, na przestrzeni których dokonywano modyfikacji rynku PTE, pojawiły się plany całkowitej likwidacji powszechnych towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Celem artykułu jest charakterystyka cyklu życia PTE, ocena funkcjonowania tego rynku na przestrzeni lat i próba odpowiedzi na pytanie, co dla branży PTE oznaczają zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju z 2016 roku o przekształceniu ich w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).(abstrakt oryginalny)
EN
In 1998 and 1999 under the act of changing the pension system in Poland, the Pension Societies (PTEs) have been established. These were private entities scheduled to manage the capital in the compulsory pension system. As a result a new branch has been created on the emerging polish financial market. During the course of the subsequent years this branch has become the crucial element of the Polish capital market. In 2016, after years of development when many modification to the PTE market had been incorporated, plans of a complete liquidation of PTEs and open pension funds (OFE) were introduced. The objective of this article is the description of the lifecycle of PTE, presentation of how the market operated throughout the years and an attempt to answer the meaning of the announcement of the Polish Ministry of Development.(original abstract)
Rocznik
Strony
137--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dziennik "Rzeczpospolita"
Bibliografia
 • [1] Ciak J., Kołosowska B.: System emerytalny i jego zmiany w Polsce w kontekście deficytu budżetowego oraz długu publicznego w latach 1999-2014, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, 2015.
 • [2] Coffey R.E., Athos A.G., Raynolds P.A.: Behavior in organizations: A multidimensional view. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968.
 • [3] Czekaj J.: Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej, [w:] Reforma systemu emerytalnego w Polsce, Rada Strategii Społeczno- Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 24, Warszawa 1997.
 • [4] Gościński J.W.: Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989, s. 11.
 • [5] Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, 2008.
 • [6] Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 4/2011, Komisja Nadzoru Finansowego, 2012.
 • [7] Rynek Funduszy Emerytalnych w 2012 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, 2013.
 • [8] Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 4/2015, Komisja Nadzoru Finansowego, 2016.
 • [9] Marcinkiewicz E.: Znaczenie dobrowolnych funduszy emerytalnych jako instytucji III filaru Polskiego Systemu Emerytalnego, Współczesne problemy systemów emerytalnych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 183-195.
 • [10] Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału (prezentacja), Ministerstwo Rozwoju, 2016.
 • [11] Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2002, s. 98.
 • [12] Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S.: Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2/2003, 2003, s. 19-34.
 • [13] Poteraj J.: Zmiany na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Munich Personal RePEc Archive, 2005.
 • [14] Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego: Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2013.
 • [15] Rynek Funduszy Emerytalnych w 2000 roku, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, 2000.
 • [16] Bezpieczeństwo dzięki konkurenci. Ocena realizacji reformy emerytalnej - analiza II filara, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, 2000.
 • [17] Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
 • [18] Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2011, nr 75, poz. 398, z późn. zm.
 • [19] Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U., poz. 1717.
 • [20] Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2010 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2011.
 • [21] Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171480523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.