PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 97--109
Tytuł artykułu

Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mobility Partnership as an Instrument of European Union Migration Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z kompetencji, jaką Unia Europejska dzieli z państwami członkowskimi, jest polityka imigracyjna. Jej głównym celem jest zapewnienie wyważonego podejścia zarówno do migracji legalnej, jak i nielegalnej. Zgodnie z art. 79 i 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie w ramach wspólnej polityki imigracyjnej UE ma prawo podejmować działania mające na celu m.in. zarządzanie legalną migracją, przy czym to do państw członkowskich należy ostateczna decyzja o liczbie przyjmowanych na swoje terytorium migrantów zarobkowych. Od 2005 r. UE w ramach polityki imigracyjnej realizuje tzw. globalne podejście do migracji i mobilności, które zakłada szeroką współpracę pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami pochodzenia imigrantów. Jednym z elementów tego podejścia jest partnerstwo na rzecz mobilności - umowa pomiędzy krajami członkowskimi UE a państwami trzecimi dotycząca zarządzania przepływami ludności. Umowy partnerstwa należą do tzw. soft law, co oznacza, że pozbawione są mocy wiążącej. Deklaracje te mają za zadanie m.in. usprawnienie zarządzania migracjami, walkę z nielegalną migracją oraz wspieranie legalnej migracji do UE. Niniejszy artykuł analizuje i ocenia podpisane dotychczas deklaracje oraz stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu umowy partnerstwa na rzecz mobilności mają szansę przyczynić się do wzrostu legalnej migracji obywateli państw trzecich do UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration policy is one of the competences that the European Union shares with Member States. Its main objective is to ensure the balanced approach to legal and illegal migration. Pursuant to Articles 79 and 80 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) the EU has the right to take action aimed at the management of legal migration, whereby it is for Member States to decide on the number of migrant workers admitted to their territory. Since 2005 the EU has been implementing the Global Approach to Migration and Mobility which implies broad cooperation between Member States and sending countries in the field of migration. One of the elements of this approach is mobility partnerships which are special agreements between Member States and third countries concerning the management of population flows. These declarations are to improve migration management, to fight illegal migration and to promote legal migration to the EU. This article examines and evaluates declarations already signed and is an attempt to answer the question to what extent mobility partnerships may contribute to the growth of legal migration to the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Muzeum Emigracji w Gdyni
Bibliografia
 • A. Potyrała, W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, "Przegląd Politologiczny" 2015, nr 4.
 • A. Triandafyllidou, Attemping the Impossible? The Prospects and Limits of Mobility Partnerships and Circular Migration, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2009/02/eliamepthesis-1-2009triandafyllidou.pdf [dostęp: 27.01.2014].
 • C. Balleix, La politique migratoire de l'Union europeenne, La documentation Française, Paris 2013.
 • Council of the European Union, Joint Declaration on a Mobility Partnership between the European Union and the Republic of Moldova, 9460/08 ADD 1, Brussels 2008.
 • Council of the European Union, Joint Declaration on a Mobility Partnership between the European Union and the Republic of Cape Verde, 9460/08 ADD 1, Brussels 2008.
 • Council of the European Union, Joint Declaration on a Mobility Partnership between the European Union and Armenia, 14963/11 ADD 1, Brussels 2011.
 • E. Borawska-Kędzierska, K. Strąk, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 • European Commission, A common policy on legal illegal migration, COM(2001)672.
 • European Commission, Commission Staff Working Document Mobility partnerships as a tool of the Global Approach to Migration, SEC(2009)1240.
 • European Policy Center, Mobility partnerships - An effecitive tool for EU external migration policy?, http://www.epc.eu/events_rep_details.php?cat_id=6&pub_id=2696 [dostęp: 25.01.2014].
 • H. Wallace, W. Wallace, Policy-making in the European Union, OUP, Oxford 2005.
 • I. Wróbel, Wspólnotowe prawo imigracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • J.P. Cassarino, EU Mobility Partnerships: Expression of a New Compromise, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741 [dostęp: 27.01.2014].
 • J.P. Cassarino, Patterns of circular migration in the Euro-Mediterranean Area: implications for policy-making, CARIM 2008/29.
 • Komisja Europejska, Europejski program w zakresie migracji, COM(2015)240.
 • Komisja Europejska, Globalne podejście do kwestii migracji, COM(2011)743.
 • Komisja Europejska, Komunikat w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi, COM(2007)248.
 • Komisja Europejska, Podejście globalne do migracji w rok później: ku kompleksowej europejskiej polityce migracyjnej, COM(2006)735.
 • M. Martin, Extension des partenariats pour la mobilite avec les partenariats euro-mediterraneens, http://www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/arxiusadjunts/anuari/med.2012/martin_fr.pdf [dostęp: 30.01.2014].
 • M.H. Chou, M. Gibert, From Cotonou to Circular Migration: the EU, Senegal, and the "Agreement Duplicity", Paper for "Migration: A World in Motion", Maastricht, the Netherlands, 18-20 February 2010.
 • N. Reslow, EU "Mobility" Partnerships: an initial assessment of implementation dynamics, "Politics and Governance" 3(2), 2015.
 • N. Reslow, Explaining the development of EU migration policy: the case of Mobility Partnerships, Paper prepared for the fifth Pan-European Conference on EU Politics, Porto, Portugal, 23-26 June 2010.
 • N. Reslow, The New Politics of EU Migration Policy: Analysing the Decision-Making Process of the Mobility Partnerships, Maastricht University, Netherlands 2010.
 • Organisation for Economic Cooperation and Development, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= MIG [dostęp: 6.10.2016].
 • R. Kunz, J. Maisenbacher, Beyond conditionality versus cooperation: power and resistance in the case of EU mobility partnerhips and Swiss migration partnerships, "Migration Studies" 1(2), 2013.
 • R. Parkes, Mobility Partnerships: valuable addition to the ENP repertoire? A checklist for revitalising ENP, German Institute for International and Security Affairs, Working Paper FG 1, No. 03/2009, SWP Berlin.
 • Rada Europejska, Wnioski Prezydencji, 15-16 grudnia 2005 r., Szczyt Rady Europejskiej w Hampton Court.
 • S. Carrera, R. Hernández i Sagrera, The Externalisation of the EU's Labour Immigration Policy. Towards Mobility or Insecurity Partnerships?, Centre for European Policy Studies, Working Document No. 321/2009.
 • T. Morozowski., Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego, Instytut Zachodni, https://pl.boell.org/pl/2016/03/01/dzialania-komisji-europejskiej-wobec-kryzysu-migracyjnego [dostęp: 27.01.2017].
 • Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171480587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.