PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 7--17
Tytuł artykułu

Właściwość organów w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Jurisdiction of Authorities in the Management Of Personnel Reserves for the Purpose of Universal Defence Duty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Administrowanie rezerwami osobowymi jest z punktu widzenia obrony państwa niezwykle istotne. Obejmuje ono szereg czynności, w tym m.in. o charakterze ewidencyjnym, pozwalającym w przypadku zagrożenia na uzupełnienie braków kadrowych w Siłach Zbrojnych RP. Sprawami z zakresu administrowania rezerwami osobowymi zajmują się zarówno organy, których zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, jak i organy terenowe. Do katalogu tych organów należy zaliczyć Ministra Obrony Narodowej, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień, a z zespolonej administracji rządowej wojewodę. Samorząd terytorialny też nie jest pozbawiony wpływu na tę sferę, przy czym w szczególności wyróżnić tutaj należy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jak również starostę. W zakresie kwalifikacji wojskowej nie sposób pominąć komisji lekarskich oraz wojskowych komisji lekarskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Administering personnel reserves is extremely important from the point of view of the defence of the state. It comprises a number of activities, including these of the recordable character, which allows to supplement the shortages of personnel in the Armed Forces of the Republic of Poland in the event of a threat. The issues referred to the management of personnel reserves are dealt with by central authorities with the scope of action extending to the whole country as well as local authorities. The list of these authorities includes the Minister of National Defence, the chiefs of the voivodeship military staff, the military commanders of the Military Replenishment Council, and the governor, representing the government administration. Also, the local government is not deprived of influence on this matter, especially the wójt (the town mayor or the city mayor) and the starosta. In the field of military qualifications, one cannot forget medical committees and military medical commissions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1534 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 525 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. 2012, poz. 1013 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 735).
 • Wyrok WSA z dnia 3 czerwca 2009 r., IV SA/Po 206/09, LEX Nr 562634.
 • Wyrok WSA z dnia 29 listopada 2007 r., II SA/Op 339/07, LEX Nr 484493.
 • Wyrok WSA z dnia 12 września 2012 r., IV SA/Wa 1234/12, LEX Nr 1272564.
 • Wyrok WSA z dnia 24 września 2015 r., III SA/Gd 530/15, LEX Nr 1955792.
 • Postanowienie WSA z dnia 5 listopada 2015 r., IV SAB/Gl 80/15, LEX Nr 1946288.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Karpiuk M., Orzekanie przez wojskowe komisje lekarskie o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, "Studia Prawnicze i Administracyjne" 2016, nr 1.
 • Karpiuk M., Stosunek służbowy militaryzacji, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2016, nr 3.
 • Moch N., Zadania i kompetencje terenowych organów administracji publicznej w dziedzinie obronności, (w:) Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.
 • Szreniawska M., Administracja rezerw osobowych dla celów wojskowych, (w:) Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.