PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 18--45
Tytuł artykułu

Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Fair Appeal Proceedings in the Light of the Results of Review of Judicial Files
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia problem rzetelności postępowania odwoławczego z punktu widzenia badań aktowych przeprowadzonych w sądzie Okręgowym w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim z terenu apelacji łódzkiej. Autorzy dokonują analizy rzetelności procesu odwoławczego w aspekcie formalizmu procesowego i poczynionych zmian w prawie. Badania aktowe będą dotyczyć aspektów podniesionych przez skarżących zarzutów, ich skuteczności a także postępowania dowodowego w instancji odwoławczej. Punktem wyjścia do dokonania oceny przez autorów będzie także analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska doktryny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of the fair trial of the appeal proceedings from the point of view of the results of review of judicial files conducted in the District Court in Łódź and Piotrków Trybunalski from the Łódź Appeal. The authors analyze the reliability of the appeals process in terms of procedural formalities and the changes made to the law. Examining case files will cover aspects of the allegations raised by the applicants, their effectiveness as well as evidentiary proceedings at the instance court. The starting point for an assessment by the authors will also be the analysis of the case law of the Supreme Court and the position of the doctrine. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
 • Arkin M.M., Rethinking the Constitutional Right to a Criminal Appeal, "39 U.C.L.A. Law Review" 503, 1991.
 • Arkin M.M., How to appeal, A guide to the criminal appeal system, a justice publication, London 2011.
 • Berger B.L., Criminal Appeals as Jury Control: Anglo-Canadian Historical Perspectives on the Rise of Criminal Appeals, "Canadian Criminal Law Review" 1, 34, 2005.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, wyd. 1, przekł. E. Hornowska, Poznań 2001.
 • Hansen P.D., Stacking Appellate Dissents: Due Process in the Appellate Arena, "18 Valparaiso University Law Review" 141, 144 (1983).
 • Junker T., (w:) Handbuch für die Strafrechtlichen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, red. D. Burhoff, P. Kotz, München 2013.
 • Kaftal A., System środków odwoławczych (rozważania modelowe), Warszawa 1972.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. II, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Kuczyńska H., Rozdział II. Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów angielskich, (w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Warszawa 2009.
 • Kulesza C., Apelacja po nowelizacji-rozważania modelowe, (w:) Postępowanie karne po nowelizacji z 11 marca 2016 r., red. A. Lach, Warszawa 2017 (w druku).
 • Kulesza C., System środków odwoławczych w Niemczech, (w:) Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2017.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 • Orfield L.B., History of Criminal Appeal in England, "1 Missouri Law Review" 326, 327 (1936).
 • Orfield L.B., The Right of Appeal in Criminal Cases, "34 Michigan Law Review", 1936.
 • Pieszczek M., Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu w sprawach nieletnich w świetle przepisów obowiązujących w Polsce i standardów międzynarodowych, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, dostęp on-line na http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32211/0022.pdf (dostęp 06.05.2017 r.).
 • Pradel J., Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 6.
 • Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Warszawa 2009.
 • Sakowicz A., (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, red. A. Sakowicz, Warszawa 2017.
 • Sibley N.W., Criminal appeal and evidence, 19 n. 2 (1908).
 • Skorupka J., Jasiński W., Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Warszawa 2010.
 • Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1981.
 • Smyth N.A., The Limitation of the Right of Appeal in Criminal Cases, "17 Harvard Law Review" 317, 317 (1903).
 • Such J., Wstęp do ogólnej metodologii nauk, Poznań 1973.
 • Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych, Warszawa 2016.
 • Urbaniak-Mastalerz I., Podstawy apelacji w znowelizowanym k.p.k. (uwagi na tle wyników badań aktowych, (w:) Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, red. A. Lach, Toruń 2015.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Wiliński P., Pojęcie rzetelnego procesu karnego, (w:) Rzetelny proces karny, red. P. Wiliński, Warszawa 2009.
 • Woźniewski K., Apelacja w angielskim procesie karnym, (w:) Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.
 • Woźniewski K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, wyd. XXV, Warszawa 2002.
 • Internetowy słownik PWN, dostęp on-line na http://sjp.pwn.pl/sjp/rzetelny;2518658 (dostęp 06.05.2017 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.