PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 75--95
Tytuł artykułu

Humanitaryzm polskiego prawa karnego po nowelizacjach z 2015 i 2016 r. - wybrane zagadnienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Humanitarianism of Polish Criminal Law after the Amendment of 2015 And 2016 - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w artykule uwagi dotyczą wybranych problemów związanych z nowelizacjami prawa karnego z lat 2015-2016, które w dużym stopniu zmieniły zasady związane z wymierzaniem kar oraz stosowaniem środków zabezpieczających. Nowele opierają się na różnorodnych założeniach, co niekiedy prowadzi do wzajemnego ograniczenia lub znoszenia wprowadzonych rozwiązań. Autorka dokonuje analiz, między innymi orzekania sekwencji kar (art. 37a kk), z perspektywy zasady humanitaryzmu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes some of the changes of the Criminal Code introduced by the Act of 20 February 2015 year and Act of 11 March 2016 year. The new legislative solutions relate mainly to reduce the possibility of adjudication of imprisonment with a conditional suspension of its execution and instead of using the courts with penalties of liberty. The author examines the amended provisions concerning community sentence, which greatly expanded the ailment penalty, describes the new capabilities penalty as punishment sequential (Art. 37b Penal Code), and submit revised rules for security measures and a new system of probation. At the same time work contains a preliminary assessment of new solutions in terms of their compliance with the principle of humanitarianism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--95
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557.
 • Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. Nr 191, poz. 1366.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 396.
 • Wyrok TK z 4 lipca 2006 r., OTK-A 2006, nr 7, poz. 78.
 • Wyrok SA w Krakowie z 20 listopada 2003 r., II AKa 306/03, KZS 2004, Nr 1 poz. 29.
 • Barczak-Oplustil A., Charakter środków zabezpieczających w nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Wprowadzenie do dyskusji, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Beccaria C., O przestępstwach i karach, Warszawa 1959.
 • Budyn-Kulik M., Kary i środki karne alternatywne wobec pozbawienia wolności, "Studia Iuridica Lublinensia" 2011, nr 16.
 • Giezek J., O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Górowski W., Orzekanie kary grzywny po 1 lipca 2015 r., "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Janiszewski B., Humanitaryzm jako zasada sądowego wymiaru kary, (w:) Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004.
 • Kalisz T., Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności, "Ius Novum" 2016, nr 3.
 • Kania A.M., Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 26.
 • Kardas P., Giezek J., Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 kk. Tom I, red. A. Zoll, Warszawa 2012.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.
 • Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.
 • Konarska-Wrzosek V., Propozycje zmian katalogu kar w kodeksie karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, t. II, Warszawa 2012.
 • Kosonoga-Zygmunt J., Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a kk), "Ius Novum" 2016, nr 4.
 • Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Małecki M., Co zmienia nowelizacja art. 37 b kk?, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2016, z. 2.
 • Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b kk) - zagadnienia podstawowe, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Pastwa-Wojciechowska B., Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno- psychologiczna, Gdańsk 2004.
 • Smarzewski M., O wprowadzeniu humanizmu do kodeksu karnego, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 1.
 • Sroka T., Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • System prawa karnego. Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2015.
 • System Prawa Karnego. Tom 7. Środki zabezpieczające, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2012.
 • Trafny M., Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 3.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Sejm VII kadencji, Druk Nr 2393.
 • Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, Część ogólna, Warszawa 2003.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
 • Zoll A., Założenia politycznokryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności, "Państwo i Prawo" 1998, nr 9-10.
 • Zoll A., Zmiany w zakresie środków probacyjnych (ustawa nowelizująca Kodeks karny z 11 marca 2016 r.), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2016, z. 2.
 • Zontek W., Kara za poddanie się terapii? Konsekwencje wprowadzenia art. 244b kk, "Palestra" 2015, nr 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.