PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 155--169
Tytuł artykułu

Proboszcz jako organ parafii Kościoła katolickiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Pastor as the Organ of the Parish of the Catholic Church
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia specyfikę i charakterystykę proboszcza jako organu parafii Kościoła katolickiego, biorąc za podstawę zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również poszczególne normy ustawodawstwa kościelnego. Wychodząc od osobowości prawnej parafii i normatywnej pozycji proboszcza, przedstawiono jego autonomiczność i niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących powierzonego mienia opierając się na powszechnie obowiązujących konstrukcjach przepisów. Ponadto, rozważania zawarte w treści artykułu przedstawiają problem związany z upatrywaniem jako obowiązujące na forum państwowym ograniczeń w zakresie reprezentacji ulokowanych w przepisach prawa kanonicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the specific features of a parish priest as the parish body, of the Catholic Church, the legal basis which is considered as commonly valid regulations as well as the particular regulation of the Church legislation. Taking as the base the legal personality of the parish body and its normative position as a parish priest the article presents his autonomy in taking indipendent decisions with regard to the assets entrusted to him on the base of the commonly valid regulations. Furthermore the content of this article presents the problem connected with the public limitations concerning the legal representation placed in the Canon law regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318 i 319).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 1982, Nr 31, poz. 214 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U 1998, Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1965 r., III 90 30/65, OSN 1966, Nr 4, poz. 51.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90, OSN 1990,Nr 10-11, poz. 124.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003, z. 9, poz. 115.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., I CK 108/03, OSNC 2005, nr 4, s. 48-60.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2005 r., I ACa 1855/04, LEX 175172.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, OSNC 2009, nr 7-8, poz. 115.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 188/08, OSP 2010, z. 2, s. 114-120.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2011 r., I CSK 182/10, OSNC ZD 2011, nr 2, poz. 50.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r., VI ACa 884/10, LEX 1120301.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 2011 r., I ACa 356/11, LEX 898644.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 451/11, Lex 1168535.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012 r., II Aka 94/12, LEX nr 1163462.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2012 r., III AUa 1099/12, LEX 1282548.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r., V CSK 53/12, LEX 1311855.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2013 r., V CSK 551/12, LEX 1421823.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Paulii PP, Promulgatus. Przekład Polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1994.
 • Dadańska K., Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006.
 • Góralski W., Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000.
 • Gorczyński G., Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009.
 • Januchowski A., Uzyskiwanie osobowości prawnej przez związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne - zagadnienia wybrane, "Rejent" 2009, z. 5.
 • Kaleta P., Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 16.
 • Klein A., Charakter prawny organów osób prawnych, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. W. Czachórski, J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985.
 • Moskwa L., Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej w świetle przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych (studium materialno prawne), Poznań 2000.
 • Nitkiewicz K., Proboszcz terytorialny i proboszcz personalny, (w:) Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013.
 • Pawlik T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1986.
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
 • Plisiecki M., Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Warszawa 2013.
 • Płonka E., Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych, "Acta Universitatis Wratislaviensis - Prawo" 1994, t. CCXXXI.
 • Pyzioł W., Reprezentacja cywilnoprawna przedsiębiorstwa państwowego, "Krakowskie Studia Prawnicze", 1980, t. XIII.
 • Rakoczy B., Pozycja parafii w prawie polskim, (w:) Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Sobański R., Prawo kościelne a prawo świeckie, "Prawo Kanoniczne" 1987, nr 3-4.
 • Solarczyk M., Instytucjonalne organy kościołów partykularnych, (w:) Ustrój kościoła Rzymskokatolickiego, red. W. Jakubowski, M. Solarczyk, Warszawa 2002.
 • Stanisz P., Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych, (w:) Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010.
 • Tunia A., Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin 2015.
 • Viana A., Parafie bez własnego proboszcza, (w:) Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481452

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.