PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 180--195
Tytuł artykułu

Podstawy prawne instytucji oceny wpływu (OSR) w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Basis of Impact Assessment in Polish Legislative Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tekście zostają omówione podstawy polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji (OSR). Narzędzie to zostało stworzone w celu zracjonalizowania procesu legislacyjnego, a także poprawienia jego transparentności i wpływu obywateli na jego przebieg. Ocena wpływu ma za zadanie pomóc legislatorom przewidzieć skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe danej regulacji oraz cenić, w jakim stopniu jest ona rzeczywiście wskazana. Do polskiego prawa narzędzia te zostały wprowadzone przede wszystkim na mocy międzynarodowych zobowiązań i to właśnie zagraniczne wzorce często stanowiły inspiracje dla poszczególnych rozwiązań. Jednakże wielu autorów wskazuje na niewłaściwe funkcjonowanie OSR w Polsce, stąd przedstawienie podstaw systemu ma na celu zweryfikowanie tych tez. Prześledzone zostanie przede wszystkim prawne umocowanie poszczególnych rozwiązań, z delikatnym wypunktowaniem ich praktycznego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Main aim of this text is to discuss basis of polish Impact Assessment system, called OSR. This tool was to provide rational legislative process and improving its transparency and citizens' influence on it as well. Impact Assessment was created in order to help lawmakers predict social, economic and environmental effects of a regulation and assess an extent, to which it is desirable. These tools were introduced to polish law mainly due to international commitments. But many authors point out improper functioning of OSR, so presenting system's basis is to facilitate verification of these theses. Foremost, place in legal system of particular solutions is the thing that will be investigated, with some pointing out its practical functioning. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
180--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej (tekst jedn. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej, wg stanu prawnego po zmianie z dnia 7 lipca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 634).
 • Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 113, poz. 1146).
 • Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).
 • Analiza działalności ustawodawczej sejmu VI kadencji, red. M. Żuralska, aut. O. Kazalska, J. Maśnicki, M. Żuralska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, http:// ratiolegis.wpia.uw.edu.pl/images/stories/Analiza_dzialalnosci_ustawodawczej_Sejmu_VI_kadencji.pdf (dostęp w dniu 10.01.2017 r.).
 • Nowak-Far A., Ocena Skutków Regulacji (OSR) - regulacja instrumentem polityki, (w:) Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Chabier, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • OECD, Recommendation of the council of the OECD on improving the quality of government regulation, Paris 1995, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95 (dostęp w dniu 18.01.2017 r.).
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja Sejmu - podsumowanie w liczbach, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=0050D4C29C37DA62C1257EE5003C48DD (dostęp w dniu 10.01.2017 r.).
 • Staśkiewicz W., Materiały edukacyjne z wykładu specjalizacyjnego na WPiA UW. Teoria i praktyka legislacji (legisprudencja).
 • Sternik A., Ocena Skutków Regulacji - metody i podejścia na przykładzie systemu oceny skutków Komisji Europejskiej, (w:) Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Chabier, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Szpringer W., Rogowski W., Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce - czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa?, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Wierzbicki J., Ocena skutków regulacji w projektach aktów prawnych dotyczących finansów publicznych - obserwacje i wnioski de lege ferenda, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja?, "Przegląd Legislacyjny" 2002, nr 1.
 • Zubek R., Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001-2005, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.