PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 49 T. 2. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 263--280
Tytuł artykułu

Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy

Warianty tytułu
Correlations Between Internationalization of Companies and Management Staff's Skills Related to Achievement of a Competitive Advantage at International Markets vs. Financial Results and Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było zidentyfikowanie związków między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i umiejętnościami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy. Przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe na podstawie kwestionariusza ankiety wśród 412 przedstawicieli kadry kierowniczej podzielonej na grupy: kadra kierownicza z najlepszych przedsiębiorstw z list rankingowych i spoza nich oraz kadra kierownicza z przedsiębiorstw będących organizacjami opartymi na wiedzy (z gospodarki opartej na wiedzy) i niebędących organizacjami opartymi na wiedzy (spoza gospodarki opartej na wiedzy). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics wersja 21.0. Do obliczenia różnic w odpowiedziach między respondentami z w/w grup wykorzystano test dwumianowy. Do zbadania siły zależności między badanymi zmiennymi wykorzystano koncepcję korelacji tetrachorycznej. Natomiast badanie trendu w tabeli kontyngencji przeprowadzono testem Cochrana-Armitage'a. Badania wykazały, że istnieją istotne statystycznie związki między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i kompetencjami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper was to identify correlations between internationalization of companies and management staff's skills related to achievement of a competitive advantage at international markets on one hand vs. financial results and knowledge-based economy on the other. The paper is based on a quantitative-qualitative study with a questionnaire filled in by 412 representatives of management staff divided into the following groups: management staff of the best companies listed in ratings vs. management staff of non-listed companies, and management staff of knowledge-based companies (which make part of the knowledge-based economy) vs. non-knowledge-based companies (outside the knowledge-based economy). The obtained results were analyzed statistically with the IBM SPSS Statistics package version 21.0. Differences between responses provided by two paired groups as shown above were calculated with a binomial test. Strength of the correlation between the studied variables was analyzed according to the concept of tetrachoric correlation. Meanwhile, trends in contingency table were analyzed with Cochran-Armitage test. The test revealed statistically significant correlations between companies' internationalization and management staff's skills related to achievement of a competitive advantage at international markets vs. financial results and knowledge-based economy.(original abstract)
Rocznik
Strony
263--280
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. 2nd ed. New Jersey: Wiley-InterScience.
 • Baczko, T. (2009). Wprowadzenie. W: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Synteza wyników badań. Warszawa: INE PAN.
 • Bausch, A., Krist, M., (2007). The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis. Management International Review, 47 (3), 320.
 • Caliguri, P., Lazarova, M., Zehetbauer, S. (2004). Top Managers' National Diversity and Boundary Spanning Attitudinal Indicators of a Firm's Internationalization. Journal of Management Development, 23 (9), 848-859.
 • Chodyński, A. (2007). Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Daszkiewicz, N. (2016). Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem "born globals". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 271.
 • Daszkiewicz, N. (2016). Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Deloitte (2015). Liderzy na dziś - Liderzy na jutro. Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych? Co ma znaczenie w zarządzaniu organizacją dzisiaj i w przyszłości. Raport z badania kompetencji menedżerów - kobiet i mężczyzn - w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych.
 • Doryń, W., Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, 11-12. Pobrano z: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_11-12_05.pdf.
 • Dunning, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise. London.
 • Fanfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E., Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Foray, D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge: MIT Press.
 • Harris, B. (2006). Tetrachoric Correlation Coefficient. W: S. Kotz, C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic (red.), Encyclopedia of statistical sciences. Vol. 13. New York: Wiley-InterScience.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment. Journal of International Business, 8, 23.
 • Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1999). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kupczyk, T. (2013). Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 • Kupczyk, T. (2013). Relations between Management Competences and Organizational Success Considering Gender Issues - Research Results China-USA. Business Review, 12 (3), March (Serial Number 117), 307-322.
 • Kupczyk, T. (2014). Competencies of Management Staff in the Knowledge-Based Economy. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Kupczyk, T. (2016). Kompetencje jako determinanty wyników finansowych przedsiębiorstw na przykładzie konsultantów personalnych/koordynatorów HR. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Lohr, S.L. (1999). Sampling: Design and analysis. Duxbury Press-Pacific Grove.
 • Mazur, B. (2012). Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne zarządzanie, 1, 182-191.
 • Melin, L. (1992). Internationalization as Strategy Process. Strategic Management Journal, 3.
 • Międła, K. (2008). Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. W: E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Nieżurawski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G., Nieżurawska, J. (2016). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2/1).
 • Northern Ireland Knowledge Economy Index, Baseline Report 2011 (2011). Oxford Economics for Northern Ireland Science Park, Northern Bank.
 • PARP (2014). Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw - wyniki badania PARP dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH dr Tomasz Klimczak, WYG PSDB w ramach projektu: "Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce" Warszawa. Pobrano z: http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/22453.pdf.
 • Piercy, N.F. (1985). Company Internationalization: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing, 3.
 • Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 • Podręcznik Oslo (2003). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (on-line). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa-Londyn, 28-29 kwietnia. Pobrano z: www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
 • Puślecki, Ł. (2008). The Multivariable Analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in Triad Countries on the Basis of KAM 2007 Methodology. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (8), 93-105. Pobrano z : w ww.jard.edu.pl/pub/9_2_2008.pdf.Niemczyk 2013.
 • Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rao, P.S.R.S. (2000). Sampling methodologies with applications. Psychometrika, 44.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PTE.
 • Simme, J., Sennet, J., Wood, P., Hart, D. (2002). Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities. Regional Studies, 36 (1).
 • The future of the global economy. Towards a long boom? (1999). Paris: OECD.
 • Turnbull, P.W. (1985). Internationalization of the Firm: a Stage Process or not? Conference on Export Expansion and Market Entry Models. Dalhousie University.
 • Welch, L.S., Luostarinen, L. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Menagement, 14 (2), 34-55.
 • Zur, E., Krystek, U. (1997). Internationalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung. W: E. Zur, U. Krystek (red.), Internationalisierung. Eine Herausforderung für die Unternehmensführung. Berlin-Heiderberg-New York: Springer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171482088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.