PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 30 | 192
Tytuł artykułu

Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest weryfikacja wpływu stosowania strategii SRI na efektywność i ryzyko portfela inwestycji.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in The United States, Social Investment Forum, Washington 2006, http://ussif.org/pdf/research/Trends/2005 Trends Report.pdf (dostęp: 10.11.2012).
 • 2012 Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance GSIA 2013, http://gsiareview2012.gsi-alliance.org (dostęp: 2.07.2014).
 • About PRI Initiative, Principles for Responsible Investment Initiative, http://www.unpri.org/ (dostęp: 6.07.2014).
 • Abramson L., Chung D., Socially Responsible Investing: Viable for Value Investors?, "Journal of Investing" 2000, vol. 9, nr 3.
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Adler T., Kritzman M., The Cost of Socially Responsible Investing, "The Journal of Portfolio Management" 2008, vol. 35, nr 1.
 • Adler T., Kritzman M., The Cost of Socially Responsible Investing, "The Journal of Portfolio Management" 2008, vol. 35, nr 1.
 • Ali P., Gold M., Analysing the Cost of Ethical Investment, JASSA, 2002, vol. 3.
 • Asmundson P., Foerster S.R., Socially Responsible Investing: Better for Your Soul or Your Bottom Line?, "Canadian Investment Review" 2001, vol. 14, nr 4.
 • Asset Owners As Active Shareholders: Attitude Towards and Motivation behind ESG Policies, Novethic 2009, http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Asset_owners_and_ESG_policies.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 • Asset Owners as Active Shareholders: Attitude towards and Motivation behind ESG Policies, Novethic 2009, http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/_tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Asset_owners_ and_ESG_policies.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 • Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Barnett M., Salomon R., Beyond Dichotomy: The Curvilinear Relationship between Social Responsibility and Financial Performance, "Strategic Management Journal" 2006, vol. 27.
 • Barreda-Tarrazona I., Matallin-Saez J.C., Balaguer-Franch M.R., Measuring Investors' Socially Responsible Preferences in Mutual Funds, "Journal of Business Ethics" 2011, vol. 103, nr 2.
 • Bartkowiak M., Janik B., Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych Respect, Ceerius i Vonix, Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, nr 9 (258).
 • Bauer R., Derwall J., Otten R., The Ethical Mutual Fund Performance Debate: New Evidence from Canada, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 70.
 • Bauer R., Guenster N., Otten R., Empirical Evidence on Corporate Governance in Europe: The Effects on Stock Return, Firm Value and Performance, "Journal of Asset Management" 2004, vol. 5, nr 2.
 • Bauer R., Koedijk K., Otten R., International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style, "Journal of Banking and Finance" 2005, vol. 29.
 • Bauer R., Otten R., Rad A., Ethical Investing in Australia: Is There a Financial Penalty?, "Pacific-Basin Finance Journal" 2006, vol. 14.
 • Beabout G.R., Schmiesing K.E., Socially Responsible Investing: An Application of Catholic Social Though, "Logos" 2003, vol. 6, nr 1.
 • Beal D., Goyen M., Philips P., Why Do We Invest Ethically?, "The Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 • Beal D., Goyen M., Putting Your Money where Your Mouthlis: A Profile of Ethical Investors, "Financial Services Review" 1998, vol. 7, nr 2.
 • Bello Z., Socially Responsible Investing and Portfolio Diversification, "The Journal of Financial Research" 2005, vol. 28, nr 1.
 • Benson K.L., Brailsford T.J., Humphrey J.E, Do Socially Responsible Fund Managers Really Invest Differently?, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 65.
 • Berry T., Junkus J., Socially Responsible Investing: An Investor Perspective, "Journal of Business Ethics" 2013, vol. 112.
 • Blanchett D.M., Exploring the Cost of Investing in Socially Responsible Mutual Funds: An Empirical Study, "The Journal of Investing" 2010, Fall.
 • Boatright J., Ethics in Finance, Blackwell Publishers, Oxford 1999.
 • Borowski G., Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Borowski K., Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Difin, Warszawa 2014.
 • Brammer S., Brooks C., Pavelin S., Corporate Social Performance and Stock Returns: UK Evidence from Disaggregate Measures, "Financial Management" 2006, vol. 35, nr 3.
 • Branch B., Ma A., Shafa H., Shaw R., Socially Responsible Mutual Funds in the Era of Financial Turmoil, "International Journal of Business, Accounting, & Finance" 2014, vol. 8, nr 1.
 • Brill J.A., Reder A., Investing from the Heart - The Guide to Socially Responsible and Money Management, Crown Publishers, New York 1993.
 • Capelle-Blancard G., Monjon S., The Performance of Socially Responsible Funds: Does the Screening Process Matter?, "European Financial Management" 2014, vol. 20, nr 3.
 • Carhart M., On Persistence in Mutual Fund Performance, "The Journal of Finance" 1997, vol. 52, nr 1.
 • Cliement F., Soriano P., Green and Good? The Investment Performance of US Environmental Mutual Funds, "Journal of Business Ethics" 2011, vol. 103.
 • Chong J., Her M., Philips G.M., To Sin or Not to Sin? Now that's the Question, "Journal of Asset Management" 2006, vol. 6.
 • Christoffersen S., Sarkissian S., City Size and Fund Performance, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 92.
 • Coffey C., Rosnące znaczenie Inwestycji Społecznie odpowiedzialnych, Europe Infos, 2005, vol. 73.
 • Colisson D., Cobb G., Power D., Stevenson L., The Financial Performance of the FTSE- 4Good Indices, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2008, vol. 15.
 • Core, J., Guay W., Rusticus T., Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns? An Examination of Firm Operating Performance and Investors' Expectations, "Journal of Finance" 2006, vol. 56, nr 2.
 • Cortez M.C., Silva F., Areal N., Socially Responsible Investing in the Global Market: The Performance of US and European Funds, "International Journal of Finance and Economics" 2012, vol. 17.
 • Cortez M.C., Silva F., Areal N., The Performance of European Socially Responsible Funds, "Journal of Business Ethics" 2009, vol. 87.
 • Cummings L., The Financial Performance of Ethical Investment Trusts: An Australian Perspective, "Journal of Business Ethics" 2000, vol. 25.
 • Cwynar W., Zmienność - dobra, czy zła? Analiza polskiego rynku kapitałowego, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2010, vol. 6, nr 2.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Czerwińska T., Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr 4 (39).
 • Czerwińska T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych. Istota - uwarunkowania - instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
 • Czerwonka M., Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne, "Finanse", Polska Akademia Nauk, 2011.
 • Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modela W.F. Sharpe'a, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007.
 • Demystifying Responsible Investment Performance, Joint report by The Asset Management Working Group of the United Nations Environment Program Finance Initiative and Mercer, Paris 2007, www.unepfi.org/fileadmin/documents/ Demystifying_ Responsible_Investment_Performance_01.pdf (dostęp: 29.04.2014).
 • Derwall J., Gunster N., Bauer R., Koedijk K., The Eco-Efficency Premium Puzzle, "Financial Analysts Journal" 2004, vol. 61, nr 2.
 • Dhrymes P. J., Socially Responsible Investment: Is it Profitable?, Working Paper, Columbia University, New York 1998.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/dobre_praktyki_GPW.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 • Does Socially Responsible Investing Hurt Investment Returns?, Philips, Hager & North, Vancouver 2007, https://www.phn.eom/portals/0/pdfs/Artides/20071012DoesSRIHurtInvestmentReturns.pdf (dostęp: 29.04.2014).
 • Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Domini A., Kinder P., Ethical Investment, Addison-Wesley, New York 1984.
 • Domini A., Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money, Dearborn Trade, Chicago 2001.
 • Edmans A., Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices, "Journal of Financial Economics" 2011, vol. 101, nr 3.
 • EFAMA Report on Responsible Investment, European Fund and Asset Management Association, 2014, http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/publicaciones/ 140228_Responsible_Investment_Report_online_0.pdf (dostęp: 20.12.2014).
 • Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
 • Etyczne inwestowanie, TFI SKOK, http://www.tfiskok.pl/etyczne-inwestowanie.html (dostęp: 12.10.2012).
 • Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • European SRI Study 2006, Eurosif 2006, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2006 (dostęp: 1.07.2014).
 • European SRI Study 2008, Eurosif 2008, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2008 (dostęp: 1.07.2014).
 • European SRI Study 2010, Eurosif 2010, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2010 (dostęp: 1.07.2014).
 • European SRI Study 2012, Eurosif 2012, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri- study-2012 (dostęp: 1.07.2014).
 • European SRI Study 2014, Eurosif 2014, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri- study-2014 (dostęp: 15.12.2014).
 • Fama E.F., French K.R., Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, vol. 33, nr 1.
 • Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Feldman S., Soyka P., Ameer P., Does Improving a Firm's Environmental Management System and Environmental Performance Result in a Higher Stock Price?, "Journal of Investing" 1997, vol. 6, nr 4.
 • Fernandez A., Matallin J.C., Performance of Ethical Mutual in Spain: Sacrifice or Premium?, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 81.
 • Fowler S.J., Hope C., A Critical Review of Sustainable Business Indices and their Impact, "Journal of Business Ethics" 2007, vol. 76.
 • Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "The New York Time Magazine", 13.09.1970 r.
 • Fundusze SRI dostępne w Polsce, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowie- dzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/ fundusze-aktualnosci/ 308-fundusze-sri-dostpne-w-polsce.html (dostęp: 1.07.2014).
 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • Geczy C., Stambaugh R., Levin D., Investing in Socially Responsible Mutual Funds, Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania 2005.
 • Gerhard G., Protest Divestment and the End of Apartheid, www.investopedia.com (dostęp: 17.10.2012).
 • Girard E., Rahman H., Stone B., Socially Responsible Investments: Goody-Two-Shoes or Bad to the Bone, "Journal of Investing" 2007, vol. 16, nr 1.
 • GR odpowiedzialne inwestycje, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Zespol+CSR/Grupy+robocze/GR+odpowiedzialne+inwestycje (dostęp: 1.07.2014).
 • Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska, Bruksela 2001 (http://ec.europa.eu/green-papers/index_pl.htm (dostęp: 19.12.2014).
 • Green, Social and Ethical Funds in Europe, The Retail Market, Vigeo, 2013, http://www. vigeo.com (dostęp: 1.07.2014).
 • Greenwald Ch., ESG and Earnings Performance, Thomson Reuters 2010, thomsonreuters.com/products/financial-risk/content/07_008/esg-and-earnings-performance.pdf (dostęp: 8.05.2014).
 • Gregory A., Matako J., Luther R., Ethical Unit Trust Financial Performance: Small Company Effects and Fund Size Effects, "Journal of Business Finance and Accounting" 1997, vol. 24, nr 5.
 • Hamilton S., Jo H., Statman M., Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Financial Analysts Journal" 1993, vol. 47, nr 6.
 • Harrington J.C., Investing with Your Conscience How to Achieve High Returns Using Socially Responsible Investing, John Wiley & Sons, New York 1992.
 • Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
 • Haveman R., Webster P., Does Ethical Investment Pay?, Ethical Investment Research Center (EIRIS), London 1999, www.eiris.org/files/research publications/ doesethicalinvestmentpay99.pdf (dostęp: 4.05.2014).
 • Hellsten S., Mallin C., Are 'Ethical' or 'Socially Responsible' Investments Socially Responsible?, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 66, nr 4.
 • Hirschman A., Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, Cambridge 1970.
 • Hong H., Kacperczyk M., The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 93.
 • Hudson R., Ethical Investing: Ethical Investors and Managers, "Business Ethics Quaterly" 2005, vol. 15, nr 4.
 • Humphrey J., Tan D., Does it Really Hurt to be Responsible?, "Journal of Business Ethics" 2014, vol. 122.
 • Huselid M., The Impact of Human Resource Management Practice on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, "Academy of Management Journal" 1995, vol. 38, nr 3.
 • Indeksy CSR na świecie, Respect Indeks, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie (dostęp: 7.07.2014).
 • Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/bibl ioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=26&gpwlf_id=23 (dostęp: 7.07.2014).
 • Internetowy podręcznik statystyki, StatSoft 2011 (www.statsoft.pl/textbook/ stathome.html (dostęp: 21.05.2014).
 • Jajuga K., Metody statystyczne w finansach [w:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2003.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, CSRinfo oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/sites/segl3.message-asp.com/files/jak_zyskac_na_ odpowiedzialności _ csrinfo_0.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 • Jedynak T., Efektywność strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, "Zeszyty Naukowe, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2012, nr 12.
 • Jedynak T., Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, nr 2(950).
 • Jedynak T., Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 12.
 • Jedynak T., Ocena efektywności strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych [w:] Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A.Z. Nowak i T. Czerwińska, Warszawa 2014.
 • Jedynak T., Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 875.
 • Jessen P., Portfolio Choice and Structured Financial Products, PhD Thesis, Aarhus School of Business, Aarhus University, Aarhus 2010.
 • Jo H., Saha T., Sharma R., Wright S., Socially Responsible Investing vs. Vice Investing, Working Paper, Santa Clara University 2010.
 • Jobson J.D., Korkie B.M., Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures, The Journal of Finance" 1981, vol. 36, nr 4.
 • Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kachniewski M., Raczek M., Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku kapitałowym [w:] Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, red. R. Sroka, Pracodawcy RP, Warszawa 2011, www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/odpowiedzialne inwesty- cje kapitaowe_pracodawcyrp.pdf, s. 53-55 (dostęp 2.03.2014).
 • Kaźmierkiewicz P., Analiza atrakcyjności inwestycji w spółki odpowiedzialne społecze- nie (SRI) na podstawie rankingu GloballOO, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2010, vol. 6.
 • Kempf A., Osthoff P., The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance, "European Financial Management" 2007, vol. 13, nr 5.
 • Kinder P., Domini A., Social Screening: Paradigms Old and New, "Journal of Investing" 1997, vol. 6, nr 4.
 • Kinder P., Socially Responsible Investing: An Evolving Concept in a Changing World, KLD Research & Analytics, Boston 2005.
 • Kościelniak G., Fundusze inwestycyjne, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Kreander N., Gray R.H., Power D.M., Sinclair C.D., Evaluating the Performance of Ethical and Non-ethical Funds: A Matched Pair Analysis, "Journal of Business Finance & Accounting" 2005, vol. 32 nr 7 i 8.
 • Krupa D., Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. 46, nr 1,2012.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Kurtz L., Answer to Four Questions, "The Journal of Investing" 2005, Fall.
 • Kurtz L., No Effect or No Net Effect. Studies on Socially Responsible Investing, "Journal of Investing" 1997, vol. 6.
 • Kuziak K., Stabilność w czasie współczynnika beta [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, Ekonometria nr 811.
 • Kwiatkowska I., Co to jest odpowiedzialne inwestowanie?, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/baza-wiedzy/ przegląd/ artykuly/177-co-to-jest-odpowiedzialne-inwestowanie (dostęp: 25.10.2013).
 • Kwiatkowska I., Strategie doboru spółek do portfela inwestycyjnego, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/baza-wiedzy/ przeglad/artykuly/180-stretegie-doboru-spoek-do-portfela-inwestycyjnego (dostęp: 20.06.2014).
 • Langbein J.H., Posner R.H., Social Investing and the Law of Trusts, "Michigan Law Review" 1980, vol. 72,79.
 • Lev B., Sarath B., Sougiannis T., R&D Reporting Biases and their Consequences, Contemporary Accounting Research, 2005.
 • Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Lindman H. R., Analysis of Variance in Complex Experimental Designs, W.H. Freeman & Co, San Francisco 1974.
 • Loiselet E., L'investissement socialement responsable: genese, methods et enjeux, "L'Economie politique" 2000, vol. 7.
 • Louche C., Ethical Investment. Processes, and Mechanisms of Institutionalisation in the Netherlands, PhD thesis, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 • Louche C., Lydenberg S., Socially Responsible Investment: Differences between Europe and United States, Working Paper Series 2006-22, Vlerick Leuven Gent Management School, 2006.
 • Luck C., Tigrani V., Ethical Investing and the Returns to Sinful Industries, Barra Newsletter, Spring 1994, www.barra.com/research/BarraPub/sinful-n.aspx (dostęp: 8.05.2014).
 • Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
 • Lulewicz-Sas A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Economics and Management" 2014, vol. 1.
 • Mackenzie C., Ethical Investment and the Challenge of Corporate Reform, PhD thesis, University of Bath, Bath 1997.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Mainstreaming Responsible Investing, World Economic Forum, Geneva 2005, www.weforum.org/pdf/mri.pdf (dostęp: 16.10.2012).
 • Mallin C., Saadouni B., Briston R.J., The Financial Performance of Ethical Investment Funds, "Journal of Business Finance & Accounting" 1995, vol. 22, nr 4.
 • Managi S., Okimoto T., Matsuda A., Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?, "Applied Financial Economics" 2012, vol. 22.
 • Markowitz H., Portfolio Selection, "The Journal of Finance" 1952, vol. 7, nr 1.
 • Markowitz H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, New York 1959.
 • Marr W.W., Trimble J.L., Nofsinger J.R., Economically Targeted Investments, "Financial Analysts Journal" 1994, vol. 50, nr 2.
 • Mas A., Labor Unrest and the Quality of Production: Evidence from the Construction Equipment Resale Market, "Review of Economic Studies" 2008, nr 75.
 • McLachan J., Gardner J., A Comparision of Socially Responsible and Conventional Investors, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 52, nr 1.
 • Molley J.C., Ziegler A., Socially Responsible Investing and Stock Performance: New Empirical Evidence for the US and European Stock Markets, "Review of Financial Economics" 2014, vol. 23.
 • Moskowitz M., Choosing Socially Responsible Stocks, "Business and Society" 1972, vol. 1.
 • Nakai M., Yamaguchi K., Takeuchi K., Sustainability Membership and Stock Price: An Empirical Study Using the Morningstar-SRI Index, "Applied Financial Economics" 2013, vol. 23.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • The New Morningstar Style Box™ Methodology, Morngingstar 2002, news.morningstar.com/pdfs/FactSheet_StyleBox_Final.pdf (dostęp: 20.12.2013).
 • Nilsson J., Investment with a Conscience: Examining the Impact of Pro-social Attitudes and Perceived Financial Performance on Socially Responsible Behavior, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 83.
 • Nofsinger J., Varma A., Socially Responsible Funds and Market Crises, "Journal of Banking & Finance" 2014, vol. 48.
 • Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, red. R. Sroka, Pracodawcy RP, Warszawa 2011 (www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/odpowiedzialne inwestycje kapitaowe_pracodawcyrp.pdf (dostęp: 2.03.2014).
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzialnych społecznie produktów finansowych, nr 2011/C 21/06. (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C.2011.021.01.0033.01.POL (dostęp: 19.12.2014).
 • Orlitzky M., Shmidt M., Rynes S., Corporate Social and Financial Performance: A Meta- -analysis, "Organization Studies" 2003, vol. 24, nr 3.
 • Overview of Extra-Financial Rating Agencies, Novethic Research 2011, http://www.novethic.com/novethic/v3_uk/upload/20120306_overview_extra-financial_rating_ agenciesv2.pdf (dostęp: 7.07.2014).
 • The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, eds A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D.S. Siegel, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Pension Fund Toolkit 2004-2005, Eurosif 2005, www.eurosif.org/sri-resources/pension-fund-toolkit (dostęp 16.10.2012).
 • Perez K., Fundusze inwestycyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Performance of Socially Responsible Investment Funds against an Efficient SRI Index: The Impact of Benchmark Choice when Evaluating Active Managers - An Update, EDHEC Risk Institute 2012, http://faculty-research.edhec.com/ _medias/fichier/ edhec-publication-performance-of-socially-responsiblel332409211059.pdf (dostęp: 6.07.2014).
 • Piontek K., Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów, Ekonometria 15, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1096.
 • Platinga A., Scholtens B., Socially Responsible Investing and Management Style of Mutual Funds in the Euronext Stock Markets, Univesrity of Groningen, Research Instiute SOM Report, som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeE/2001/01E17/ 01E17. pdf (dostęp: 4.05.2014).
 • Porter M.E. Kramer M.R, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, "Harvard Business Review on Corporate Responsibility" 2003.
 • Pring M. J., Podstawy analizy technicznej, WIG Press, Warszawa 1998.
 • Profile of Responsible Investors in Europe, Novethic 2014, http://www.novethic.com/ file- admin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Survey_Profile_Of_Respon- sible_Investors_in_Europe.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 • Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper, Komisja Europejska, Bruksela 2001, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/site/en / com/2001/com2001_0366en01.pdf (dostęp: 14.11.2012).
 • Rathner S., The Influence of Primary Study Characteristics on the Performance Differential between Socially Responsible and Conventional Investment Funds: A Meta- -Analysis, "Journal of Business Ethics" 2013, vol. 118.
 • Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Performance and Investor Behavior, "Journal of Banking and Finance" 2008, vol. 32, nr 9.
 • Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., The Price of Ethics and Stakeholder Governance: The Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Journal of Corporate Finance" 2008, vol. 14, nr 3.
 • Report on Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014, The Forum of Sustainable and Responsible Investment 2014, http://www.ussif.org/Files/ Publications/ SIF_Trends_14.F.ES.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 • Respect Index. Opis projektu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (dostęp: 7.07.2014).
 • Responsible Investing a Paradigm Shift. From Niche to Mainstream, Boozz&Co, ROBECO 2007, http://www.booz.com/media/uploads/Responsible-Investing-Paradigm-Shift.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 • Revelli C., Viviani J.L., The Link between SRI and Financial Performance: Effects and Moderators, "Management International" 2013, vol. 17, nr 2.
 • Roll R., Ambiguity when Performance is Measured by the Security Market Line, "Journal of Finance" 1978, vol. 33, nr 4.
 • Rosen B., Sandler D., Shani D., Social Issues and Socially Responsible Investment Behavior: A Preliminary Investigation, "The Journal of Consumer Affairs" 1991, vol. 25, nr 2.
 • Rubin N., The Challenge of Socially Responsible Investments, "The CPA Journal" 2008, July.
 • Rudd A., Social Responsibility and Portfolio Performance, "California Management Review" 1981, vol. 23.
 • Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A.Z. Nowak, T. Czerwińska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sandberg J., Juravle C., Hedesstrom T., Hamilton I., The Heterogeneity of Socially Responsible Investment, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 87.
 • Scholtens B., Style and Performance of Dutch Socially Responsible Investment Funds, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 1.
 • Schroeder M., Is There a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices, "Journal of Business Finance and Accounting" 2007, vol. 34, nr 1.
 • Schroeder M., Socially Responsible Investments in Germany, Switzerland and the United States, Centre of European Economic Research (ZEW), Manheim 2003, www.econ-stor.eu/bitstream/10419/24813/l/dp0310.pdf (dostęp: 4.05.2014).
 • Shank T.M., Manullang D.K., Hill R.P., Is It Better to Be Naughty or Nice?, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 • Sharpe W.F., A Simplified Model of Portfolio Analysis, "Management Science" 1963, vol. 9, nr 2.
 • The Six Principles, Principles for Responsible Investment Initiative, http://www.unpri.org/ about-pri/the-six-principles (dostęp: 6.07.2014).
 • The SRI Advantage: Why Socially Responsible Investing has Outperformed Financially, ed. P. Camejo, New Society Publishers, Gabriola 2003.
 • SRI Connect: SRI index listing, SRI Connect, http://www.sri-connect.com /index. php?option=com_comprofiler&task=userslist&listid=59&Itemid=878 (dostęp: 6.07.2014).
 • SRI Indices: Types & Usage, SRI Connect, http://www.sri-connect.com/index. php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid=1154 (dostęp: 6.07.2014).
 • SRI Primer. The context and critical elements of SRI, Sustainable investor, 2010, http:// www.sri-connect.com/ (dostęp: 30.06.2014).
 • Stańczak-Strumiłło K., Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2 (6).
 • Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Statman M., Glushkov D., The Wages of Social Responsibility, "Financial Analysts Journal" 2009, vol. 64, nr 4.
 • Statman M., Socially Responsible Indexes. Composition, Performance, and Tracking Error, "The Journal of Portfolio Management" 2006, vol. 32, nr 3.
 • Statman M., Socially Responsible Mutual Funds, "Financial Analysis Journal" 2000, vol. 56, nr 3.
 • Strandberg C., Cameron S., The Emergence of Community Investment as a Strategy for Investing in Your Community', A Paper Delivered at the Saskatchewan "Investing in Your Community Conference" 2004, http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/ files/CommunityInvestment_E.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, Komisja Europejska, Bruksela 2010, eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 20.06.2014).
 • Studies in Theory of Capital Markets, ed. M. Jensen, Paeger, New York 1972.
 • Sustainable & Responsible Mutual Fund Chart, The Forum for Sustainable and Responsible Investment, USSIF, http://charts.ussif.org/mfpc (dostęp: 5.07.2014).
 • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002.
 • Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K., Współczynnik beta. Teoria i praktyka, Pielaszek Research, Warszawa 2013.
 • Teoh S.H., Welch I., Wazzan C.P., The Effect of Socially Activist Investment Policies on the Financial Markets: Evidence from the South African Boycott, "Journal of Business" 1999, vol. 72, nr 1.
 • Treynor J., Mazuy F., Can Mutual Funds Outguess the Market?, "Harvard Business Review" 1996, nr 45.
 • Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2013.
 • Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Urban D., Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2011, nr 261.
 • Vermeir W., Van de Velde E., Corten F., Sustainable and Responsible Performance, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 • Vivers S., Eccles N.S., 35 Years of Socially Responsible Investing (SRI) Research - General Trends Over Time, "South African Journal of Business Management" 2012, vol. 43, nr 4.
 • Ward S., Socially Responsible Investment, Directory of Social Change, London 1991.
 • Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
 • 6 Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Wolska M., Czerwonka M., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza funduszy SRI w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013.
 • Wróbel A., Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, StatSoft, www. statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/wrobel.pdf (dostęp: 21.05.2014).
 • Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Yan X., Liquidity, Investment Style and the Relation between Fund Size and Fund Performance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2008, vol. 43.
 • Yu L., Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Global Journal of Business Research" 2014, vol. 8, nr 3.
 • Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1991.
 • Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171483544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.