PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 10, cz. 3 Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne | 211--229
Tytuł artykułu

Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część II - wybór produktów spożywczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization of Nutrition Education at School. Part II - Choosing Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem II części pracy było poznanie preferencji spożycia produktów spożywczych przez dzieci i młodzież z łódzkich szkół oraz tendencje zmian tych zwyczajów żywieniowych młodzieży na przestrzeni 15 lat. Grupę badaną stanowiła młodzież szkolna w wieku 12-19 lat uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie 4 dzielnic Łodzi. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study was to evaluate some selected nutritional habits of young people in Lodz - the choice of food products and trends in these habits/choices over 15 years. The study group was school youth aged 12-19 years attending primary, middle and secondary schools in 4 districts of Lodz. The study involved 622 students: 309 girls (49.7%) and 313 boys (50.3%). Eating habits of young people in Lodz were analyzed based on the author's interview questionnaire modeled on the international interview questionnaire used in the study HBSC. Only every third child eats (30.7%), milk daily, 43% declared the consumption of dairy products (cheese, milk drinks), 25% brown bread and about 60% of young people eat fruit/vegetables every day. 24% of young people do not include fish. in their menus. A the same time, 55% of the students declared the consumption of fast food and almost half consumed soft drinks several times a week. In the observed period there was a decreased of unfavorable trends in some of the eating behavior of young people, eg.: the decline in consumption of sweets and soft drinks, and increased consumption of fruit and vegetables. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Ambroży J., Bester J., Czuchraj W. i in. (2013), Nawyki żywieniowe oraz częstość spożycia wybranych produktów przez dzieci w wieku 10-13 lat zamieszkałe na terenach miejskich i wiejskich, "Ann. Acad. Med. Siles.", t. 67, nr 4.
 • Bałtyk IM. (2012), Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży, "J. Health Sci.", t. 5, nr 2.
 • Banaś E., Kaleta M., Książyk J. (2011), Woda i napoje w żywieniu dzieci, Klinika Pediatryczna, t. 19, nr 5.
 • Broniecka A., Wyka J. (2012), Wybrane elementy stylu życia wpływające na stan zdrowia młodzieży, "Bromat Chem Toksykol.", t. 45, nr 2.
 • Boniecka I., Michota-Katulska E., Ukleja A. i in. (2009), Zachowania żywieniowe wybranej grupy dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożenia otyłością, "Przegląd Lekarski" t. 66, nr 1-2.
 • Bortnowska G., Grotowska L., Goluch-Koniuszy Z. (2011), Spożycie potraw i/lub przekąsek rybnych przez młodzież szkolną z Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, "Rocz. PZH", t. 62, nr 3.
 • Całyniuk B., Zołoteńka-Synowiec M., Grochowska-Niedworok E. i in. (2015), Częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych przez młodzież w wieku 16-18 lat, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 • Chęcińska Z., Krauss H., Hajduk M. i in. (2013), Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich, "Probl Hig Epidemiol.", t. 94, nr 4.
 • Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K. (2007), Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych oraz stan odżywienia młodzieży gimnazjalnej, "Żyw. Człow. Metab.", t. 34, nr 3/4.
 • Cisek M., Martko H., Schlegel-Zawadzka M. (2007), Ocena sposobu żywienia uczniów w Zubrzycy Górnej, "Żyw. Człow. Metab.", t. 34, nr 1/2.
 • Contento I.R., Williams S.S., Michela J.L. et al (2006), Understanding the food choice process of adolescents in the context of family and friends, "J. Adolesc Health", t. 38.
 • Currie C., Zonotti C., Morgan A et al. eds. (2012), Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2009/2010 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).
 • Czech A., Grela E. (2003), Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość spożywania produktów odżywczych wśród studentów uczelni lubelskich, "Żyw. Człow. Metab. ", t. 30, nr 1/2.
 • Dzielska A., Kołoło H., Mazur J. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży związane z odżywianiem w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych - kierunek zmian w latach 2002-2006, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 89, nr 2.
 • Gacek M., Fiedor M. (2005), Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży w wieku 14-18 lat, "Rocz. PZH", t. 56, nr 1.
 • Gajda R., Jeżewska-Zychowicz M. (2010), Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim - wybrane aspekty, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 91, nr 4.
 • Ilow R., Regulska-Ilow B., Płonka K. i in. (2009), Ocena zwyczajów żywieniowych gimnazjalistów z Oleśnicy. "Bromat. Chem. Toksykol.", t. 42, nr 3.
 • Inchley J., Currie D., Young T. et al. eds. (2016), Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2013/2014 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7).
 • Iwanicka-Grzegorek E., Michalik J., Zapalska K. (2010), Poziom wiedzy na temat choroby próchnicowej i jej zapobiegania wśród uczniów szkół gimnazjalnych, "Nowa Stomatologia", 1.
 • Jarosz M. (red) (2012), Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, IŻŻ, Warszawa.
 • Jarosz M. (red) (2008), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Jarosz M. (2016), Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności fizycznej - 2016, Konferencja - I Narodowy Kongres Żywieniowy "Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób - postępy 2015", IŻŻ, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Łyszkowska D. (2003), Ocena wybranych zachowań żywieniowych młodzieży w wieku 13-15 lat i ich uwarunkowań na przykładzie środowiska miejskiego, "Żyw. Człow. Metab.", t. 30, nr 1/2.
 • Kasperczyk J., Jośko J., Bliska J. (2007), Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 88, nr 2.
 • Kolarzyk E., Szpakow A., Skop A. (2005), Porównanie częstości spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentki z Krakowa i Grodna, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 86, nr 1.
 • Kołłajtis-Dołowy A., Pietruszka B., Waszczeniuk-Uliczka M. i in. (2003), Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy, "Żyw. Człow. Metab.", t. 30, nr 1/2.
 • Kośmider A., Gronowska- Sanger A. (2005), Postawa wobec żywności typu "fast-food" i jej popularność wśród młodzieży szkolnej z rejonu Mazowsza, "Rocz. PZH.", t. 56, nr 2.
 • Krzywiec E., Zalewska M., Wójcicka A. i in. (2012), Wybrane zachowania żywieniowe a występowanie próchnicy u młodzieży, "Przegl. Epidemiol.", t. 66, nr 4.
 • Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B. i in. (2010), Aktywność fizyczna, a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 18, nr 2.
 • Mazur J. (red) (2015), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red) (2011), Wyniki badań HBSC 2010, Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Mazur J., Woynarowska B. (2001), Zagrożenia zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ankietowych, [w:] P. Januszewicz., J. Szymborski (red), Zdrowie naszych dzieci. Uwarunkowania. Zagrożenia i problemy. Kierunki rozwiązań systemowych, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Nijakowski K. (2015), Nawyki higieniczne związane z jamą ustną u dzieci szkoły podstawowej - badanie ankietowe, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 • Ostrowska L., Karczewski J., Szwarc J. (2007), Sposób żywienia jako jeden z czynników środowiskowych nadwagi i otyłości, "Rocz. PZH", t. 58, nr 1.
 • Perek M., Krzeczkowska B., Twardu. K. (2003), Zachowania żywieniowe młodzieży w okresie dojrzewania, "Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska.", t. 58, supl. 13.
 • Piórecka B., Jagielski P., Wójcik K. i in. (2007), Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej w Małopolsce, "Żywienie Człowieka i Metabolizm, t. 34, nr 1/2.
 • Ponczek D., Olszowy I. (2012), Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na Zdrowie, "Hygeia Public Health", t. 47, nr 2.
 • Rassmusen L.B., Lassen AD., Hansen K. et al. (2010), Salt content in canteen and fast food meals in Denmark, "Food Nutr. Res.", t. 54.
 • Samiec W., Sudoł-Jednorowicz E. (2006), Zachowania zdrowotne młodzieży. Badanie w ramach programu "Zdrowo żyć - zdrowym być", "Zdr. Publ.", t. 116, nr 3.
 • Sławińska T., Kochan K., Krynicka I. i in. (2010), Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, "Rocz. PZH", t. 61, nr 2.
 • Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież. Standardy Medyczne 2010, 1.
 • Suliga E. (2002), Spożycie produktów typu fast food oraz słodyczy i słodzonych napojów gazowanych wśród uczniów szkół średnich, "Żyw. Człow. i Metab.", t. 29, nr 3.
 • Szczerbiński R. Karczewski JK., Siemienkowicz J. (2010), Wybrane zachowania żywieniowe w zależności od aktywności fizycznej młodzieży w wieku 14-16 lat w północno-wschodniej Polsce na przykładzie powiatu sokólskiego, "Roczn. PZH", t. 61, nr 1.
 • Szostak-Węgierek D., Cybulska B., Zdrojewski T. i in. (2010), Dlaczego w polskich szkołach nie powinna być sprzedawana żywność typu fast food?, "Medycyna Praktyczna", Kraków.
 • Szymandera-Buszka K., Górecka D. (2009), Częstotliwość spożycia wybranych napojów mlecznych, "Bromat. Chem. Toksykol.", t. 42, nr 3.
 • Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J.T., Jankowska K. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. IV. Sposób żywienia, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 89, nr 2.
 • Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J.K. i in. (2006), Żywieniowe zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i okolic, "Nowiny Lekarskie", t. 75, nr 1.
 • Veiga de G.V., Sichieri R. (2006), Correlation in food intake between parents and adolescents depends on socioeconomic level, "Nutr Res.", t. 26.
 • Wajszczyk B., Charzewska J., Chabros E. i in. (2008), Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 89, nr 1.
 • Wojtyła A., Biliński P., Bojar I. (2011), Zachowania zdrowotne nastolatków w Polsce w opinii młodzieży i ich rodziców, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 92, nr 2.
 • Wojtyła-Buciora P., Żukiewicz-Sobczak W., Wojtyła K. i in. (2015), Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim - w opinii dzieci i ich rodziców, "Probl Hig Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 • Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J. (2010), Zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców klas V-VI szkół podstawowych z losowo wybranych szkół warszawskich, "Żyw. Człow. Metab.", t. 37, nr 4.
 • Wolnicka K. (2014), Najnowsze dane sposobu żywienia dzieci i młodzieży w Polsce i Europie. Wybrane nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży w Polsce. Nowe badanie 2013, Projekt Szwajcarsko-Polski: KIK/34, Zadanie 2, Konferencja "Żywność i Żywienie w medycynie prewencyjnej - postępy 2014, IŻŻ, Warszawa.
 • Wołowski T., Jankowska M. (2007), Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 88, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171483612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.