PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 2, cz. 1 Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym | 117--129
Tytuł artykułu

Endogeniczny potencjał regionu transgranicznego w aspekcie funduszy unijnych w latach 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Endogenous Potential of a Cross-border Region from the Point of View of EU Funds in the Year 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i wskazanie potencjału endogenicznego badanego regionu transgranicznego, który zdaniem autorów do tej pory nie został w pełni wykorzystany, a w przyszłości mógłby odegrać ważną rolę w funkcjonowaniu tego obszaru. Mowa o zasobie środowiska przyrodniczego, jakim jest akwen Zalewu Szczecińskiego, który determinuje na badanym obszarze transgranicznym, m.in. funkcjonowanie portów morskich, wykonywanie rybołówstwa łodziowego, Rozwój turystyki (m.in. wodnej), czy też przesądza o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego obszaru. Praca ma więc, oprócz charakteru poznawczego, także wymiar praktyczny. W pracy uwzględniono potencjał, który jest unikatowy dla badanego obszaru, wpisuje się w specjalizację regionu, a jednocześnie jest elementem jego tożsamości kulturowej. Dodatkowo charakteryzuje on zarówno obszar polski, jak i niemiecki, może być przedmiotem współpracy transgranicznej, a jednocześnie wpisuje się w wytyczne dotyczące celowości wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014-2020 z Programu INTERREG VA. Tym samym autorzy wskazują na potencjał regionu transgranicznego, który może stanowić płaszczyznę dla przyszłych projektów polsko-niemieckich, realizowanych w ramach współpracy transgranicznej i współfinansowanych z funduszy unijnych. W pracy wykorzystano głownie metodę analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów dotyczących programowania środków unijnych i strategicznych kierunków Rozwoju badanego regionu oraz metodę desk research. Metodę uzupełniającą stanowiła indukcja i dedukcja. (fragment tekstu)
EN
This article explores the subject of cross-border region development through cross-border cooperation. It focuses on the northern part of the Polish-German border region. The paper's objective is to identify and indicate the endogenous potential that may constitute the basis for implementing Polish-German projects co-financed by the European Union in the years 2014-2020. The paper describes the essence of a cross-border region and the significance of endogenous resources in regional development. The authors points to Szczecin Lagoon and the potential that it determines (e.g. the operation of small fishing harbours, small-scale fishery and water tourism, as well as natural, landscape and cultural values) as an example of still unexploited opportunities for the development of the area studied. The last section proposes sample cross-border projects the implementation of which might influence the functioning of the cross-border area discussed. At the same time, the authors analyses priorities of the INTERREG VA Cooperation Programme for the region in question in the period 2014-2020, as they provide possibilities for obtaining EU co-financing for such projects. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Blakely E.J., Bradshaw T.K. (2002), Planning Local Economic Development, 3rd edition, SAGE Publications.
 • Borys T., Panasiewicz Z. (1996), Współpraca transgraniczna w Polsce: efekty i możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie Euroregionu "Neisse-Nisa-Nysa", Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.
 • Brol R. (2006), Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny Rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Domański R. (2003), Nowe ujęcie koncepcji endogennego wzrostu regionów szansą dla regionów peryferyjnych [w:] A. Bołtromiuk, Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Fic M. (1996), Elementy metodologii obszarów przygranicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Fic M., Ogrodowicz S. (1996), Badania społeczno-gospodarcze obszarów przygranicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Franz P., Hornych Ch. (2010), Political institutionalisation and economic specialisation in polycentric metropolitan regions: The case of the East German 'Saxony Triangle', "Urban Studies", Vol. 47, No. 12.
 • Gorzym-Wilkowski W. (2005), Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych - próba syntezy, "Przegląd Geograficzny", nr 2.
 • Greta M. (2013), Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kloska R. (2015), Innowacyjność jako determinanta Rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kosiedowski W. (2008), Zarządzanie Rozwojem regionalnym i lokalnym [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Malkowska A. (2014), Program INTERREG IVa jako instrument wspierania turystyki w Województwie Zachodniopomorskim, "Polityka ekonomiczna", nr 348, Wrocław.
 • Malkowska A. (2014), Rybołówstwo łodziowe jako element dziedzictwa historyczno-kulturowego województwa zachodniopomorskiego na przykładzie rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego [w:] B. Matławski, K. Piasecki, Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w Regionie Zachodniopomorskim po 1945 roku, Minerwa Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Malkowska A., Malkowski A. (2013), Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 107, Szczecin.
 • Mierosławska A. (2004), Czynniki aktywizujące i hamujące Rozwój współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 • Mync A., Szul R. (1999), Rola granicy i współpracy transgranicznej w Rozwoju regionalnym i lokalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Nowaczyk P. (2013), Znaczenie działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce dla lokalnego rynku pracy, "Oeconomica", nr 71, Szczecin.
 • Nowaczyk P. (2015), Małe porty morskie w strategiach Rozwoju gmin nadmorskich, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, nr 4, cz. 1, Łódź-Warszawa.
 • Pietrzyk I. (2001), Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów [w:] Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Polański Z. (1973), Zasoby naturalne jako czynnik wzrostu gospodarczego (na przykładzie rybołówstwa), Morski Instytut Rybacki, Gdynia.
 • Proniewski M. (2012), Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskie. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S. (2012), Trwałość współpracy przygranicznej, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Wong-Gonzales P. (2001), New strategies for transborder region al development [w:] D.W. Edington, A.L. Fernandez, C. Hoshino, New Regions - Concepts, Issues and Practices, New Regional Development Paradigms, Vol. 2, United Nations Centre of Regional Development, Westport (Connecticut) - London.
 • Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), projekt finalny z dnia 2 grudnia 2014 roku, http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/2014_2020/documents/mv_bb_pl_pl_2014_2020_02_12_2014.pdf [10.10.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171483658

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.