PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 367
Tytuł artykułu

Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie, jak działa mechanizm społecznego zakorzenienia, a w szczególności - jakie są jego pozytywne i negatywne konsekwencje dla podejmowania, rozwoju i efektów współpracy w sektorze turystycznym oraz co stanowi źródło społecznego zakorzenienia danego podmiotu. W pracy postawiono także cel aplikacyjny. Jest nim sformułowanie zaleceń dla przedsiębiorców turystycznych i podmiotów zarządzających rozwojem turystyki na danym obszarze w zakresie wykorzystania korzyści płynących ze społecznego zakorzenienia działań ekonomicznych i minimalizowania kosztów z tym związanych. Ma to sprzyjać rozwojowi turystyki na poziomie mikro- i mezoekonomicznym dzięki nawiązywaniu i rozwojowi różnych form współpracy. Praca ma charakter teoriopoznawczy i empiryczny. Można ją zaliczyć do prac interdyscyplinarnych. Podstawą teoretycznych rozważań jest literatura polska i anglojęzyczna z zakresu ekonomii, socjologii, socjologii ekonomicznej, Nowej Socjologii Ekonomicznej, organizacji i zarządzania, ekonomiki turystyki oraz regionalnych i lokalnych aspektów turystyki. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
367
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aas Ch., Ladkin A., Fletcher J. (2005), Stakeholders Collaboration and Heritage Management, "Annals of Tourism Research", Vol. 32.
 • Adler P. (2001), Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capitalism, "Organization Science", Vol. 12(2).
 • Afeltowicz Ł., Pietrowicz K. (2013), Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie o ile działa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ahren G. (1994), Social Organizations. Interaction Inside, Outside and Between Organizations, Sage Publications, London.
 • Aivalis C. (2015), Collaboration in Tourism E-Commerce and Evaluation Metrics [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald Group Publishing, Bangley.
 • Akamavi R.K., Mohamed E., Pellmann K., Xu Y. (2015), Key Determinants of Passenger Loyalty in the Low-Cost Airline Business, "Tourism Management", Vol. 46.
 • Akerlof G.A. (1970), The Market for Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 84.
 • Akerlof G.A. (1983), Loyalty Filters, "American Economic Review", Vol. 73(1).
 • Akerlof G.A., ShillerR. (2010), Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa.
 • Albert R., Barabási A.L. (2002), Statistical Mechanics of Complex Networks, "Reviews of Modern Physics", Vol. 74.
 • Aldrich H., Rosen B., Woodward B. (1987), The Impact of Social Networks on Business Foundings and Profit: A Longitudinal Study. Paper presented at the Bobson Entrepreneurialship Research Conference, Malibu, CA.
 • Aldrich H., Zimmer C. (1986), Entrepreneurship through Social Networks, the Art and Science of Entrepreneurship, "Frontiers of Entrepreneurship Research".
 • Alford P. (1998), Positioning the Destination Product - Can Regional Tourist Boards Learn from Private Sector Practice? "Journal of Travel and Tourism Marketing", Vol. 7(2).
 • Allington N.F.B., McCombie J.S.L., Pike M. (2011), The Failure of the New Macroeconomic Consensus: From Non-Ergodicity to the Efficient Markets Hypothesis and Back Again, "International Journal of Public Policy", Vol. 7, No. 1.
 • Altkorn J. (1997), Marketing w tuiystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Amadae S.M. (2003), Rationalizing Capitalist Democracy. The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism, University of Chicago Press, Chicago.
 • Andersen K.V. (2013), The Problem of Embeddedness Revisited: Collaboration and Market Types, "Research Policy", Vol. 42.
 • Anderson E., Jap S. (2005), The Dark Side of Close Relationships, "MIT Sloan Management Review", Vol. 46(3).
 • Anderson A.R., Miller C.J. (2002), 'Class Matters': Human Capital and Social Capital in Entrepreneurial Process, "Journal of Socio-Economics", Vol. 32(1).
 • Araujo L.M., Bramwell B. (2000), Stakeholder Assessment and Collaborative Tourism Planning: The Case of Brazil's Costa Dourada [w:] B. Bramwell, B. Lane (eds.) Project, Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, Chanel View Publications, Clevedon.
 • Araujo L.M., Bramwell B. (2002), Partnership and Regional Tourism in Brazil, "Annals of Tourism Research", Vol. 29(4).
 • Arrow KJ. (2000), Observations in Social Capital [w:] P. Dasgupta, I. Serageldin (eds.), Social Capital: A Multifaceted Perspective, The World Bank, Washington, DC.
 • Asanuma B. (1985), The Organization of Parts Purchases in the Japanese Automotive Industry, "Japanese Economic Studies", Vol. 13.
 • Auerbach C., Silverstein L.B. (2003), Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis, New York University Press, New York.
 • Aumann R.I., Sorin S. (1989), Cooperation and Bounded Recall, "Games and Economic Behavior", Vol. 1.
 • Babbie E. (2008), Podstawy badah spolecznych, WN PWN, Warszawa.
 • Baggio R. (2006), Complex Systems, Information Technologies and Tourism: A Network Point of View, "Information Technology and Tourism", Vol. 8(1).
 • Baggio R. (2007), The Web Graph of a Tourism System, "Physica A", Vol. 379(2).
 • Baggio R., Scott N., Cooper C. (2010), Network Science: A Review Focused on Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 37(3).
 • Baggio R., Scott N., Wang Z. (2007), What Network Analysis of the WWW Can Tell Us about the Organisation of Tourism Destinations, Proceedings of CAUTHE 2007, Sydney, Australia, 11-14, February.
 • Baker W.E. (1984), Floor Trading and Crowd Dynamics [w:] Social Dynamics of Financial Markets, P. Adler, P. Adler (eds.), JAI Press, Greenwich.
 • Baker W.E. (1990), Market Networks and Corporate Behavior, "American Journal of Sociology", Vol. 96(3).
 • Banfield E.C. (1958), The Moral Basis of a Backward Society, Glencol, New York.
 • Barber B. (1983), The Logic and Limit of Trust, Rutgers University Press, New Brunswick.
 • Barber B. (1995), All Economies Are Embedded: The Career of the Concept and Beyond, "Social Research", Vol. 62, No. 2.
 • Bardhan P. (1993), Economics of Development and the Development of Economics, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 7, No. 2.
 • Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • BarNir A., Smith K.A. (2002), Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks, "Journal of Small Business Management", Vol. 40(3).
 • Baron H., Hannan M.T. (1994), The Impact of Economics on Contemporary Sociology, "Journal of Economic Literature", Vol. 32, No. 3.
 • Batson D.C. (1990), How Social an Animal: The Human Capacity for Caring, "American Psychologist", Vol. 45.
 • Baum J., Dutton. J. (1996), The Embeddedness of Strategy, JAI Press, Greenwich.
 • Baum J., Oliver C. (1992), Institutional Embeddedness and the Dynamics of Organizational Population, "American Sociological Review", Vol. 52.
 • Beaver G., Lashley C., Stewart J. (1998), Management Development [w:] R. Thomas (ed.), The Management of Small Tourism and Hospitality Firms, Cassell, London.
 • Becker G.S. (1981), A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge.
 • Beckert J. (1999), Economic Action and Embeddedness: The Problem of the Structure of Action, Free University of Berlin, J.F. Kennedy Institute, Berlin.
 • Beckert J. (2007), The Great Transformation of Embeddedness. Karl Polanyi and the New Economic Sociology, MPIfG Disscussion Paper 07/01, Max-Planck-Institute for the Study of Societies, Cologne.
 • Beckert J., Zafirovski M., eds. (2006), International Encyclopedia of Economic Sociology, Routledge, London.
 • Beinhocker E.D. (2006), The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston.
 • Bell D. (1981), Models and Reality in Economic Discourse [w:] D. Bell, I. Kristol (eds.), The Crisis in Economic Theory, Basic Books, New York.
 • Berbeka J., Głąbiński Z. (2016), Transfer wiedzy między gospodarką turystyczną a innymi branżami, "Folia Turistica", nr 41.
 • Beritelli P. (2011), Cooperation among Prominent Actors in a Tourist Destination, "Annals of Tourism Research", Vol. 38, No. 2.
 • Berkowitz S.D. (2013), An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research, Elsevier, Amsterdam.
 • Bernheim B.D., Whinston M.D. (1998), Incomplete Contracts and Strategic Ambiguity, "American Economic Review", Vol. 88.
 • Bickerdyke I. (1996), Australia: The Evolving Structure and Strategies of Business Networks, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris.
 • Birley S. (1985), The Role of Networks in the Entrepreneurial Process, "Journal of Business Venturing", Vol. 1,No. 1.
 • Bittnerowa E. (1999), Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Bittnerowa E., Gruszka P., Nowacka D. (1992), Uwarunkowania rozwoju wybranych branż przemysłu drobnego [w:] E. Bittnerowa (red.), Możliwości rozwoju przemysłu drobnego na przykładzie województwa poznańskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Björk P., Virtanen H. (2005), What Tourism Project Managers Need to Know about Co-Operation Facilitators, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", Vol. 5(3).
 • Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M. (2007), Szanse i zagrożenia d/a małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie przemiany i perspektywy, Tom II, WWZ, Warszawa.
 • Blake A., Sinclair M.T., Soria J.A.C. (2006), Tourism Productivity: Evidence from the United Kingdom, "Annals of Tourism Research", Vol. 33(4).
 • Blau J.R., Alba R.D. (1982), Empowering Nets of Participation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 27 (3).
 • Blaug M. (1994), Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa.
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa.
 • Block F. (2010), Wprowadzenie [w:] K. Polanyi (red.), Wielka transformacja, WN PWN, Warszawa.
 • Bollintoft A., Ulhoi J. (2005), The Networked Business Incubator: Leveraging Entrepreneurial Agency? "Journal of Business Venturing", Vol. 20(2).
 • Borch O.J., Arthur M.B. (1995), Strategic Networks and Small Firms: Implications for Strategy Research Methodology), "Journal of Management Studies", Vol. 32(4).
 • Borgatti S.P., Everett M.G., Freeman L.C. (2002), Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Analytic Technologies, Harvard, MA.
 • Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", Vol. 39(1).
 • Bowen J. (1990), Development of a Taxonomy of Services to Gain Strategic Marketing Insights, "Journal of the Academy of Marketing Service", Vol. 18(1).
 • Bradach J.L., Eccless R.G. (1989), Price, Authority, and Trust: From Ideal Types to Plural Forms, "Annual Review of Sociology", Vol. 15.
 • Bramwell B., Lane B. (1999), Collaboration and Partnerships for Sustainable Tourism, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 7(3&4).
 • Brass D.J. (1984), Being in the Right Place: A Stmctural Analysis of Individual Influences in an Organization, "Administrative Science Quarterly", Vol. 29, No. 4.
 • Brass D.J., Burkhardt M.E. (1993), Potential Power and Power Use: An Investigation oj Structure and Behavior, "Academy of Management Journal", Vol. 36(3).
 • Brinton M.C., Kariya T. (1998), Institutional Embeddedness in Japanese Labor Markets [w:] M. Brinton, V. Nee (eds.), New Institutionalism in Sociology, Sage, New York.
 • Brinton M.C., Nee V., eds. (1998), The New Institutionalism in Sociology, Sage, New York.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E. (2004), Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Brown R. (1965), Social Psychology, Free Press, New York.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista", nr 1.
 • Brzozowska K. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa.
 • Buckley R., Ollenburg C. (2012), Tacit Knowledge Transfer: Cross Cultural Adventure, "Annals of Tourism Research", Vol. 40, No. 1.
 • Buhalis D., Main H. (1998), Information Technology' in Peripherial Small and Medium Hospitality Enterprises: Strategic Analysis and Critical Factors, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 10(5).
 • Buonocore F., Metallo C. (2004), Tourist Destination Networks, Relational Competences and "Relationship Builders ": The Central Role of Information Systems and Human Resource Management [w:] C.S. Petrillo, J. Swarbrooke (eds.), Networking & Partnerships in Destination Development & Management, Vol. II, Proceedings of Atlas Annual Conference, Naples, Italy.
 • Burns T. (1970), Sociological Explanation [w:] D. Emmet, A. MacIntyre (eds.), Sociological Theory and Philosophical Analyses, Macmillan, London.
 • Burt R.S. (1983), Corporate Profits and Cooptation, Academic Press, New York.
 • Burt R.S. (1992), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge-London.
 • Burt R.S. (1995), The Social Structure of Competition [w:] N. Nohria, R.G. Eccles (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form and Action, Harvard University School Press, Boston.
 • Buskens V. (2002), Social Networks and Trust, Vol. 30, Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Calvo-Armengol A. (2004), Job Contact Nehvorks, "Journal of Economic Theory", Vol. 115(1).
 • Carpenter M.A., Westphal J.D. (2001), The Strategic Context of External Network Ties: Examining the Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making, "The Academy of Management Journal", Vol. 44, No. 4.
 • Carsrud A.L., Johnson R.W. (1989), Entrepreneurship: A Social Psychological Perspective, "Economic & Regional Development", Vol. 1(1).
 • Castells M. (1996), The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. I, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Chang H., Holt G.R. (1991), More than Relationships: Interaction and the Principle of Kuan-his, "Communication Quarterly", Vol. 39(3).
 • Chell E., Baines S. (2000), Networking, Entrepreneurship and Microbusiness Behaviour, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 12.
 • Chen X., Rubin K.H., Li B., Li D. (1999), Adolescent Outcomes of Social Functioning in Chinese Children, "International Journal of Behavioral Development", Vol. 23(1).
 • Chmielewski P. (2011), Homo agens, Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Chowdhury I.N., Gruber T., Żółkiewski J. (2016), Every Cloud Has a Silver Lining - Exploring the Dark Side of Value Co-Creation in B2B Service Networks, "Industrial Marketing Management", Vol. 55.
 • Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe, podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa.
 • Coase R.H. (1937), The Nature of the Firm, "Economica", Vol. 4, No. 16.
 • Coase R.H. (1999), Speech to ISNIE: The Task of the Society, Washington DC, September 17.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35.
 • Colander D. (2000), The Death of Neoclassical Economics, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 22, No. 2.
 • Colander D. (2005), Confessions of a Mainstream Economist, "The Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 13, No. 1.
 • Colander D. (2007), Pluralism and Heterodox: Suggestions for an "Inside the Mainstream" Heterodoxy, "Middlebury College Economics Discussion Paper", No. 07-24.
 • Colander D., Holt R., Rosser B. (2004), The Changing Face of Mainstream Economics, "Review of Political Economy", Vol. 16, No. 4.
 • Cole R.E. (1979), Work, Mobility and Participation: A Comparative Study of American and Japanese Industry, University of California Press, Berkeley.
 • Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 • Gursoy D., Saayman M., Sotiriadis M., eds. (2015), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Comas J., Guia J. (2004), Managing Seasonality through Innovation in Tourism Firms: The Role of Positioning in Relational Networks [w:] C.S. Petrillo, J. Swarbrooke (eds.), Networking & Partnerships in Destination Development & Management, Vol. II, Proceedings of Atlas Annual Conference 2004, Naples.
 • Cooper A.C. (1981), Strategic Management: New Ventures and Small Business, "Journal of Long Range Planning", Vol. 14.
 • Cooper C. (2006), Knowledge Management and Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 33(1).
 • Couret C. (2015), Collaboration and Partnerships in Practice: The Creative Tourism Network [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses andDestinaiions. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Coviello N.E. (2005), Integrating Qualitative and Quantitative Techniques in Network Analysis, "Qualitative Market Research", Vol. 8(1).
 • Coyle D. (2007), Soulful Science. What Economists Really Do and Why IT Matters, Princeton University Press, Princeton.
 • Crozier M. (1964), The Bureaucratic Phenomenon, University of Chicago Press, Chicago.
 • Cybulski L. 1999, Edukacja a konkurencyjność regionów [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Cyert R.M., March J.G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Czakon W. (2009), Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: the Case of a Franchise System, "International Journal of Intellectual Property Management", Vol. 3, No. 1.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2014), O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci między organizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1a.
 • Czechowski L., red. (2007), Male i średnie przedsiębiorstwa na tynku turystycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.
 • Czernek K. (2007), PPP - niewykorzystany potencjał poprawy stanu zagospodarowania turystycznego polskich regionów. Bariery partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce [w:] Zagospodarowanie turystyczne, Zeszyty Naukowe, nr 265, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Czernek K. (2011), Instytucje jako uwarunkowania współpracy w regionie turystycznym - ujęcie z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo-samorząd-współpraca, Prace Naukowe, nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • Czernek K. (2013), Determinants of Cooperation in a Tourist Region, "Annals of Tourism Research", Vol. 40(1).
 • Czernek K. (2014), The Role of Social Embeddedness in Tourist Region Cooperation, "European Journal of Tourism and Hospitality Research", Vol. 5, Iss. 2.
 • Czernek K. (2014), Koncepcja społecznego zakorzenienia gospodarki i jej zastosowanie iv analizie współpracy w regionie turystycznym [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Czernek K. (2015), Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie III rozszerzone, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czernek K. (2016), Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności, "Turystyka Kulturowa", nr 6.
 • Czernek K. (2017), Zasadność łączenia ilościowej i jakościowej analizy sieciowej u' badaniach relacji iv regionie turystycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr XXX (w druku).
 • Czernek K. (2017), Zakorzenienie społeczne jako stymulanta zaufania w kooperacji przedsiębiorstw turystycznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(176).
 • Czernek K., Czakon W. (2016), Trust-Building Processes in Tourist Coopetition: The Case of a Polish Region, "Tourism Management", Vol. 52(2).
 • Czernek K., Marszałek P. (2015), Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydatność u' badaniach ekonomicznych, "Ekonomista", nr 5.
 • Czernek K., Żemła M. (2016), Podejście sieciowe w turystyce - charakterystyka i sposoby zastosowania, "Folia Turistica", nr 41.
 • Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., Męczyńska A. (2013), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dacin M.T., Ventrusca M., Beal B. (1999), The Embeddedness of Organizations: Dialogue and Directions, "Journal of Management", Vol. 25, No. 3.
 • Dallago B. (2000), The Organizational and Productive Impact of the Economic System: The Case ofSMEs, "Small Business Economics", Vol. 15.
 • Darby M. (2006), Alliance Brand: Fulfilling the Promise of Partnering, Wiley, New York.
 • Davidsson P., Honig B. (2003), The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, "Journal ofBusiness Venturing", Vol. 18(3).
 • Davis G., Greve H. (1999), Corporate Elite Networks and Governance Changes in the 1980s, "American Journal of Sociology", Vol. 103.
 • Davis J.B. (2002), The Emperor's Clothes, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 24, No. 2.
 • Davis J.B. (2007), Turn in Recent Economics and Return of Orthodoxy, https://academic. oup.com/cje/article-abstract/32/3/349/1680533/The-turn-in-recent-economics-and-return-of?redirectedFrom=fulltext (dostęp: 10.05.2017).
 • Davis J.B. (2008), Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis [w:] J.T. Harvey, R.F. Garnett, A. Arbor (eds.), Future Directions for Heterodox Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 • Debreu G. (1974), Excess-Demand Functions, "Journal of Mathematical Economics", Vol. 1.
 • Del Chiappa G., Atzeni M. (2015), Collaborative Policy Making: A Community-Based Perspective in the Context of Sardinia's Maddalena Archipelago, Italy [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Dembiński P. (2011), Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa.
 • Denicolai S., Cioccarelli G., Zucchella A. (2010), Resource-Based Local Development and Networked Core-Competencies for Tourism Excellence, "Tourism Management", Vol. 31(2).
 • Denzin N.K., Lincoln Y. (1994), Handbook of Qualitative Research, Sage, London.
 • Dequech D. (2003), Cognitive and Cultural Embeddedness: Combining Institutional Economics and Economic Sociology, "Journal of Economic Issues", Vol. 37(2).
 • Dequech D. (2007), Neoclassical, Maninstream, Orthodox, and Heterodox Economics, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 30(2).
 • Deutsch M. (1958), Trust and Suspicion, "Journal of Conflict Resolution", Vol. 2, No. 4.
 • Dewey J. (1922), Morality is Social Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psycholog), Modern Library, New York.
 • Dewhurst J., Burns P. (1993), Small Business Management, 3rd edn. Macmillan, Basingstoke.
 • DiMaggio P. (1990), Cultural Aspects of Economic Action [w:] R.Friedland, A.F. Robertson (eds.), Beyond the Marketplace: Rethinking Models of Economy and Society, Aldine, Chicago.
 • DiMaggio P., Louch H. (1998), Socially Embedded Consumer Transactions: For What Kinds of Purchases Do People Most Often Use Networks? "American Sociological Review", Vol. 63(5).
 • Dinar A., Wolf A. (1994), International Markets for Water and the Potential for Regional Cooperation: Economic and Political Perspectives in the Western Middle East, "Economic Development and Cultural Change", Vol. 43, Iss. 1.
 • Dogan H., Barutcu S., Nebioglu O., Dogan I. (2012), Perceptions of Hotel Top Managers for Opportunities and Strategic Collaboration with a Foreign Partner in Tourism Sector: An Applied Research in Alanya Destination, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 58.
 • Domański R., Marciniak A. (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, t. CXIII, Warszawa.
 • Domhoff G.W. (1971), The Higher Circles, Random House, New York.
 • Donckels R., Lambrecht J. (1997), The Network Position of Small Businesses: An Explanatory Model, "Journal of Small Business Management" April, Vol. 35(2).
 • Donovan-Neale W., Marnieli R. (1983), Information Seeking Behaviors of Municipal Recreation Practitioners, "Recreation Research Review", Vol. 10 (2).
 • Dore R. (1983), Goodwill and the Spirit of Market Capitalism, "The British Journal of Sociology", Vol. 34, No. 4.
 • Doucouliagos C. (1994), A Note on the Evolution of Homo Economicus, "Journal of Economic Issues" 1994, Vol. 28, No. 3.
 • Douglas M., Isherwood B. (1979), The World of Goods, Basic Books, New York.
 • Dow S.C. (2000), Prospects for the Progress of Heterodox Economics, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 22, No. 2.
 • Doz. Y.L., Hamel G. (2006), Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Drabher G., ed. (1993), The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks, Routledge, London.
 • Drakopoulou Dodd S. (1997), Social Network Membership and Activity Rates: Some Comparative Data, "International Small Business Journal", Vol. 15(4).
 • Drakopoulou Dodd S., Jack S., Anderson A. (2006), The Mechanisms and Processes of Entrepreneurial NeUvorks: Continuity and Change [w:] J. Wiklund, D. Dimov, J.A. Katz, D. Sheperd (eds.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 9: Entrepreneurship: Frameworks and Empirical Investigations from Forthcoming Leaders of European Research, Elsevier, JAI, Amsterdam.
 • Dredge D. (2005), Networks and Innovation in Lake Macquarie [w:] D. Carson, J. Macbeth (eds.), Regional Tourism Cases: Innovation in Regional Tourism, STCRC, Gold Coast.
 • Dredge D. (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 14(6).
 • Dredge D. (2006), Policy Networks and the Local Organisation of Tourism, "Tourism Management", Vol. 27.
 • Dubini P., Aldrich H.E. (1991), Personal and Extended Networks Are Central to the Entrepreneurial Process, "Journal of Business Venturing" April, Vol. 6(5).
 • Dudek M. (2011), Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 • Duessenberry J. (1960), Comment on "An Economic Analysis of Fertility [w:] Demographic and Economic Change in Developed Countries, Universities and NBER, Princeton University Press, Princeton.
 • Durkheim E. (1965), Socjologia i jej dziedzina badań [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dutta B., Jackson M.O. (2003), On the Formation of Networks and Groups [w:] B. Dutta, M.O. Jackson (eds.), Networks and Groups: Models of Strategic Formation, Springer Verlag, Heidelberg.
 • Dyer J.H. (1996), Specialized Supplier Networks as a Source of Competitive Advantage: Evidence from the Auto Industry, "Strategic Management Journal", Vol. 17(4).
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", Vol. 23(4).
 • Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych iv Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Dziemianowicz W. et al. (2001), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Easterby-Smith M., Thorpe R., Lowe A. (2002), Management Research: An Introduction, 2nd ed., Sage, London.
 • Eccles R.G. (1981), The Quasifirm in the Construction Industry, "Journal of Economic Behavior & Organization", Vol. 2(4).
 • Eisenhardt K.M., Graebner M.E. (2007), Theoiy Building from Cases: Opportunities and Challenges, "Academy of Management Journal", Vol. 50 (1).
 • Eisingerich A., Rubera G., Seifert M. (2009), Managing Service Innovations and inter- organizational and Interorganizational Relationships for Firm Performance: To Commit or to Diversify? "Journal of Service Research", Vol. 11.
 • Elden S. (2010), Land, Terrain, Territoiy, "Progress in Human Geography", Vol. 34(6).
 • Ellis P.D. (2011), Social Ties and International Entrepreneurship: Opportunities and Constraints Affecting Firm Internationalization, "Journal of International Business Studies", Vol. 42.
 • Elster J. (1984), Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge University Press, New York.
 • Emerson R.M. (1962), Power-Dependence Relations, "American Sociological Review", Vol. 27(1).
 • Epstein G. (2005), Introduction: Financialization and the World Economy [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham.
 • Estévez L. (2015), Are Partnerships Necessary in Culinary Tourism? [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Etzioni A. (2010), Moral Dimension: Toward a New Economics, Simon and Schuster, New York.
 • Fabry N. (2015), Potential Contribution of Collaborative Forms in Tourism Innovation: A Focus on Tourism Cluster [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Fallon F. (2015), Strategic Collaboration with Volunteers in Events: Partnering for Success [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Fam K.S., Foscht T. (2004), Trust and the Online Relationship - an Exploratory Study from New Zealand, "Tourism Management", Vol. 25(2).
 • Faust K., Skvoretz J. (2002), Comparing Networks across Space and Time, Size and Species, "Sociological Methodology", Vol. 32.
 • Fay B. (1996), Contemporary Philosophy of Social Science, Blackwell Publishers. Oxford.
 • Fehr E., Gachter S. (2000), Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments. "American Economic Review", Vol. 90(4).
 • Fiedor B. (1997), Metodologiczny indywidualizm we współczesnej ekonomii neoklasycznej. Istota oraz główne kierunki krytyki i modyfikacji, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Fiedor B. (2010), Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista", nr 4.
 • Fine B. (2012), Economics: Unit for Purpose, Lecture given to World Congress of the Association of Social Economics, June, University of Glasgow, Glasgow.
 • Fine G.A., Kleinman S. (1979), Rethinking Subculture: An Interactionist Analysis, "American Journal of Sociology" Vol. 85(1).
 • Fligstein N. (2002), Agreements, Disagreements, and Opportunities in the New Sociology of Markets [w:] M.F. Guillen, R. Collins, P. England, M. Meyer (eds.), The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field, Russell Sage Foundation, New York.
 • Frank R.H. (1990), Patching Up the Rational Choice Model [w:] R. Friedland. A.F. Robertson (eds.), Beyond the Marketplace: Rethinking Models of Economy and Society, Aldine, Chicago.
 • Freedman R., ed. (1962), Marx on Economics, Penguin Books, Harmondsworth, 1962.
 • Freeman L.C. (1978), Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification, "Social Networks", Vol. 1, No. 3.
 • Freeman L.C. (1980), The Gatekeeper, Pair-Dependency, and Structural Centrality, "Quality and Quantity", Vol. 14.
 • Freeman L.C. (2004), The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Empirical Press, Vancouver.
 • Friedman M. (1999), Conversation with Milton Friedman [w:] B. Snowdon, H. Vane (eds.), Conversations with Leading Economists: Interpreting Modern Macroeconomists, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Friedrichs Grangsjo Y. von, Gummesson E. (2006), Hotel Networks and Social Capital in Destination Marketing, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 17(1).
 • Fritsch M,, Lukas R. (1999), Innovation, Cooperation, and the Region [w:] D.B. Audretsch, R. Thurik (eds.), Innovation, Industiy Evolution and Employment, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Frydman R., Goldberg M.D. (2009), Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Fudaliński J. (1999), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, Zeszyty Naukowe, nr 531, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Fyall A., Garrod B. (2005), Tourism Marketing. A Collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto.
 • Galbraith K.J. (2012), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 • Gałecki R. (2004), Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości [w:] R. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz.
 • Gambetta D. (1988), Can We Trust Trust? [w:] D. Gambetta (ed.), Trust. Making and Breaking Cooperative Relations, Blackwell, New York.
 • Garcia-Pont C., Nohria N. (2002), Local versus Global Mimetism: The Dynamics of Alliance Formation in the Automobile Industry, "Strategic Management Journal", Vol. 23(4).
 • Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R. (2006), Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Gargiulo M., Benassi M. (2000), Trapped in Your Own Net? Network Cohesion, Structural Holes, and the Adaptation of Social Capital, "Organization Science", Vol. 11(2).
 • Games S., Mathisen G.E. (2014), Organizational Commitment of Directors in Collaborative Tourist Organizations: Mediating Effects of Boardroom Behavior, "Journal of Travel Research", Vol. 53(4).
 • Garcia-Pont C., Nohria N. (1991), Global Strategic Linkages and Industry Structure, "Strategic Management Journal", Vol. 12, Special Issue.
 • Geertz C.A. (1973), The Interpretation of Culture, Basic Books, New York.
 • Gephart R.P. (2004), Qualitative Research and the Academy of Management Journal, "Academy of Management Journal", Vol. 47(4).
 • Gerlach M.L. (1992), Alliance Capitalism. The Social Organization of Japanese Business, University of California Press, Berkeley.
 • Gerrard B. (1996), Competing Schools of Thought in Macroeconomics - an Ever- Emerging Consensus? "Journal of Economic Studies", Vol. 23(1).
 • Getz D., Jamal T.B. (1994), The Environment-Community Symbiosis: A Case for Collaborative Tourism Planning, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 2(3).
 • Ghoshal S., Moran P. (1996), Bad for Practice: A Critique of the Transaction Cost Theory, "The Academy of Management Review", Vol. 21, No. 1.
 • Gibb A., Ritchie J. (1981), Influences on Entrepreneurship, Paper presented at the Small Business Policy and Research Conference, Polytechnic of Central London, London.
 • Gibbons R. (2005), What Is Economic Sociology' and Should Any Economists Care? "Journal of Economic Perspectives", Vol. 19, No. 1.
 • Giddens A. (1984), The Constitution of Society, Polity Press, Cambridge.
 • Giddens A. (1985), The Constitution of Society, University of California Press, Berkeley.
 • Giddens A. (1991), Modernity and Self-Identity, Stanford University Press, Stanford.
 • Giddens A. (1994), Risk, Trust, Reflexivity [w:] U. Beck, A. Giddens S. Lash (eds.), Reflexive Modernization, Stanford University Press, Stanford.
 • Giddens A. (2010), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A., Sutton P.W. (2014), Essential Concepts in Sociology, Wiley, New York.
 • Gill A., Williams P. (1994), Managing Growth in Mountain Tourism Communities, "Tourism Management", Vol. 15, Iss. 3.
 • Gioia D.A., Corley K.C., Hamilton A.L. (2013), Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology, "Organizational Research Methods", Vol. 16(1).
 • Glapiński A. (2009), Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 94.
 • Gnoth J. (2002), Leveraging Export Brands through a Tourism Brand, "The Journal of Brand Management" 2002, Vol. 9, No. 4-5.
 • Gołembski G. (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne: Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G., red. (2010), Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Gomez-Nieves S., Reyes Uribe A.C. (2015), General Context and Tourism Business Environment: The Contribution of Alliances in a Globalized Context [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Goodfriend M., King R. (1997), The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, "Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper" June, No. 98-5.
 • Gordoa I. (2013), Posadas y Accor firman alianza entre sus programas de lealtad, za: Gorman C., Mottiar Z. (2015), Economic Recession as a Catalyst to Increased Collaboration in Rural Tourism [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Gorynia M., Kowalski T. (2009), Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, "Studia Ekonomiczne", nr 3-4 (LXII-LXIII).
 • Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", nr 4.
 • Grabher G. (1993), Rediscovering the Social in the Economics of Interfirm Relations [w:] G. Grabher (ed.), The Embedded Firm: On the Socio-Economics of Industrial Networks, Routledge, London.
 • Graebner M.E., Martin J.A., Roundy P.T. (2012), Qualitative Data: Cooking without a Recipe, "Strategic Organization", Vol. 10(3).
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", Vol. 78, No. 6.
 • Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embededdness, "American Journal of Sociology", Vol. 91, No. 3.
 • Granovetter M. (1988), The Sociological and Economic Approaches to Labor Market Analysis [w:] G. Farkas, P. England (eds.), Industries, Firms, and Jobs: Sociological and Economic Approaches, Plenum Press, New York - London.
 • Granovetter M. (1990), The Old and the New Economic Sociologie A History and an Agenda, [w:] R. Friedland, A.F. Robertson (eds.), Beyond the Marketplace, Aldine the Gruyter, New York.
 • Granovetter M. (1993), Problems of Explanation in Economic Sociology, [w:] N. Nohria, R. Eccles (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form and Action, Harvard Business School Press, Harvard.
 • Granovetter M. (2005), The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 19, No. 1, s. 33-50.
 • Granovetter M., Soong R. (1986), Threshold Models of Interpersonal Effects on Consumer Demand, "Journal of Economic Behaviour and Organization", Vol. 7.
 • Grégoire Y., Fisher R.J. (2008), Customer Betrayal and Retaliation: When Your Best Customers Become Your Worst Enemies, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 36, No. 2.
 • Greve A., Salaff J.W. (2003), Social Networks and Entrepreneurship, "Entrepreneurship, Theory & Practice", Vol. 28(1).
 • Gruchelski M. (2011), Spory wokół piyncypiów ekonomii - wprowadzenie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 107.
 • Grzesiuk K. (2015), Marka Granovettera koncepcja zakorzenienia społecznego gospodarki [w:] ks. S. Fel (red.), Gospodarka osadzona społecznie. Wybrane kierunki badań w obszarze społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Grzeszczak J. (1999), Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, nr 173, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Guba E.G. (1981), Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries, "Educational Technology Research and Development", Vol. 29(2).
 • Gulati R. (1995), Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis, "Administrative Science Quarterly", Vol. 40, No. 4.
 • Gulati R., Gargiulo M. (1999), Where Do Interoganizational Networks Come from? "American Journal of Sociology", Vol. 104(5).
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, "Strategic Management Journal", Vol. 21, No. 3.
 • Gunn C. A. (1993), Tourism Planning Basics, Concepts, Cases, Taylor and Francis, London.
 • Guo X., Ling L., Dong Y., Liang L. (2013), Cooperation Contract in Tourism Supply Chains: The Optimal Pricing Strategy) of Hotels for Cooperative Third Party Strategic Websites, "Annals of Tourism Research", Vol. 41.
 • Gursoy D., Saayman M., Sotiriadis M. (2015), Introduction [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Hagedoom J. (1993), Strategic Technology) Alliances and Modes of Cooperation in High-Technology Industries [w.] G. Grabher (ed.), The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks, Routledge, London.
 • Hagedoorn J., Frankort H.T.W. (2008), The Glomy Side of Embeddedness: The Effects of Overembeddedness on inter-Firm Partnership Formation, "Advances in Strategic Management", Vol. 25.
 • Håkansson H. (1989), Corporate Technological Behavior: Cooperation and Networks. Routledge, London.
 • Håkansson H., Snehota I. (1998), The Burden of Relationships or Who's Next [w:] P. Naudé, P. Turnbull (eds.), Network Dynamics in International Marketing. Elsevier Science, Oxford.
 • Halinen A., Törnroos J.Â. (1998), The Role of Embeddedness in the Evolution of Business Networks, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 14, No. 3.
 • Hall A., Soskice D. (2001), Varietes of Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
 • Halme M. (2001), Learning for Sustainable Development in Tourism Networks, "Business Strategy and the Environment", Vol. 10(2).
 • Hammersley M. (1992), What's Wrong with Ethnography? Methodological Explorations, Longman, London.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i Ska, Poznań.
 • Han S.K. (1994), Mimetic Isomorphism and Its Effect on the Audit Services Market, "Social Forces", Vol. 73(2).
 • Han H., Hyun S.S. (2015), Customer Retention in the Medical Tourism Industry: Impact of Quality, Satisfaction, Trust, and Price Reasonableness," Tourism Management", Vol. 46(2).
 • Hands D.W. (2007), 2006 HES Presidential Address; A Tale of Two Mainstreams: Economics and Philosophy of Natural Science in the Mid-Twentieth Century, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 29(01).
 • Hansen E. (1995), Entrepreneurial Nehvorks and New Organization Growth, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol 19, No 4.
 • Hartman D., Lindgren J. (1993), Consumer Evaluations of Goods and Services - Implications for Services Marketing, "Journal of Services Marketing", Vol. 7(2).
 • Haunschild P. (1994), How Much is That Company Worth? Interorganizational Relationshpis, Uncertainty and Acquisition Premiums, "Administrative Science Quarterly", Vol. 39.
 • Haven C., Jones E. (2004), An Assessment of the Labour Market and Needs of Tourism and Related Sector in Wales, Tourism Training Forum for Wales, Cardiff, UK.
 • Havness P., Senneseth K. (2001), A Panel Study of Firm Growth among SMEs in Networks, "Small Business Economics", Vol. 16(4).
 • Hayek F. (1945), The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review", Vol. 35(4).
 • Hellmich S.N. (2017), What is Socioeconomics? An Overview of Theories, Methods, and Themes in the Field, "Forum for Social Economics", Vol. 46.
 • Helper S. (1990), Comparative Supplier Relations in the U.S. and Japanese Auto Industries: An Exit Voice Approach, "Business Economic History", Vol. 19.
 • Hemingway J., Parr M. (1999), Leisure Research and Leisure Practice: Three Perspectives on Constructing the Research-Practice Relation, "Leisure Sciences", Vol. 22(3).
 • Henderson J., Dicken P., Hess M., Coe N., Wai-Chung Yeung H. (2002), Global Production Nehvorks and the Analysis of Economic Development, "Review of International Political Economy", Vol. 9(3).
 • Henry N., Pinch S. (2000). Spatialising Knowledge: Placing the Knowledge Community of Motor Sport Valley, "Geoforum", Vol. 31(2).
 • Hill C. (1990), Cooperation, Opportunism, and the Invisible Hand: Implications for Transaction Cost Theoiy, "Academy of Management Review", Vol. 15(3).
 • Hirsch P.M., Michaels S., Friedman R. (1990), Clean Models vs. Dirty Hands: Why Economics Is Different Form Sociology' [w:] S. Zukin, P. DiMaggio (eds.), Struc- tures of Capital: The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hirschman A.O. (1984), Against Parsimony: Three Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse, "American Economic Review", Vol. 74.
 • Hite J.M. (2005), Evolutionary Processes and Paths of Relationally Embedded Nehvork Ties in Emerging Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship Theory & Practice", Vol. 30(1).
 • Hite J.M. (2003), Patterns of Multidimensionality among Embedded Network Ties: A Typology of Relational Embeddedness in Emerging Entrepreneurial Firms, "Strategic Organization", Vol. 1(1).
 • Hjalager A.M. (2002), Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, "Tourism Management", Vol. 23(5).
 • Hoang H., Antoncic B. (2003), Network-Based Research in Entrepreneurship: A Critical Review, "Journal of Business Venturing", Vol. 18 (2).
 • Hodgson G.M. (2007), Evolutionary and Institutional Economics as the Neiv Mainstream? "Evolutionary and Institutional Economic Review", Vol. 4, No. 1.
 • Holland P.W, Leinhardt S. (1971), Transitivity in Structural Models of Small Groups, "Comparative Group Studies", Vol. 2.
 • Holmlund-Rytkönen M., Strandvik T. (2005), Stress in Business Relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 20(1).
 • Hołderna-Mielcarek B. (1998), Regionalizacja produktu turystycznego, Część 1: Koordynacja i kooperacja w kształtowaniu produktu; funkcje organizacji turystycznych, "Rynek Turystyczny", nr 12.
 • Homans G.C. (1962), Sentiments & Activities: Essays in Social Science, Free Press of Glencoe, New York.
 • Huggins R. (2000), The Success and Failure of Policy-Implanted Inter-Firm Network Initiatives: Motivations, Processes and Structure, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 12(2).
 • Human S.E., Provan K.G. (1997), An Emergent Theory of Structure and Outcomes in Small-Firm Strategic Manufacturing Networks, "The Academy of Management Journal", Vol. 40(2).
 • Huse M. (2000), Boards of Directors in SMEs: A Review and Research Agenda, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 12(4).
 • Huybers T., Bennett J. (2003), Environmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Desthiations, "Environmental and Resource Economics", Vol. 24.
 • Hyde K.F., Ryan C., Woodside A.G. (2012), Why Case Study Research? Introduction to the Field Guide to Case Study Research in Tourism, Hospitality, and Leisure [w:] K.F. Hyde, C. Ryan, A.G. Woodside (eds.), Field Guide to Case Study Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Emerald Group Publishing, Bingley, West Yorkshire.
 • Ingram P., Roberts P. (2000), Friendships among Competitors in the Sydney Hotel Industry, "American Journal of Sociology", Vol. 106, No. 2.
 • Ingram P., Robinson J., Busch M.L. (2005), The Intergovernmental Network of World Trade: 1GO Connectedness, Governance, and Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 111(3).
 • Innes J.E. (1996), Planning through Consensus Building: A New View of the Comprehensive Planning Ideal, "Journal of the American Planning Association", Vol. 62(4).
 • Jack S.L. (2005), The Role, Use and Activation of Strong and Weak Ties: A Qualitative Analysis, "Journal of Management Studies", Vol. 42(6).
 • Jack S.L. (2010), Approaches to Studying Networks: Implications and Outcomes, "Journal of Business Venturing", Vol. 25.
 • Jack S.L., Anderson A.R. (2002), The Effects of Embeddedness on the Entrepreneurial Process, "Journal of Business Venturing", Vol. 17.
 • Jack S.L., Dodd S.D., Anderson A.R. (2008), Change and the Development of Entrepreneurial Networks over Time: A Processual Perspective, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 20(2).
 • Jamal T., Getz D. (1999), Community Roundtables for Tourism-related Conflicts: The Dialectics of Consensus and Process Structure, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 7(3-4).
 • Januszewska M., Nawrocka E. (2008), Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionó w w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Jędrzejczak-Gas J., Gas J. (2003), Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubuskim [w:] M. Fic, K. Dzieńdziura (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów.
 • Jędrzejczyk I. (2000), Nowoczesny biznes turystyczny, Ekostrategie w zarządzaniu firmą, WN PWN, Warszawa.
 • Jenssen J.I., Koenig H.F. (2002), The Effect of Social Networks on Resource Access and Business Start-ups, "European Planning Studies", Vol. 10, No. 8.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Johannisson B. (1987), Beyond Process and Structure: Social Exchange Networks, "International Studies of Management and Organisation", Vol. XVII, No. 1.
 • Johannisson B. (1988), Personal Networks in Emerging Knowledge-Based Firms: Spatial and Functional Patterns, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 10(4).
 • Johannisson B., Alexanderson O., Nowicki, K., Senneseth K. (1994), Beyond Anarchy and Organization: Entrepreneurs in Contextual Networks, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 6.
 • Johannisson B., Monsted M. (1997), Contextualizing Entrepreneurial Nehvorking, "International Journal of Management and Organization", Vol. 27(3).
 • Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (1997), A General Theoiy of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, "Academy of Management Review", Vol. 22(4).
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A. (2012), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki ludzkiego myślenia, Media Rodzina, Poznań.
 • Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R. (1986), Fairness and the Assumptions of Economics, "Journal of Business", Vol. 59(4).
 • Kahneman D.,Tversky A. (1981), The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, "Science", Vol. 211.
 • Kahneman D., Tversky A. (1982), The Psychology of Preferences, "Scientific American", Vol. 246.
 • Kale P., Singh K. (2009), Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go from Here? "The Academy of Management Perspectives", Vol. 23(3).
 • Kalecki M. (1979), Teoria cyklu koniunkturalnego [w:] Dzieła, t. 1, Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie, PWE, Warszawa.
 • Kaletsky A. (2010), Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy, Bloomsbury, London.
 • Kalleberg A.L. (1995), Sociology and Economics: Crossing the Boundaries, "Social Forces", Vol. 73(4).
 • Kargul A. (2012), Ekonomia jako nauka w świetle światowych przemian społeczno- gospodarczych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3.
 • Kasim A., Dzakiria H. (2015), Challenges of Collaborative Partnership in Developing a Sustainable Nature-Based Tourism in Langkawi [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Kawa A. (2017), Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Kawecki S. (2010), Bariery rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press, London.
 • Khan K.S., Siddiqi W. (2011), Determinants of Firm Growth: An Empirical Examination of SMEs in Gujranwala, Gujarat and Sialkot District, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business", Vol. 3(1).
 • Keller P. (2006), Towards an Innovation-Oriented Tourism Policy: A New Agenda? [w: | B, Walder, K. Weiermair, A.S Pérez (eds.), Innovations and Product Development in Tourism: Creating Sustainable Competitive Advantage, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 • Kelly J. (2000), The 'Real World' and the Irrelevance of Theory-Based Research, "Journal of Leisure Research", Vol.32(1).
 • Khazaei A., Elliot S., Joppe M. (2015), An Application of Stakeholder Theory to Advance Community Participation in Tourism Planning: The Case for Engaging Immigrants as Fringe Stakeholders, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 23(7).
 • Kim P.H., Aldrich H.E. (2005), Social Capital and Entrepreneurship, "Foundations and Trends® in Entrepreneurship", Vol. 1, No. 2.
 • Kim T.Y., Oh H., Swaminathan A. (2006), Framing Intel-organizational Network Change: A Network Inertia Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 31(3).
 • Kirman A. (1989), The Intrinsic Limits of Modern Economic Theory: The Emperor has No Clothes, "The Economic Journal", Vol. 99, No. 395.
 • Klimas P. (2013), Uwarunkowania skutecznej współpracy miedzyorganizacyjnej, "Studia Ekonomiczne", nr 141.
 • Klimas P., Twaróg S. (2013), Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Knoke D., Kukliński J. (19B3), Network Analysis, Sage, Los Angeles.
 • Kokkonen P., Tuohino A. (2007), The Challenge of Networking: Analysis of Innovation Potential in Small and Medium-Sized Tourism Enterprises, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation", Vol. 8(1).
 • Konwencja Madrycka z 21 maja 1980 roku, Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, Dz.U. Nr 67, poz. 281.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, Warszawa.
 • Kowalski T. (2001), Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Koźmiński A. (2009), Ekonomia a inne nauki społeczne [w:] Z. Hockuba, B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa.
 • Krackhardt D. (1995), Entrepreneurial Opportunities in an Entrepreneurial Firm: A Structural Approach, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 19(3).
 • Krippner G.R. (2001), The Elusive Market: Embeddedness and the Paradigm of Economic Sociology, "Theory and Society", Vol. 30(6).
 • Krippner G.R., Alvarez A.S. (2007), Embeddedness and the Intellectual Projects of Economic Sociology, "Annual Review of Sociology", Vol. 33.
 • Krugman P. (2009), How Did Economists Get It So Wrong, "New York Times", September 2nd.
 • Krupski R. (2009), Strategia a elastyczność organizacji [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, WN PWN, Warszawa.
 • Kuglin F.A., Hook J. (2002), Building, Leading, and Managing Strategic Alliances: How to Work Effectively and Profitably with Partner Companies, AMACOM, New York.
 • Kuhn T.S. (1962), The Structure of Scientific Revolution, The Chicago University Press, Chicago 1962.
 • Kwaśnicki W. (2009), Czy kryzys finansowy przyczynia się do kryzysu w naukach ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 3-4.
 • Ladkin A., Bertramini A.M. (2002), Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru, "Current Issues in Tourism", Vol. 5(2).
 • Landreth H., Colander D. (2005), Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa.
 • Langley A. (1999), Strategies for Theorizing from Process Data, "Academy of Management Review", Vol. 24(4).
 • Larson A. (1992), Network Dyads in Entrepreneurial Settings: A Study of the Governance of Exchange Relationships, "Administrative Science Quarterly", Vol. 37(1).
 • Larson A., Starr J.A. (1993), A Network Model of Organization Formation, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 17(5).
 • Laumann E., Galaskiewicz J., Marsen P.V. (1978), Community Structure as Interorganisational Linkages, "Annual Review of Sociology", Vol. 4.
 • Lawson T. (2005), The Nature of Heterodox Economics, "Cambridge Journal Of Economics", Vol. 30(4).
 • Lazzeretti L., Capone F. (2004), Networking in Tourist Local Systems [w:] C.S. Petrillo, J. Swarbrooke (eds.), Networking & Partnerships in Destination Development & Management, Proceedings of Atlas Annual Conference, Naples, Italy, Vol. 11.
 • Lazear E. (2000), Economic Imperialism, "Quarterly Journal of Economics", No. 115.
 • Lazerson M. (1995), A New Phoenix? Modern Putting-Out in the Modena Knitwear Industry, "Administrative Science Quarterly", Vol. 40, No. 1.
 • Learner E.E. (1983), Let's Take the Con Out of Econometrics, "American Economic Review", Vol. 73(1).
 • Lechner C., Dowling M. (2003), Firm Nehvorks: External Relationships as Sources for the Growth and Competitiveness Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 15.
 • Lee F. (2010), A History of Heterodox Economics. Challenging the Mainstream in the Twentieth Century, Routledge, London - New York 2010.
 • Lee Y., Cavusgil S.T. (2006), Enhancing Alliance Performance. The Effects of Contractual-Based versus Relational-Based Governance, "Journal of Business Research", Vol. 59(8).
 • Leibenstein H. (1950), Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 64, No. 2.
 • Leibenstein H. (1966), Allocative Efficiency vs. 'X-Efficiency', "American Economic Review", Vol. 56, Iss. 3.
 • Leontief W. (1982), Academic Economics, "Science", Vol. 217(4555).
 • Levine D.K. (2011), An Open Letter to Paul Krugman, http://www.huffmgtonpost.com/ david-k-levine/an-open-letter-to-paul-kr_b_289768.html (dostęp: 13.12.2016).
 • Lewicki R.J., McAllister D., Bies R. (1998), Trust and Distrust: New Relationships and Realities, "Academy of Management Review", Vol. 23(3).
 • Lewis J.D., Weigert A. (1985), Trust as Social Reality, "Social Forces", Vol. 63.
 • Lindblom C.E. (1959), The Sience of Muddling Through, "Public Administration Review", Vol. 19.
 • Lindenberg S. (1990), Homo Socio-Oeconomicus: The Emergence of a General Model of Man in the Social Sciences, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", Vol. 146, No. 4.
 • Lipsey R.G. (2001), Successes and Failures in the Transformation of Economics, "Journal of Economic Methodology", Vol. 8(2).
 • Locke R., Jacoby W. (1997), The Dilemmas of Diffusion: Social Embeddedness and the Problems of Institutional Change in Eastern Germany, "Politics and Society", Vol. 25(1).
 • Long P. (1995), Researching Tourism Partnership Organizations: From Practice to Theory to Methodology [w:] P. Murphy (ed.), Quality Management in Urban Tourism, Wiley & Sons, Chichester.
 • Lovelock Ch.H. (2001), Services Marketing. People, Technology, Strategy, 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Lucas R.E. Jr. (1972), Expectations and the Neutrality of Money, "Journal of Economic Theory", No. 4.
 • Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa-Poznań.
 • Luhmann N. (1977), The Differentiation of Society, "The Canadian Journal of Sociology", Vol. 2(1).
 • Luhmann N. (1979), Trust and Power, Wiley, New York.
 • Luhmann N. (1982), The World Society as a Social System, "International Journal of General Systems", Vol. 8(3).
 • Lusch R.F., Brown J.R. (1996), Interdependency, Contracting, and Relational Behavior in Marketing Channels, "Journal of Marketing", Vol. 60, No. 4.
 • Lynch P. (2000), Networking in the Homestay Sector, "The Service Industries Journal", Vol. 20(3).
 • Lysgaard S. (1961), Arbeiderkollektivet, Universitetsforlaget, Oslo.
 • Łuczka T., red. (2005), Male i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Macaulay S. (1963), Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, "American Sociological Review", Vol. 28(1).
 • MacLean P., Padgett J. (2004), Obligation, Risk, and Opportunity in the Renaissance Economy: Beyond Social Embeddedness to Network Co-Constitution [w:] F. Dobbin (ed.), The Sociology of the Economy, Russell Sage Foundation, New York.
 • Macneil I.R. (1978), Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, And Relational Contract Law, "Northwestern University Law Review", Vol. 72(6).
 • Madej Z. (2007), Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką? "Ekonomista", nr 3.
 • Magnani L. (2001), Abduction, Reason and Science, Kluwer Academic, New York.
 • Majewska J., Golembski G. (2014), Zjawisko aglomeracji przestrzennej a produktywność w turystyce - przykład Polski [w:] G. Golembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata: zmiany, barieiy, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.
 • Mankiw N.G. (2011), Principles of Economics, 5th ed., South-Western Cengage Learning, Boston.
 • Manikowski A., Psyk A. (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie przemiany i perspektywy, t. II, WWZ, Warszawa.
 • Manolova T.S., Manev I.M., Gyoshev B.S. (2010), In Good Company: The Role of Personal and Inter-Firm Networks for New-Venture, Internationalization in a Transition Economy, "Journal of World Business", Vol. 45(3).
 • Mantel R. (1974), On the Characterization of Aggregate Excess-Demand, "Journal of Economic Theory", Vol. 7.
 • March J.G., Olsen J.P. (1979), Ambiguity and Choice in Organizations, Universitetsforlage, Bergen.
 • March J.G., Simon H. (1958), Organizations, Wiley, New York.
 • Marks K. (1948), Nędza filozofii, Książka, Warszawa.
 • Marsden P.V., Campbell K.E. (1984), Measuring Tie Strength, "Social Forces", 63(2).
 • Marszałek P. (2017), The End of Economic Imperialism? Some Remarks after Global Financial Crisis, "Finanse", nr 70 (w druku).
 • Martín I. (2001), Business Cooperation and Association as Development Strategies of the Most Needy Countries in a Globalized Environment, "Boletín Económico de ICE", No. 2685.
 • Martin L.L., Simmons B.A. (1998), Theories and Empirical Studies of International Institutions, "International Organization", Vol. 52(4).
 • Marx K. (1939), Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main.
 • Mavondo F.T., Rodrigo E.M. (2001), The Effect of Relationship Dimensions on Interpersonal and Interorganizational Commihnent in Organizations Conducting Business between Australia and China, "Journal of Business Research", Vol. 52(2).
 • Mazi M. 1972, Ekonomika turizma, Savremena Administracja, Belgrad.
 • Mäki U. (2001), Explanatory Unification: Double and Doubtful, "Philosophy of the Social Sciences", Vol. 31(4).
 • Mäki U. (2002), The Dismal Queen of the Social Sciences [w:] U. Mäki (ed.), Fact and Fiction in Economics. Realism, Models, and Social Construction, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mäki U. (2007), Economics Imperialism: Concept and Constraints (niepublikowany manuskrypt), za: Ł. Hardt (2009), Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości, "Studia Ekonomiczne PAN", nr 3-4.
 • Mäki U. (2008), Economics Imperialism: Concept and Constraints, "Philosophy of the Social Sciences", Vol. 9 (3).
 • McCann Ph., Shefer D. (2004), Location, Agglomeration, Infrastructure, "Papers in Regional Science", No. 83.
 • McCarthy B., Hagan J. (1998), Mean Streets: Youth Crime and Homelessness, Cambridge Univesrity Press, Cambridge.
 • McCarthy B., Hagan J. (2001), When Crime Pays: Capital, Competence, and Criminal Success, "Social Forces", Vol. 79(3).
 • McDade B.E., Spring A. (2005), The New Generation of African Entrepreneurs: Networking to Change the Climate for Business and Private Sector-Led Development, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 17(1).
 • McLoughlin D., Horan C. (2002), Markets-as-Nehvorks: Notes on a Unique Understanding, "Journal of Business Research", Vol. 55, No. 7.
 • Melin L. (1989), The Field-of-Force Metaphor [w:] T.S. Covusgil (ed.), Advances in International Marketing, Vol. 3, JAI Press, Greenwich.
 • Meyer M., Stevenson W., Webster S. (1985), Limits to Bureaucratic Growth, de Gruyter, New York.
 • Michael E.J. (2003), Tourism Micro-Clusters, "Tourism Economics", Vol. 9(2).
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Mika M. (2014), Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
 • Miles R., Snow C. (1986), Organisations: New Concepts for New Forms, "California Management Review", Vol. 28, No. 3.
 • Milonakis D., Fine B. (2009), From Political Economy to Economics, Routledge, London-New York.
 • Mirowski P. (1989), More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mirowski P. (2002), Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mitchell J.C. (1969), The Concept and Use of Social Networks [w:] J.C. Mitchell (ed.), Social Netvorks in Urban Situations, University of Manchester Press, Manchester.
 • Mitręga M., Żółkiewski J. (2012), Negative Consequences of Deep Relationships with Suppliers: An Exploratory Study in Poland, "Industrial Marketing Management", Vol. 41, No. 5.
 • Mizruchi M., Stearns L.B. (1994), A Longitudinal Study of Borrowing by Large American Corporations, "Administrative Science Quarterly", Vol. 39, No. 1.
 • Mizruchi M., Stearns L.B. (2001), Getting Deals Done: The Use of Social Networks in bank Decision-Making, "American Sociological Review", Vol. 66(5).
 • Mizruchi M., Stearns L.V., Marquis C. (2006), Conditional Nature of Embeddedness: A Study of Borrowing by Large U.S. Firms, "American Sociological Review", Vol. 71(2).
 • Mohr J., Spekman R. (1994), Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques, "Strategic Management Journal", Vol. 15(2).
 • Moody J., White D. (2003), Social Cohesion and Embeddedness, "American Sociological Review", Vol. 68.
 • Moorman C., Zaltman G., Deshpande R. (1992), Relationship between Providers and Users of Marketing Research: The Dynamics of Trust within and between Organizations, "Journal of Marketing Research", Vol. 29(3).
 • Morawski W. (2012), Socjologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa.
 • Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "The Journal of Marketing", Vol. 58(3).
 • Morgan G., Smircich L. (1980), The Case for Qualitative Research, "Academy of Management Review", Vol. 5(4).
 • Morrison A. (2002), Small Elospitality Business: Enduring or Endangered? "Journal of Hospitality and Tourism Management", Vol. 9(1).
 • Morrison A., Lynch P., Johns N. (2004), International Tourism Networks, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 16(3).
 • Munar A.M., Jacobsen J.S. (2013), Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-Based Travel Information Sources, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", Vol. 13, No. 1.
 • Musiałkiewicz J. (1997), Zarys wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa.
 • Myrdal G. (1958), Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 • Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23(2).
 • Narski Z. (2008), Partneryzm wspierający: o ustroju gospodarczym dyskusyjnie, Suspens, Toruń.
 • Nelkin D., Brown, M.S. (1984), Workers at Risk: Voices from the Workplace, University of Chicago Press, Chicago.
 • Nelson R. (1988), Social Network Analysis as an Intervention Tool, "Group and Organization Studies", Vol. 13 (1).
 • Ness H., Haugland S.A. (2005), The Evolution of Governance Mechanisms and Negotiation Strategies in Fixed-Duration Interfirm Relationships, "Journal of Business Research" Vol. 58(9).
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Niezgoda A. (2012), Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe, nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A, (2003), Pozafinansowe uwarunkowania wewnętrzne rozwoju małych przedsiębiorstw [w:] J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie kapitałem i informacją, UZ, Zielona Góra.
 • Nohria N., Eccles R.G. (1992), Networks and Organizations: Structure, Form and Action, Harvard Business School Press, Harvard.
 • Nordin S. (2003), Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development, Etour, Östersund.
 • Nunkoo R. (2015), Tourism Development and Trust in Local Government, "Tourism Management", Vol. 4(2).
 • Nunkoo R., Ramkissoon H. (2011), Developing a Community Support Model for Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 38, No. 3.
 • Nunkoo R., Ramkissoon H. (2011), Power, Trust, Social Exchange and Community Support, "Annals of Tourism Research", Vol. 39, No. 3.
 • Nunkoo R., Ramkissoon H., Gursoy D. (2012), Public Trust in Tourism Institutions, "Annals of Tourism Research", Vol. 39, No. 3.
 • O'Boyle E.J. (2007), Requiem for Homo Economicus, "Journal of Markets & Morality", Vol. 10, No. 2.
 • O'Connor P. (1999), Electronic Information Distribution in Tourism and Hospitality, CAB International, Wallingford.
 • O'Donnell A., Gilmore A., Cummins D., Carson D. (2001), The Network Construct in Entrepreneurship Research: A Review and Critique, "Management Decision", Vol. 39(9).
 • O'Reilly C.A., Tushman M.L. (2004), The Ambidextrous Organization, "Harvard Business Review", Vol. 82, No. 4.
 • OECD (2001), Innovative Clusters. Drivers of National Innovation Systems. Enterprises, Industry and Service, OECD Proceeding, Paris.
 • Oliver L.A., Ebers M. (1998), Networking Network Studies: An Analysis of Conceptual Configurations in the Study of Inter-Organizational Relationships, "Organisation Studies", Vol. 19(4).
 • Olivier C. (1991), Strategic Responses to Institutional Processes, "Academy of Management Review", Vol. 16.
 • Onkvist S., Shaw J. (1991), Is Services Marketing Really Different? "Journal of Professional Services Marketing", Vol. 7(2).
 • Orser B.S., Hogarth-Scott S. (2002), Opting for Growth: Gender Dimensions of Choosing Enterprise Development, "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 3.
 • Orzoł I. (2008), Bariery transferu technologii na rynkach regionalnych na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr4.
 • Ouchi W.G. (1980), Markets, Bureitcracies and Clans, "Administrative Science Quarterly", Vol. 25, No. 1.
 • Pagano U. (2004), The Economics of Institutions and the Institutions of Economics [w:] P. Lewis (ed.), Transforming Economics. Perspectives on the Critical Realist Project, Routledge, Abingdon.
 • Pages E., Garmise S. (2003), The Power of Entrepreneurial Networking: Creating and Nurturing Networks, "Economic Development Journal" Summer, Vol. 20(2).
 • Palley T. (2012), From Financial Crisis to Stagnation, Cambridge University Press, New York.
 • Palmer A. (1996), Linking External and Internal Relationship Building in Networks of Public and Private Sector Organizations: A Case Study, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 9, No. 3.
 • Palmer A., Bejou D. (1995), Tourism Destination Marketing Alliances, "Annals of Tourism Research", Vol. 22.
 • Panasiuk A. (2006), Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora turystycznego [w:] S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa.
 • Panasiuk A., red. (2008), Gospodarka turystyczna, WN PWN, Warszawa.
 • Parker S. (1999), Collaboration on Tourism Policy Making: Environmental and Commercial Sustainability on Bonaire [w:] B. Bramwell, B. Lane (eds.), Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, Channel View Publications, Clevedon.
 • Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A. (2006), New Frontiers in Network Theory Development, "The Academy of Management Review", Vol. 31(3).
 • Parsons T. (1949), The Rise and Fall of Economic Man, "Journal of General Education", No. 4.
 • Parsons T. (1972), Motywacja działalności gospodarczej [w:] T. Parsons (red.), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Parsons T., Smelser N.J. (1956), Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory, The Free Press, Glencoe.
 • Parsons T., Smelser N.J. (2005), Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory, Routledge, London.
 • Pavlovich K. (2001), The Twin Landscapes of Waitomo: Tourism Network and Sustainability through the Landcare Group, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 9(6).
 • Pavlovich K. (2003), The Evolution and Transformation of a Tourism Destination Network: The Waitomo Caves, New Zealand, "Tourism Management", Vol. 24.
 • Pearce D. (1996), Tourist Organizations in Sweden, "Tourism Management", Vol. 17(6).
 • Pearson H. (1957), Parsons and Smelser on the Economy [w:] K. Polanyi, C. Arensberg, H. Pearson (eds.), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, Free Press, New York.
 • Pechlaner H., Abfalter D., Raich F. (2002), Cross-Border Destination Management Systems in the Alpine Region-The Role of Knowledge Networks on the Example of AlpNet, "Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism", Vol. 3(3/4).
 • Peng M.W., Lee S.-H., Wang D.Y.L. (2005), What Determines the Scope of the Firm over Time: A Focus on Institutional Relatedness, "Academy of Management Review", Vol. 30(3).
 • Perrow Ch. (1986), Complex Organizations: A Critical Essay, 3ld ed., Random House, New York.
 • Perrow S. (1984), Normal Accidents: Living with High Risk Technologies, Basic Books, New York.
 • Pesämaa O., Hair J.F. Jr (2007), More than Friendship Is Required: An Empirical Test of Cooperative Firm Strategies, "Management Decision", Vol. 45(3).
 • Pesämaa O., Hair J.F. Jr (2008), Cooperative Strategies for Improving the Tourism Industry in Remote Geographic Regions: An Addition to Trust and Commitment Theory with one Key Mediating Construct, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", Vol. 8(1).
 • Pfeffer J. (1964), Power in Organizations, Pitman, Marshfield, MA 1981.
 • Pforr C. (2005), Three Lenses of Analysis for the Study of Tourism Public Policy: A Case from Northern Australia, "Current Issues in Tourism", Vol. 8(4).
 • Piasecki B., red. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa - Łódź.
 • Pietrewicz M. (2002), Malcroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce [w:] J. Ostaszewski (red.), Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, SGH, Warszawa.
 • Piore M. (1993), The Social Embeddedness of the Labour Market and Cognitive Processes, "Labour", Vol. 7(3).
 • Piore M., Sabel C.E. (1984), The Second Industrial Divide, Basic Books, New York.
 • Podgórecki A. (1998), Socjologiczna teoria prawa, Interart TAL, Warszawa.
 • Podolny J.M. (1993), A Status-Based Model of Market Competition, "American Journal of Sociology", Vol. 98(4).
 • Podolny N., Page K.L. (1998), Network Forms of Organization, "Annual Review of Sociology", Vol. 24(1).
 • Polanyi K. (1957), The Great Transformation, Beacon, Press Boston.
 • Polanyi K. (1958), Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press, Chicago.
 • Polanyi K. (1971), The Economy as an Instituted Process [w:] K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson (eds.), Trade and Markets in the Early Empires: Economies in History and Theory, Henry Regnery Company, Chicago.
 • Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, WN PWN, Warszawa.
 • Polemika wokół eseju P. Rrugmana pt. Paul, to ty nic nie zrozumiałeś (2009), "Gazeta Wyborcza" z dnia 7-8 listopada.
 • Poppo L., Zenger T. (2002), Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements? "Strategic Management Journal", Vol. 23.
 • Porter M. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Portes A., Sensenbrenner J. (1993), Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, "American Journal of Sociology", Vol. 98(6).
 • Powell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization [w:] B. Straw, L.L Cummings (eds.), Research in Organizational Behavior. Vol. 12, JAI Press, Greenwich.
 • Premaratne S.P. (2001), Networks, Resources, and Small Business Growth: The Experience in Sri Lanka, "Journal of Small Business Management", Vol. 39(4).
 • Preston L.E. (1975), Corporation and Society: The Search for a Paradigm, "Journal of Economic Literature", Vol. 13(2).
 • Pszczołowski T. (1978), Mala encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Racherla P., Hu C. (2010), A Social Network Perspective of Tourism Research Collaborations, "Annals of Tourism Research", Vol. 37, No. 4.
 • Raijman R., Tienda M. (2003), Ethnic Foundations of Economic Transactions: Mexican and Korean Immigrant Entrepreneurs in Chicago, "Ethnic and Racial Studies", Vol. 26(5).
 • Rao H., Morrill C., Zald M.N. (2000), Power Plays: How Social Movements and Collective Action Create New Organizational Forms, "Research in Organizational Behavior", Vol. 22.
 • Rapacz A. (1994), Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, WN PWN, Warszawa.
 • Rappaport R. (1984), Pigs of the Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People, Yale University Press, New Haven - London.
 • Ratajczak M. (2009), Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin, Warszawa.
 • Ratajczak M. (2011), Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? "Zeszyty Naukowe PTE", nr 9.
 • Ratajczak M. (2012), Wstęp [w:] M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Ratajczak M. (2013), O ekonomii jako nauce, artykuł zaprezentowany podczas IX Kongresu Ekonomistów (28-29.11.2013), Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2014), Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorshv- wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej, "Studia Ekonomiczne", nr 182.
 • Raub W., Weesie J. (1990), Reputation and Efficiency in Social Interactions: An Example of Network Effects, "American Journal of Sociology", Vol. 96(3).
 • Rauch J.E., Casella A. (2001), Networks and Markets, Russell Sage, New York.
 • Reed M.G. (1997), Power Relations and Community-Based Tourism Planning, "Annals of Tourism Research", Vol. 21, No. 3.
 • Remmer K.L. (1998), Does Democracy Promote Interstate Cooperation? Lessons from the Mercosur Region, "International Studies Quarterly", Vol. 42.
 • Renzulli L.A., Aldrich H. (2005), Who Can You Turn to? Tie Activation within Core Business Discussion Networks, "Social Forces", Vol. 84(1).
 • Rickards J. (2011), Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis, Penguin, London.
 • Ring P.S., Ven A.H. van de (1992), Structuring Cooperative Relationships between Organizations, "Strategic Management Journal", Vol. 13.
 • Ritchie B. (1999), Crafting a Value-Driven Vision for a National Tourism Treasure, "Tourism Management", Vol. 20(3).
 • Ritchie R.B., Ritchie B. (2002), A Framework for an Industiy Supported Destination Marketing Information System, "Tourism Management", Vol. 23, No. 5.
 • Roberts L., Simpson F. (2000), Developing Partnership Approaches to Tourism in Central and Eastern Europe [w:] B. Bramwell, B. Lane (eds.), Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, Chanel View Publications, Clevedon.
 • Robinson J. (1956), The Accumulation of Capital, Macmillan, London.
 • Robson J., Robson K. (1996), From Shareholders to Stakeholders: Critical Issues for Tourism Marketers, "Tourism Management", Vol. 17(7).
 • Rodan S., Galunic Ch. (2004), More than Network Structure: How Knowledge Heterogeneity Influences Managerial Performance and Innovativeness, "Strategic Management Journal", Vol. 25(6).
 • Rodriguez C., Langley A., Beland F., Denis J.L. (2007), Governance, Power, and Mandated Collaboration in a Interorganizational Network, "Administration & Society", Vol. 39(2).
 • Rogers E. (2003), The Diffusion of Innovations, 5th ed., Free Press, New York.
 • Romo F.P., Schwartz M. (1995), The Structural Embeddedness of Business Decisions: The Migration of Manufacturing Plants in New York State, 1960 to 1985, "American Sociological Review", Vol. 60, No. 6.
 • Rosário M. Borges, Lima Devile E., Lima S. (2004), Partnerships in Destination & Development Management - The Relationship Between Competitiveness of Tourist Destinations and Tourism Education [w:] C.S. Petrillo, J. Swarbrooke (eds.), Networking & Partnerships in Destination Development & Management, Proceedings of Atlas Annual Conference, Naples, Italy, Vol. II.
 • Ross D. (2005), Economic Theory and Cognitive Science, MIT Press, Cambridge.
 • Rothschild K.W. (1971), Introduction [w:] Power in Economics: Selected Readings, Penguin Books, Harmondsworth.
 • Roubini N., Mihm S. (2010), Ekonomia kryzysu, WN PWN, Warszawa. Rowley T.J. (1997), Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences, "Academy of Management Review", Vol. 22, No. 4.
 • Rowley T., Behrens D., Krackhardt D. (2000), Redundant Governance Structures: An Analysis of Structural and Relational Embeddedness in the Steel and Seminconductor Industries, "Strategic Management Journal", Vol. 21(3).
 • Royster D. (2003), Race and the Invisible Hand, University of California Press, Berkeley.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 • Rubinstein A. (1995), John Nash: The Master of Economic Modeling, "Scandinavian Journal of Economics", Vol. 97, No. I.
 • Rutashobya L., Jaensson J.E. (2004), Small Firms' Internationalization for Development in Tanzania: Exploring the Network Phenomenon, "International Journal of Social Economics", Vol. 31(1/2).
 • Ryan C. (2001), Academia-Industry Tourism Research Links: States of Confusion: The Martin Oppermann Memorial Lecture 2000, "Pacific Tourism Review", Vol. 5(3-4).
 • Rychard A. (1993), Reforms, Adaptation and Breakthrough. The Sources of and Limits to Institutional Changes in Poland, IFiS Publishers, Warsaw.
 • Saayman M. (2015), Business Networks and Opportunities in Ecotourism. The Case of the Kruger National Park [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Safin K., red. (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Sahlins M. (1976), Culture and Practical Reason, University of Chicago, Chicago.
 • Saldana J. (2009), The Coding Manual for Qualitative Researchers, Sage, Los Angeles - London - New Delhi.
 • Samdahl D., Kelly J. (1999), Speaking Only to Ourselves? Citation Analysis of Journal of Leisure Research and Leisure Sciences, "Journal of Leisure Research", Vol. 31(2).
 • Samuelson P. (1970), Economics, 8* ed., McGraw-Hill, New York.
 • Sarason Y., Dean T., Dillard J.F. (2006), Entrepreneurship as the Nexus of Individual and Opportunity: A Structuration View, "Journal of Business Venturing", Vol. 21.
 • Saxena G. (2006), Beyond Mistmst and Competition - the Role of Social and Personal Bonding Processes in Sustaining Livelihoods of Rural Tourism Businesses: A Case of the Peak District National Park, "International Journal of Tourism Research", Vol. 8(4).
 • Schell D.W, Davig W. (1981), The Community Infrastructure of Entrepreneurship: A Sociopolitical Analysis [w:] K.H. Vesper (ed.), Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, MA.
 • Schutz A. (1973), Concept and Theory Formation in the Social Sciences [w:] A. Schutz (ed.), Collected Papers, Vol. 1, Martinus Nijhoff, The Hagues.
 • Scott J.C. (1976), The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia, Yale University Press, New Haven.
 • Scott J.C. (1991), Social Network Analysis: A Handbook, Sage Publications, London.
 • Scott N., Baggio R., Cooper C., eds. (2008), Network Analysis and Tourism, From Theory to Practice, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto.
 • Scott N., Baggio R., Cooper C. (2008), Network Analysis and Tourism: From Theory to Practice, Channel View Publications, Bristol, UK.
 • Scott N., Cooper C., Baggio R. (2007), Use of Network Analysis in Tourism Research, Conceptual paper, Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Valencia, Spain, 10-12 September.
 • Sedlacek T. (2012), Ekonomia dobra i zla, Studio Emka, Warszawa.
 • Seggie S.H., Griffith D.A., Jap S.D. (2013), Passive and Active Opportunism in Interorganizational Exchange, "Journal of Marketing", Vol. 77, No. 6.
 • Selin S. (1993), Collaborative Alliances: New Interorganisational Forms in Tourism, "Journal of Travel and Tourism Marketing", Vol. 2(2/3).
 • Selin S. (1999), Developing a Typology> of Sustainable Tourism Partnerships, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 7(3-4).
 • Selin S., Beason K. (1991), Interorganizational Relations in Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 18(4).
 • Selin S., Chavez D. (1995), Developing an Evolutionary Tourism Partnership Model, "Annals of Tourism Research", Vol. 22(4).
 • Sen A. (1979), Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundation of Economic Theory [w:] F. Hahn, M. Hollis (eds.), Philosophy and Economic Theory, Oxford University Press, Oxford.
 • Shah S., Corley K. (2006), Building Better Theory by Bridging the Quantitative- Qualitative Divide, "Journal of Management Studies", Vol. 43(8).
 • Shane S., Cable D. (2002), Network Ties, Reputation, and the Financing, of New Ventures, "Management Science", Vol. 48(3).
 • Shaw G., Williams A.M. (2009), Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: An Emerging Research Agenda, "Tourism Management" Vol. 30(3).
 • Shih H. (2006), Network Characteristics of Drive Tourism Destinations: An Application of Network Analysis in Tourism, "Tourism Management", Vol. 27, No. 5.
 • Shostack G. (1977), Breaking Free from Product Marketing, "Journal of Marketing". Vol. 41.
 • Siemens (2014), Walt Disney Parks and Resorts Strategic Marketing and Technology Alliance, za: Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook. 2015, D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Emerald, Bangley.
 • Siggelkow N. (2007), Persuasion with Case Studies, "Academy of Management Journal", Vol. 50(1).
 • Silverman D. (2007), Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, Warszawa.
 • Simmel G. (1978), Philosophy of Money, Routledge & Kegan Paul, London.
 • Simon H.A. (1957), Administrative Behavior, MacMillan, New York.
 • Simon H.A. (1997), Models of Bounded Rationality. Empirically Grounded Economic Reason, Vol. 3, The MIT Press, London.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2003), Male i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sławecki B. (2008), Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/zakorzenienie.html (dostęp: 23.07.2016).
 • Smelser N. (1963), The Sociology of Economic Life, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Smelser N. (1978), Re-Examining the Parameters of Economic Activity [w:] E.M. Epstein, D. Votaw (eds.), Rationality, Legitymacy, and Responsibility, Goodyear Publishing Co, Santa Monica.
 • Smelser N.J., Swedberg R. (2005), Introducing Economic Sociology' [w:] N.J. Smelser, R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology', Princeton University Press-Sage, Princeton.
 • Smith A. (1954), Bogactwo narodów, PWN, Warszawa.
 • Smith J., Wohlstetter P. (2006), Understanding the Different Faces of Partnering: A Typology' of Public-Private Partnerships, "School Leadership and Management", Vol. 26, No. 3.
 • Smith S.L. (2006), How Big, How Many? Enterprise Size Distributions in Tourism and Other Industries, "Journal of Travel Research", Vol. 45(1).
 • Smitka M. (1991), Competitive Ties: Subcontracting in the Japanese Automotive Industry, Columbia University Press, New York.
 • Snow C.C., Miles R.E., Coleman H.J. (1992), Managing 21st Century Network Organizations, "Organizational Dynamics", 20(3).
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1997), Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa.
 • Snyman J.A. (2015), Hotel Industry: Forming a Strategie Alliance with Tourism Service Providers [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Solow R. (1997), How Did Economics Get That Way and What Way Did It Get, "Daedalus", Winter, Vol. 134, No. 4.
 • Somorowska A., Studzieniecki T. (2007), Efekty synergiczne turystyki transgranicznej na przykładzie projektu EGO [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Jaremen Press, Jelenia Góra.
 • Sokołowicz M.E. (2013), Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sonnenschein H. (1972), Market Excess-Demand Functions, "Econometrica", Vol. 40(3).
 • Sørensen F. (2007), The Geographies of Social Nehvorks and Innovation in Tourism, "Tourism Geographies", Vol. 9(1).
 • Sotiriadis M., Loedolff C., Sarmaniotis C. (2015), Tourism E-Mediaries: Business Models and Relationships with Providers of Tourism Services [w:] D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Sozański T. (2002), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Sparks B.A., Browning V. (2011), The Impact of Online Reviews on Hotel Booking Intentions and Perception of Trust, "Tourism Management", Vol. 32(6).
 • Spence M. (1973), Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 87.
 • Spencer D.A. (2013), Integrating Economics with the Other Human (and Related) Sciences: Some Initial Considerations, "FESSUD Working Paper Series", No. 1, http://fessud.eu/wp-content/uploads/2013/04/FESSUD-Working-paper-series-01_04 Mar_v4.pdf (dostęp:10.05.2017).
 • Squire B., Cousins P.D., Brown S. (2009), Cooperation and Knowledge Transfer within Buyer-Supplier Relationships: The Moderating Properties of Trust, Relationship Duration and Supplier Performance, "British Journal of Management", Vol. 20.
 • Stachowiak K. (2011), Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, "Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii", t. 5.
 • Stańczyk-Hugiert E. (2016), Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 420.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Infos. Biuro Analiz Sejmowych", nr 4(28).
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Stigler G.J. (1984), Economics: The Imperial Science? "The Scandinavian Journal of Economics", Vol. 86, No. 3.
 • Stiglitz J.E. (2010), Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Penguin, London.
 • Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "The American Economic Review", Vol. 71.
 • Stinchcombe A.L. (1983), Economic Sociolog)>, Academic Press, Cambridge.
 • Stobl A., Peters M. (2013), Entrepreneurial Reputation in Destination Networks, "Annals of Tourism Research", Vol. 40, No. 1.
 • Stokes R. (2006), Network-Based Strategy Making for Events Tourism, "European Journal of Marketing", Vol. 40(5/6).
 • Straffin P.D. (2001), Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Strauss A., Corbin J. (1999), Basis of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury Park.
 • Strawiński W. (1997), Jedność nauki, redukcja, emergencja - z metodologicznych i ontologicznych problemów integracji wiedzy, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Stredwick J. (2002), Managing People in a Small Business, Kogan Page, London.
 • Suddaby R. (2006), From the Editors: What Grounded Theory Is Not, "Academy of Management Journal", Vol. 49(4).
 • Svenson O. (1979), Process Descriptions of Decision Making, "Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 23.
 • Swianiewicz P. (1994), Pobudzanie rozwoju ekonomicznego, a dochody gminy: korzyść dla budżetu czy kosztowny patriotyzm lokalny? Analiza na przykładzie budżetu miejscowości uzdrowiskowej, "Samorząd Terytorialny", nr 9.
 • Światowiec-Szczepańska J., Zdziarski M. (2016), Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu (od redaktora naukowego), "Problemy Zarządzania", nr 4/(64), t. 2.
 • Swedberg R. (1997), New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead? "Acta Sociologica", Vol. 40.
 • Swedberg R., Himmelstrand U., Bralin G. (1990), The Paradigm of Economic Sociology [w:] S. Zukin, P. DiMaggio (eds.), Structures of Capital. The Social Organization of The Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Szreder M. (2000), Statystyczny obraz sektora małych przedsiębiorstw województwa pomorskiego, "Pieniądze i Więź", nr 3.
 • Sztompka P. (1999), Trust. A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Tähtinen J., Blois K. (2011), The Involvement and Influence of Emotions in Problematic Business Relationships, "Industrial Marketing Management, Vol. 40, No. 6.
 • Tähtinen J., Halinen A. (2002), Research on Ending Exchange Relationships: A Categorization, Assessment and Outlook, "Marketing Theory", Vol. 2(2).
 • Talcott P., Smelser N.J. (1965), Economy and Society, The Free Press, New York.
 • Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Taylor P.J, (1995), Leading World Cities: Empirical Evaluations of Urban Nodes in Multiple Networks, "Urban Studies", Vol. 42, No. 9.
 • Telfer D.J. (2001), Strategic Alliances along the Niagara Wine Route, Tourism Management", Vol. 22(1).
 • Thomas R., Lashley C., Rowson B., Xie G., Jameson S., Eaglen A., Lincloln G., Parsons D. (2000), National Snivey of Small Tourism and Hospitality Firms: Skills Demand and Training Practices, Centre for the Study of Small Tourism and Hospitality Firms, Leeds.
 • Thorelli H.B. (1986), Networks: between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", Vol. 7.
 • Thurow L. (1983), Dangerous Currents, Random House, New York.
 • Tichy N., Tushman M., Fombrun C. (1979), Social Network Analysis for Organizations, "Academy of Management Review", Vol. 4(4).
 • Timothy D.J. (1998), Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 6(1).
 • Tinsley R., Lynch P. (2001), Small Tourism Business Networks and Destination Development, "Hospitality Management", Vol. 21.
 • Todeva E. (2006), Business Networks: Strateg}' & Structure, Taylor & Francis, New York.
 • Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Tsai M.C. (1999), State Power, State Embeddedness, and National Development in less Developed Countries: A Cross-National Analysis, "Studies in Comparative International Development", Vol. 33(4).
 • Tullock G. (1972), The Purchase of Politicians, "Western Economic Journal", Vol. 10.
 • Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgement under Uncertainty, "Science", New Series, September 27, Vol. 185(4157).
 • Tyler D., Dinan C. (2001), The Role of Interested Groups in England's Emerging Tourism Policy Network, "Current Issues in Tourism", Vol. 4(2-4).
 • Uggen C., Thompson M. (2003), The Socioeconomic Determinants of Ill-Gotten Gains: Within-Person Changes in Drug Use and Illegal Earnings, "American Journal of Sociology", Vol. 106.
 • Useem M. (1979), The Social Organization of the American Business Elite and Participation of Corporation Directors in the Governance of American Institutions, "American Sociological Review", Vol. 44.
 • Uzzi B (1996), The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effects, "American Sociological Review", Vol. 61(4).
 • Uzzi B. (1997), Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42(1).
 • Uzzi B. (1999), Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing, "American Sociological Review", Vol. 64(4).
 • Uzzi B., Gillespie J.J. (2002), Knowledge Spillover in Corporate Financing Networks: Embeddedness and the Firm's Debt Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 23(7).
 • Uzzi B., Lancaster R. (2004), Embeddedness and Price Formation in the Corporate Law Market, "American Sociological Review", Vol. 69(3).
 • Varra L., Buzzigoli C., Loro R. (2012), Innovation In Destination Management: Social Dialogue, Knowledge Management Processes and Servant Leadership in Tourism Destination Observatories, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 41.
 • Veblen T.B. (1898), Why Is Economics Not an Evolutionary Science? "Quarterly Journal of Economics", Vol. 12, No. 3.
 • Veblen T.B. (1904), The Theory of Business Enterprise, Charles Scribners's Sons, New York.
 • Walde A.G. (1995), Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China's Transitional Economy, "American Journal of Sociology", Vol. 101(2).
 • Waldinger R. (1995), The Other Side of Embeddedness: A Case-Study of the Interplay of Economy and Ethnicity, "Ethnic and Racial Studies", Vol. 18(33).
 • Waluszewski A., Håkansson H. (2006), The Importance of Angry Actors, Paper presented at the Proceedings of the 22nd Annual IMP Conference, Milan, Italy.
 • Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Wang Y. (2008), Collaborative Destination Marketing Understanding the Dynamic Process, "Journal of Travel Research", Vol. 47(2).
 • Wang Y., Fesenmaier D.R. (2007), Collaborative Destination Marketing: A Case Study of Elkhart County, Indiana, "Tourism Management", Vol. 28(3).
 • Wang Y., Krakover S. (2008), Destination Marketing: Competition, Cooperation or Coopetition? "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 20(2).
 • Wanhill S. (2000), Small and Medium Tourism Enterprises, "Annals of Tourism Research", Vol. 27(1).
 • Wasserman S., Faust K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Wathne K.H., Heide J.B. (2000), Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions, "Journal of Marketing", Vol. 64, No. 4.
 • Watkins M., Bell B. (2002), The Experience of Forming Business Relationships in Tourism, "International Journal of Tourism Research", Vol. 4.
 • Watts D.J., Strogatz S. (1998), Collective Dynamics of 'Smallworld Networks', "Nature", No. 393(66984).
 • Weber M. (1922), Economy and Society [w:] G. Roth, C. Wittich (eds.), An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press, Berkley, CA.
 • Weber M. (1949), Objectivity in Social Science and Social Policy [w:] The Methodology of Social Sciences, The Free Press, New York.
 • Weber M. (1967), On Law in Economy and Society, Simon&Schuster, New York.
 • Weber M. (1975), Economy and Society, University of California Press, Berkeley.
 • Weber M. (1976), Rosher and Knies: The Logical Problems of Historical Economics, The Free Press, New York.
 • Webster F., Wind Y. (1972), Organizational Buying Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Weick K. (1969), Social Psychology of Organizing, AddisonWesley Publishing Company, Reading, MA.
 • Weick K.E. (2007), The Generative Properties of Richness, "Academy of Management Journal", Vol. 50(1).
 • Weidenfeld A., Williams J.M., Butler R.W. (2010), Knowledge Transfer and Innovation among Attractions, "Annals of Tourism Research", Vol. 37(3).
 • Weiermair K. (1997), On the Concept and Definition of Quality in Tourism [w:] P. Keller (ed.), Quality Management in Tourism, AIEST, Vol. 39, St. Gallen.
 • Weiermair K. (2000), Tourists ' Perceptions towards and Satisfaction with Service Quality in the Cross-Cultural Sendee Encounter: Implications for Hospitality and Tourism Management, "Managing Service Quality", Vol. 10(6).
 • Weintraub E.R. (2002), How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press, Durham, NC.
 • Wellman B. (1988), Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance [w:] B. Wellman, S.D. Berkowitz (eds.), Social Structures: A Network Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 • White H.C. (1992), Identity and Control, Princeton University Press, Princeton.
 • White H.C. (2001), Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton University Press, Princeton.
 • Whittinghton R. (1992), Putting Giddens into Action: Social Systems and Managerial Agency, "Journal of Management Studies", Vol. 29(6).
 • Wilcove B. (2011), Partner w funduszu inwestycyjnym, V. Makarenko, "Gazeta Wyborcza" z dnia 26-27 listopada, za: Łobocki J. (2014), Pola zakorzenienia lokalnego u; warunkach gospodarki globalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne go we Wrocławiu", nr 347.
 • Wilber C.K., Jameson K.P. (1983), An Inquiry into the Poverty of Economics, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN.
 • Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Applications. The Free Press, New York.
 • Williamson O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
 • Winter S.G. (1964), Economic "Natural Selection" and the Theory of the Firm, "Yale Economic Essays", No. 4.
 • Wirth L. (1938), Urbanism as a Way of Life, "American Journal of Sociology", Vol. 44(1).
 • Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, "Studia Ekonomiczne", nr 180, cz. 1.
 • Wojtyna A. (2008), Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? "Ekonomista", nr 1.
 • Wojtyna A. (2011), Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię? [w:] P. Kozłowski (red.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2014), Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? "Ekonomista", nr 3.
 • Wood D.J., Gray B. (1991), Toward a Comprehensive Theory of Collaboration, "Journal of Applied Behavioral Science", Vol. 27, No. 2.
 • Woodford M. (2003), Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton.
 • Woźniak M. (2010), System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Malopolsce, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Wrong D. (1961), The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology, "American Sociological Review", Vol. 26(2).
 • Wrong D.H (1984), Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, PIW, Warszawa.
 • WTB (2000), Achieving Our Potential: A Tourism Strategy for Wales, Wales Tourist Board, Cardiff.
 • Wu C.L., Lee A. (2014), The Impact of Airline Alliance Terminal Co-location on Airport Operations and Terminal Development, "Journal of Air Transport Management", Vol. 36.
 • Young N. (1998), The Structure and Substance of African American Entrepreneurial Networks: Some Preliminary Findings [w:] P.D. Reynolds et al. (eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley.
 • Zafirovski M. (2005), The Influence of Sociology on Economics: Selected Themes and Instances from Classical Sociological Theory, "Journal of Classical Sociology", No. 5.
 • Zain M., Ng S.I. (2006), The Impacts of Network Relationships on Smes ' Internationalization Process, "Thunderbird International Business Review", Vol. 48(2).
 • Zboroń H. (2010), Konceptualizacje idei racjonalnego wyboru we współczesnej refleksji społecznej [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Zeghni S. (2015), Governance of Partnership and Alliance in Tourism Business and Destinations [w:] D. Gursoy, M. Saaynian, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations. A Handbook, Emerald, Bangley.
 • Zeithaml V., Parasurman A., Berry L. (1985), Problems and Strategies in Services Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 491.
 • Zelizer V. (1978), Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19'th Century America, "American Journal of Sociology", Vol. 84(3).
 • Zelizer V. (1993), Making Multiple Monies [w:] R. Swedberg (ed.), Explorations in Economic Sociology, Russell Sage Foundation, New York.
 • Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Zuckennan E. (2003), On ̔Networks and Markets' by Rauch and Casella, "Journal of Economic Literature", Vol. 41(2).
 • Zukin S., DiMaggio P. (1990), Introduction [w:] S. Zukin, P. DiMaggio (eds.), Structures of Capital. The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Zukin S., DiMaggio P., eds. (1990), Structures of Capital. The Social Organisation of the Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Żemła M. (2014), Inter-Destination Cooperation: Forms, Facilitators and Inhibitors - the Case of Poland, "Journal of Destination Marketing & Management", Vol. 3(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171483836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.