PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 3--11
Tytuł artykułu

Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym - rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy

Warianty tytułu
Exchange of Knowledge between Companies in a Strategic Alliance : the Role and Importance of Knowledge Value Chain and Synergistic Knowledge Networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z efektywnych sposobów zdobycia nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności jest nawiązanie oraz prowadzenie współpracy z innymi przedsiębiorstwami w ramach aliansów strategicznych. Dlatego też przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa oparta jest obecnie między innymi nie tylko na jego wewnętrznych zasobach, ale także kształtowana jest przez rezultaty prowadzonej kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, także konkurentami. Alianse strategiczne dają możliwość zdobycia lub wspólnego wytworzenia cennej wiedzy, będącej źródłem przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa, sojuszników czy całego aliansu. W tym znaczeniu zdobycie wiedzy i kluczowych kompetencji od innych firm w ramach prowadzonych porozumień strategicznych wydaje się mieć strategiczne znaczenie dla przetrwania i rozwoju firm w dzisiejszym środowisku biznesowym. W artykule przedstawiono determinanty procesu wzajemnego uczenia się przedsiębiorstw uczestniczących w aliansie. Dokonano także charakterystyki synergicznej sieci wiedzy w kontekście tworzenia nowej wiedzy w aliansie. Wskazano na dwa zasadnicze obszary tego procesu: łańcuch wartości wiedzy oraz transfer wiedzy poprzez budowanie synergicznych sieci wiedzy w aliansie. Proces ten staje się kluczową siłą napędową zdobycia, tworzenia i dzielenia się wiedzą przedsiębiorstw partnerskich i może wpłynąć na zdobycie, utrzymanie i/lub wzmocnienie przewagi konkurencyjnej każdego z nich. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the effective ways to acquire new knowledge, skills and ability is to establish and carry out cooperation with other companies within the framework of strategic alliances. Therefore, the competitive advantage of the company is currently based, among other things, not only on its internal resources, but also it is shaped by the results of the cooperation carried with other companies, including competitors. Strategic alliances confer the possibility to acquire or jointly produce valuable knowledge, which is a source of a competitive advantage for the company, allies and the entire alliance. In this sense, the strategic importance for the survival and development of companies in todays business environment seems to be gaining knowledge and core competencies from other companies in the framework of strategic agreements. The article points out the two main areas of this process: the importance of knowledge value chain and knowledge transfer by building synergistic knowledge networks in the alliance. This process becomes a key driving force to acquire, create and share partners knowledge and can affect gaining, maintaining and/or strengthening the competitive advantages of each companies in the strategic alliance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • [1] Badaracco J.L. (1991), Knowledge Link: How Firms Compete through Strategic Alliances, Harvard Business School Press, Boston.
 • [2] Carlucci D" Marr C.D., Schiuma G. (2004), The Knowledge Value Chain: How Intellectual Capital Impacts on Business Performance, "International Journal of Technology Management", Vol. 27, No. 6-7, pp. 575-590.
 • [3] Casanueva C., Castro I., Galan J.L. (2013), Informational Networks and Innovation in Mature Industrial Clusters, "Journal of Business Research", Vol. 66, Iss. 5, pp. 603-613.
 • [4] Contractor F., Lorange R (1988), Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, Lexington, MA.
 • [5] Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • [6] Doz Y. (1996), The Evolution of Cooperation in Strategic Alliances: Initial Conditions or Learning Processes? "Strategic Management Journal", Vol. 17, pp. 55-84.
 • [7] Drewniak R. (2004), Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK, Toruń.
 • [8] Dussauge P., Garrette В., Mitchell W. (2000), Learning from Competing Partners: Outcomes and Durations of Scale and Link Alliances in Europe, North America and Asia, "Strategic Management Journal", Vol. 21, pp. 99-126.
 • [9] Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • [10] Eustace С. (2003), A New Perspective on the Knowledge Value Chain, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 4, pp. 588-596.
 • [11] Garrette В., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów па rynku, Poltex, Warszawa.
 • [12] Gulati R. (1999), Network Location and Learning: The Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation, "Strategic Management Journal", Vol. 20, Iss. 5, pp. 397-420.
 • [13] Gupta A., Mistra L. (2000), The Value of Experiential by Organizations: Evidence from International Joint Ventures, "Journal of Financial Research", Vol. 23, No. 1, pp. 77-102.
 • [14] Inkpen A.C. (1998), Learning and Knowledge Acquisition through International Strategic Alliances, "Academy of Management Executive", Vol. 12, No. 4, pp. 69-80.
 • [15] Jiang X., Li M., Gao S., Bao Y., Jiang F. (2013), Managing Knowledge Leakage in Strategic Alliances: The Effects of Trust and Formal Contracts, "International Marketing Management", Vol. 42, pp. 983-991.
 • [16] Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • [17] Lai Y.L., Hsu M.S., Lin F.J., Chen Y.M., Lin Y.H. (2014), The Effects of Industry Cluster Knowledge Management on Innovation Performance, "Journal of Business Research", Vol. 67(5), pp. 734-739.
 • [18] Lavie D., Rosenkopf L. (2006), Balancing Exploration and Exploitation in Alliance Formation, "Academy of Management Journal", Vol. 49, No. 4, pp. 797-818.
 • [19] Lee C.C., Yang J. (2000), Knowledge Value Chain, "Journal of Management Development", Vol. 19, No. 3, pp. 783-793.
 • [20] Mesquita L.F., Anand J., Brush Т.Н. (2008), Comparing the Resource-based and Relational Views: Knowledge Transfer and Spillover in Vertical Alliances, "Strategic Management Journal", Vol. 29, No. 9, pp. 913-941.
 • [21] Nielsen B.B. (2002), Synergies in Strategic Alliances: Motivation and Outcomes of Complementary and Synergistic Knowledge Networks, "Journal of Knowledge Management Practice", Vol. 3, pp. 14-32.
 • [22] Olander H., Hurmelinna-Laukkanen P., Blomqvist K., Ritala P. (2010), The Dynamics of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Knowledge Sharing of Collaborative R&D Projects, "Knowledge and Process Management", Vol. 17, No. 4, pp. 188-204.
 • [23] Phelps C., Heidi R., Wadhwa A. (2012), Knowledge, Networks, and Knowledge Networks: A Review and Research Agenda, "Journal of Management", Vol. 38, No. 4, pp. 1115-1166.
 • [24] Porter M.E., Fuller M.B. (1986), Coalitions and Global Strategy, [in:] M.E. Porter (ed.), Competitive in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston.
 • [25] Probst G., Büchel В. (1997), Organizational Learning - The Competitive Advantage of the Future, Pretince Hall, Hertfordshire.
 • [26] Probst G., Raub S" Romhardt К. (2002), Zarządzanie wiedzę w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [27] Richter F.J., Vettel К. (1995), Successful Joint Ventures in Japan: Transfering Knowledge through Organizational Learning, "Long Range Planning", Vol. 28, No. 3, pp. 37-45.
 • [28] Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • [29] Romanowska M. (2002), Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, s. 170-175.
 • [30] Sakakibara M. (1997), Heterogeneity of Firm Capabilities and Cooperative Research and Development: An Empirical Examination of Motives, "Strategic Management Journal", Vol. 17, pp. 143-164.
 • [31] Simonin B.L. (1997), The Importance of Collaborative Know-how: An Empirical Test of the Learning Organization, "Academy of Management Journal", Vol. 20, pp. 1150-1174.
 • [32] Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 127-171.
 • [33] Spinello R.A. (1998), The Knowledge Chain, "Business Horizons", Vol. 41, pp. 4-12.
 • [34] Stettner U., Lavie D. (2014), Ambidexterity under Scrutiny: Exploration and Exploitation via Internal Organization, Alliances, and Acquisitions, "Strategic Management Journal", Vol. 35, pp. 1903-1929.
 • [35] Teece D.J. (1998), Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-how, and Intangible Assets, "California Management Review", Vol. 3, pp. 55-79.
 • [36] Vollmann Т.Е. (1996), The Transformation Imperative, Harvard Business School Press, Boston.
 • [37] Wang C.L., Ahmed P.K. (2005), The Knowledge Value Chain: A Pragmatic Knowledge Implementation Network, "Handbook of Business Strategy", Vol. 6, Iss. 1, pp. 321- -326.
 • [38] Wuyts S., Dutta S. (2014), Benefiting from Alliance Portfolio Diversity. The Role of Past Internal Knowledge Creation Strategy, "Journal of Management", Vol. 40, No. 6, pp. 1653-1674.
 • [39] Zhao Z., Anand J., Mitchell W. (2004), Transferring Collective Knowledge: Teaching and Learning in the Chinese Auto Industry, "Strategic Organization", Vol. 2, pp. 133-167.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484008

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.