PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 19 (1) | 7--12
Tytuł artykułu

Analiza doktryny i wybranych orzeczeń sądów w zakresie tymczasowego aresztowania pracownika samorządowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of The Doctrine and Selected Judicial Decisions in The Field of The Provisional Detention of a Local Government Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z tymczasowym aresztowaniem pracownika samorządowego, które wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa stosunku pracy. Stanowi środek zapobiegawczy uregulowany w art. 35 ustawy o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z art. 43 ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu pracy. W niniejszym artykule starano się przybliżyć na podstawie aktualnego orzecznictwa i doktryny najistotniejsze kwestie dotyczące pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego takie jak: okoliczności rozwiązania umowy o pracę, sposób obliczania terminu tymczasowego aresztowania, przysługujących zasiłków i świadczeń, wysokości wynagrodzenia, przysługujących kompetencji etc. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the issues related to the provisional detention of a local government employee, which is associated with the suspension of the employment relationship under the law. It is a preventive measure regulated by art. 35 of the Act on self-government employees. The provisions of the Labour Code shall be applicable in matters not regulated by the Act on self-government employees (pursuant to art. 43 sec. 1 of above mentioned Act). On the basis of the current case law and the doctrine the paper attempts to approximate the most important issues related to the provisional detention of a local government employee, such as: circumstances of termination of employment, the method of calculating the term of provisional detention, entitled allowances and benefits, the amount of remuneration, proper competence etc. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Baran K., Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 • Kozioł D., Zmiana treści umowy o pracę pracownika samorządowego, "Młoda Humanistyka" nr 2 (7), 2016, s. 1-16 <http:// humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/09/Dorota-Kozio%C5%82-Zmiana-tre%C5%9Bci-umowy-o-prac%C4%99-pracownika-samorz%C4%85dowego.pdf>, 15.03.2017.
 • Krowiak M., Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s.458-469, <www.wspia.eu/file/20324/41-KROWIAK+MIROSŁAW.pdf >, 10.03.2017.
 • Kuropatwa P., Tymczasowe aresztowanie pracownika [data publikacji 31.05.2011] <http://http://www.informacjaprawnicza. pl/Article,1428,10>, 05.04.2017.
 • Rzepecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Skałkowski M., Czy aresztowanie pracownika przerywa urlop?, <http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_ pracy/urlopy/87096,Czy-aresztowanie-pracownika-przerywa-urlop.html)>, 17.03.2017.
 • Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 • Szmit J., Glosa do uchwały SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09 <http://www.lex.pl/akt/-/akt/glosa-do-uchwaly-sn-z-dnia- 14-stycznia-2010-r-iii-pzp-409>, 27.02.2017.
 • Szreniawski J., Wybrane zagadnienia relacji między interesantem a urzędem, [w:] Prawo do dobrej administracji, (red.) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Świątek-Rudoman J., Glosa do wyroku SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10 <http://www.lex.pl/akt/-/akt/glosa-do-wyroku-sn-z-dnia-2-marca-2011-r-ii-pk-21310>, 17.03.2017.
 • Świątek-Rudoman J., Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w czynnościach służbowych, a stosunek pracy z wyboru wójta (burmistrza, Prezydenta Miasta), "Samorząd Terytorialny" nr 4, 2012, s. 55-62.
 • Świątek-Rudoman J., Wpływ tymczasowego aresztowania i obserwacji sądowo-psychiatrycznej na trwałość stosunku pracy pracownika, "Palestra" poz. 21/A, 2016, s. 142-150 [data publikacji: 13.12.2016] <http://palestra.pl/upload/14/89/39/1489395039_16. pdf>, 10.03.2017.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zasiłek macierzyński <http://infoliniazus.pl/zasilek-macierzynski>, 05.04.2017.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1980 r. I PZP 42/80 <http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad najwyzszy/uchwala;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,i,pzp,42,94,97,orzeczenie.html>, 19.03.2017.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 luty 1984 r. III PZP 1/84 <http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-pzp-1-84/>, 16.03.2017.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998 r. I PKN 390/98 <https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/3648,pkn-390-98>, 15.03.2017 r.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 październik 2008 r. II AKz 793/08, <https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/17/tymczasowe-aresztowanie-wybor-orzecznictwa/ >, 28.03.2017.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. I PK 95/09, <https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzecze-nia/18617,pk-95-09>, 15.03.2017.
 • Uchwała SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09 <http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx>, 10.03.2017.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 czerwiec 2010 r., IV SA/Gl 279/10 <http://orzeczenia. nsa.gov.pl/doc/31737A00E7>, 18.03.2017.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011 r. II PK 213/10, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20 PK%20213-10-1.pdf>, 16.03.2017.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 r., II SA/Ke 354/12 < http://orzeczenia. nsa.gov.pl/doc/232C2A8F83>, 18.03.2017.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2012 r., II AKa 295/12 < http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/ details/$N/155000000001006_II_AKa_000295_2012_Uz_2012-10-23_001>, 19.03.2017.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r., II AKa 165/13 < http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details/$N/154500000001006_II_AKa_000165_2013_Uz_2013-06-14_001>, 19.03.2017.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lipca 2013 r., III APa 16/13 < http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000001521_III_APa_000016_2013_Uz_2013-07-10_001>, 18.03.2017.
 • Wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. II AKa 427/13 < http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/ details/$N/151500000001006_II_AKa_000427_2013_Uz_2013-12-05_001>, 18.03.2017.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2014 r. III PK 51/13 < https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484096

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.