PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 20--28
Tytuł artykułu

Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a specyfika ich zachowań zakupowych

Warianty tytułu
The Scope of Final Buyers Prosumption Activity and Secipcty of Their Purchase Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z aktywnością prosumpcyjną nabywców. Szczególną uwagę zwrócono na zakres tej aktywności w zależności od specyfiki zachowań zakupowych wyrażającej się uwzględnianiem podczas podejmowania decyzji zakupowej faktu, że produkt był przygotowywany wspólnie z nabywcami. Jego określenie było jednym z celów badawczych. Dążąc do jego osiągnięcia ogół respondentów podzielono na dwie grupy. Dla każdej z nich przeprowadzono analizę czynnikową. Zastosowanie tej metody pozwoliło na wyodrębnienie czterech czynników dla obu analizowanych grup. Tym samym w każdej z nich można wskazać po cztery segmenty osób. Stwierdzono, że zakres aktywności prosumpcyjnej respondentów biorących pod uwagę wspomniany aspekt był odmienny w porównaniu z zakresem tej aktywności uzewnętrznianej przez osoby nie kierujące się nim podczas dokonywania zakupów. Różnice były widoczne szczególnie w przypadku form aktywności spontanicznej, których relatywnie więcej wykazywali ankietowani biorący pod uwagę fakt przygotowywania produktu wraz z nabywcami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents problems of prosumption activity of purchasers. Special attention has been paid to the scope of this activity depending on the character of purchase behaviours reflected in taking into consideration the fact that the product has been prepared in cooperation with final buyers. One of the research aims was to identify this scope. In order to achieve it, the respondents were divided into two groups. For each of them factor analysis was conducted. Application of this method allowed to isolate four factors in both groups. These factors can be treated as segments of respondents. It has been concluded that the scope of prosumption activity in case of each group was different. The differences have been particularly visible in case of impulsive activity. The respondents who took into consideration the fact that the offered product has been prepared in cooperation with final buyers demonstrated this kind of activity more often than other respondents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Abdi H., Williams L.J. (2010), Principal Component Analysis, "Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics", Vol. 2, Iss. 4, pp. 433-459.
 • [2] Asadi N., Abrifam A., Mohamadzadeh M. (2014), Consumer Behavior in the New Methods of E-business, "Journal of Novel Applied Sciences", Vol. 3, No. 8, pp. 879-882.
 • [3] Burroughs J.E., Mick D.G. (2004), Exploring Antecedents and Consequences of Consumer Creativity in a Problem- Solving Context, "Journal of Consumer Research", Vol. 31, pp. 402-411.
 • [4] Burroughs J.E., Moreau C.P., Mick D.G. (2008), Toward a Psychology of Consumer Creativity, [in:] C.P. Haugtvedt, P.M. Herr, F.P. Kardes (eds.), Handbook of Consumer Psychology, Taylor and Francis, New York.
 • [5] Chuan H" Aiwu Ch. (2009), The Predict Study on Word- -of-mouth Receivers Purchase Probability Based on Logit Model, http://www.seiofbluemountain.com/upload/pro- duct/20091 l/2009scyxhy01a2.pdf, access date: 29.12.2016.
 • [6] Füller J., Matzler K., Hutter K., Hautz J. (2012), Consumers' Creative Talent: Which Characteristics Qualify Consumers for Open Innovation Projects? An Exploration of Asymmetrical Effects, "Creativity and Innovation Management", Vol. 21, Iss. 3, pp. 247-262.
 • [7] Guo G., Yang X. (2006), Word-of-mouth Marketing and Applied Strategy in Internet Times, "Financial and Business Economy", No. 9, pp. 56-59.
 • [8] Ind N., Coates N. (2013), The Meanings of Co-creation, "European Business Review", Vol. 25, No. 1, pp. 86-95.
 • [9] Kowalska M. (2016), Wpływ nowych technologii na rozwój prosumpcji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 254, s. 59-67.
 • [10] Kumar V., Ramani G., Bohling T. (2004), Customer Lifetime Value Approaches and Best Practice Applications, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 18, No. 3, pp. 60-72.
 • [11] Lattemann С., Robra-Bissantz S. (2006), Customer Governance - IC Based Concepts for a Successful Customer Integration, [in:] M. Hannula, A.-M. Järvelin, M. Seppä (eds.), Frontiers of e-Business Research, Conference Proceedings 28.11-2.12.2006, Tampere, Finland, pp. 193-206.
 • [12] Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, Nr 1(40), s. 42-51.
 • [13] Moreau C.P., Dahl D.W. (2005), Designing the Solutions: The Impact of Constraints on Consumers' Creativity, "Journal of Consumer Research", Vol. 32, No. 6, pp. 13-22.
 • [14] Mróz В. (2010), Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwania dla marketing, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa, s. 64-71.
 • [15] Olson C.J., Peter P.J. (2008), Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw Hill, New York.
 • [16] Ritzer G., Jurgenson N. (2010), Production, Consumption, Presumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital 'Prosumer', "Journal of Consumer Culture", Vol. 10, No. 1, pp. 13-36.
 • [17] Schiffman L.G., Kanuk L., Hansen H. (2007), Consumer Behaviour: A European Outlook, Prentice Hall, New Jersey.
 • [18] Siuda P. (2012), Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, "Studia Socjologiczne", Vol. 4, Nr 207, s. 109-132.
 • [19] Solomon M.R., Russell-Bennett R., Previte J. (2013), Consumer Behaviour. Buying, Having, Being, Pearson Australia, Frenchs Forest.
 • [20] Stieglitz S., Lattemann Ch., Brockmann T. (2015), Mobile Applications for Knowledge Workers and Field Workers, "Mobile Information Systems", Vol. 1, pp. 1-8.
 • [21] Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving a New Dominant Logic of Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 68, pp. 1-17.
 • [22] Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [23] Walesiak M., Bąk A. (1997), Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 1, s. 75-87.
 • [24] Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to Presume: Toward a Theory of Consumers as Co-Creators of Value, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 36, pp. 109-122.
 • [25] Ziemba E., Eisenbardt M. (2014), Prosumers' Eagerness for Knowledge Sharing with Enterprises - A Polish Study, "The Online Journal of Applied Knowledge Management", Vol. 2, No. 1, pp. 40-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.