PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 104--126
Tytuł artykułu

Właściwości psychometryczne skali SAT-20 - nowego narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy

Autorzy
Warianty tytułu
The Psychometric Properties of the SAT-20 Scale : a New Tool to Measure Job Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie skali SAT-20, nowego narzędzia mierzącego cztery czynniki satysfakcji z pracy, a mianowicie: z rozwoju zawodowego, z wynagrodzenia, z wykonywanych zadań oraz z relacji z innymi. Narzędzie opracowano z intencją zastosowania go w badaniach realizowanych na potrzeby diagnozy organizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz, zarówno o charakterze eksploracyjnym, jak i konfirmacyjnym, potwierdzono czteroczynnikową strukturę skali SAT-20 oraz oszacowano jej właściwości psychometryczne. Wyniki dwóch badań, w których łącznie wzięło udział N = 1586 pracowników z różnych organizacji, pozwalają uznać SAT-20 za narzędzie rzetelne - alfa Cronbacha dla poszczególnych podskal wynosi od 0,79 do 0,88; oraz trafne - ustalono dodatni związek między badanymi czynnikami satysfakcji z pracy a zaangażowaniem w pracę oraz przywiązaniem do organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the results of research into the SAT-20 scale, a tool to measure four factors of job satisfaction-satisfaction with professional development, satisfaction with salary, satisfaction with tasks, and satisfaction with social relationships. The SAT-20 was developed for application in organizational diagnosis. As a result of performed analyzes, the fourfactorial structure of the SAT-20 was confirmed 586 employees of various organizations provide evidence of the reliability of this new tool-Cronbach's alpha for individual subscales ranges from 0.79 to 0.88-as well as its validity-confirmation of a positive and its psychometric properties were estimated. The results of two studies involving a total of N = 1, relationship among job satisfaction and work engagement as well as organizational commitment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104--126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Abramis D. J. (1994), Work role ambiguity, job satisfaction, and job performance: Meta-analysis and review, Psychological Reports, nr 75, s. 1411-1433.
 • Bakker A. B., Demerouti E. (2007), The Job Demands-Resources model: state of the art, Journal of Managerial Psychology, nr 22 (3), s. 309-328.
 • Bańka A., Wołoska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, nr 8, s. 65-74.
 • Brown T. A. (2015), Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (2nd edition), New York, The Guilford Press.
 • Cammann C., Fichman M., Jenkins G. D., Klesh J. R. (1983), Assessing the attitudes and perceptions of organizational members, w Seashore S. E., Lawler E. E., Mirvis P. H., Cammann C. (red.), Assessing organizational change, New York, Wiley.
 • Carr J. Z., Schmidt A. M., Ford J. K., De Shon R. P. (2003), Climate perceptions matter: A meta-analytic path analysis relating molar climate, cognitive and affective states, and individual level work outcomes, Journal of Applied Psychology, nr 88 (4), s. 605-619.
 • Concha A. (2009), The impact of role stress on workers' behavior through job satisfaction and organizational commitment, International Journal of Psychology, nr 44 (3), s. 187-194.
 • Coyle-Shapiro J., Conway N. (2005), Exchange Relationships; Examining Psychological Contacts and Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, nr 90 (4), s. 774-781.
 • Crant J. M. (2000), Proactive behavior in organizations, Journal of Management, nr 26, s. 435-462.
 • Croston D. (2008), Employee Engagement. The People First Approach to Building a Business, Sydney, Moonstone Media.
 • Forero C. G., Maydeu-Olivares A., Gallardo-Pujol D. (2009), Factor Analysis with Ordinal Indicators: A Monte Carlo Study Comparing DWLS and ULS Estimation, Structural Equation Modeling, nr 16, s. 625-641.
 • Fried Y., Shirom A., Gilboa S., Cooper C. L. (2008), The Mediating Effects of Job Satisfaction and Propensity to leave on Role Stress - Job Performance Relationships: Combining Meta-Analysis and Structural Equation Modeling, International Journal of Stress Management, nr 15 (4), s. 305-328.
 • Glugston M. (2000), The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave, Journal of Organizational Behavior, nr 21, s. 477-486.
 • Gregory T. B., Albritton D. A., Osmonbekov T. (2010), The mediating role of psychological empowerment on the relationship between P-O fit, job satisfaction, and in-role performance, Journal of Business Psychology, nr 25, s. 639-647.
 • Hakanen J. J., Bakker A., Schaufeli W. (2006), Burnout and engagement among teachers, Journal of School Psychology, nr 43, s. 495-513.
 • Harter J. K., Schmidt F. L., Hayes T. L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, nr 87 (2), s. 268-279.
 • Hellriegel D., Slocum J. W. (2011), Organizational behavior, wyd. 13, Belmont, CA, Cengage South-Western.
 • Heskett J. L., Jones T. O., Loveman G. W., Sasser Jr. W. E., Schlesinger L. A. (2008), Putting the service-profit chain to work, Harvard Business Review, nr 86 (7/8), s. 118-129.
 • Hu L., Bentler P. M. (1999), Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equations Modeling, nr 6, s. 1-55.
 • Huang X., Van de Vliert E. (2003), Where intrinsic job satisfaction fails to work: national moderators of intrinsic motivation, Journal of Organizational Behavior, nr 24 (2), s. 159-179.
 • Ilies R., Fulmer I. S., Spitzmuller M., Johnson M. D. (2009), Personality and citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction, Journal of Applied Psychology, nr 94, s. 945-959.
 • Jackson S. E., Schuler R. S. (1985), A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 36, s. 16-78.
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Judge T. A., Bono J. E., Locke E. A. (2000), Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics, Journal of Applied Psychology, nr 85, s. 237-249.
 • Judge T. A., Heller D., Klinger R. (2008), The dispositional sources of job satisfaction: A comparative test, Applied Psychology: An International Review, nr 57, s. 361-372.
 • Judge T. A., Klinger R. (2008), Job satisfaction: Subjective well-being at work, w Eid M., Larsen R. (red.), The Science of Subjective Well-Being, New York, Guilford Publications.
 • Konarski R. (2010), Modele równań strukturalnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krifa and The Happines Research Institute in colaboration with TNS Gallup (2015), Job Satisfaction Index 2015 - What drives job satisfaction? Krifa and The Happines Research Institute, < www.happinessresearchinstitute.com >.
 • Kristof-Brown A. L., Zimmerman R. D., Johnson E. C. (2005), Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit, Personal Psychology, nr 58, s. 281-342.
 • Li N., Liang J., Crant J. M. (2010), The Role of Proactive Personality in Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior: A Relational Perspective, Journal of Applied Psychology, nr 95 (2), s. 395-404.
 • Locke E. A. (1969), What is Job Satisfaction? Organizational Behavior and Human Performance, nr 4, s. 309-336.
 • Locke E. A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction. w Dunnette M. D. (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago, Rand McNally.
 • Luthans F. (2011), Organizational Behavior. An Evidence-Based Approach, wyd. 12, New York, McGraw-Hill International Edition.
 • Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K. (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę - koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, Medycyna Pracy, nr 66 (2), s. 277-284.
 • Maharani V., Troena E. A., Noermijati N. (2013), Organizational Citizenship Behavior Role in Mediating the Effect of Transformational Leadership, Job Satisfaction on Employee Performance: Studies in PT Bank Syariah Mandiri Malang East Java, International Journal of Business and Management, nr 8 (17), s. 1-12.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1, s. 61-98.
 • Mount M., Ilies R., Johnson E. (2006), Relationship of personality traits and counterproductive work behaviors: The mediating effects of job satisfaction, Personnel Psychology, nr 59, s. 591-622.
 • Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., Bachrach D. G. (2000), Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, nr 26, s. 513-563.
 • R Development Core Team (2012), R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, < http://www.R-project.org/ >.
 • Revelle W. (2015), Psych: Procedures for Personality and Psychological Research, Northwestern University, Evanston. R package version 1.5.8.
 • Robbins S. P., Judge T. A. (2013), Organizational Behavior, wyd. 15, New Jersey, Pearson Education.
 • Robinson D., Perryman S., Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement, Report 408, Institute for Employment Studies.
 • Rosseel Y. (2012), lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, nr 48 (2), s. 1-36.
 • Saks A. M., Gruman J. A. (2014), What Do We Really Know About Employee Engagement? Human Resource Development Quarterly, nr 25 (2), s. 155-182.
 • Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2004), Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual, Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, < www.wilmarschaufeli.nl >.
 • Schaufeli W. B., Salanova M., Gonzalez-Romá V., Bakker A. B. (2002), The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach, Journal of Happiness Studies, nr 3, s. 71-92.
 • Seibert S. E., Silver S. R., Randolph W. A. (2004), Taking empowerment to the next level: a multiple level model of empowerment, performance and satisfaction, Academy of Management Journal, nr 47 (3), s. 332-350.
 • SHRM (2011), 2011 Employee Job Satisfaction and Engagement. Gratification and Commitment at Work in a Sluggish Economy. A Research Report by the Society for Human Resource Management (SHRM), Alexandria, VA, SHRM.
 • SHRM (2014), 2014 Employee Job Satisfaction and Engagement. Optimizing Organizational Culture for Success. A Research Report by the Society for Human Resource Management (SHRM), Alexandria, VA, SHRM.
 • Staples D. S., Higgins C. A. (1998), A Study of the Impact of Factor Weightings on Job Satisfaction Measures, Journal of Business and Psychology, nr 13 (2), s. 211-232.
 • Tett R. P., Meyer J. P. (1993), Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings, Personnel Psychology, nr 46, s. 259-293.
 • Thomas A., Buboltz W. C., Winkelspecht C. S. (2004), Job characteristics and personality as predictors of job satisfaction, Organizational Analysis, nr 12 (2), s. 205-219.
 • Verquer M. L., Beehr T. A., Wagner S. H. (2003), A meta-analysis of relations between person-organization fit and work attitudes, Journal of Vocational, nr 63, s. 473-489.
 • Voydanoff P. (1978), The relationship between perceived job characteristics and job satisfaction among occupational status groups, Sociology of Work and Occupations, nr 5, s. 179-192.
 • Warr P. B., Inceoglu I. (2012), Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations With Person-Job Fit, Journal of Occupational Health Psychology, nr 17 (2), s. 129-138.
 • Williams L. J., Anderson S. E. (1991), Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors, Journal of Management, nr 17 (3), s. 601-617.
 • Zeinabadi H. (2010), Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational behaviour of teachers, Procedia Social and Behaviour Sciences, nr 5, s. 998-1003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.