PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 29--36
Tytuł artykułu

Wypłata dywidendy w spółkach z rozproszoną własnością

Warianty tytułu
Dividend Payment in Companies with Dispersed Ownership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie i scharakteryzowanie zależności między realizowaną polityką dywidendy a zmiennością struktury właścicielskiej spółek publicznych. W pracy postawione zostały dwie hipotezy badawcze: HP1 stanowiąca, że w spółkach z rozproszoną własnością, w których dywidenda wypłacana jest regularnie, obserwuje się mały obrót akcjami na giełdzie i HP2 stwierdzająca, że akcjonariusze mniejszościowi spółek wypłacających relatywnie wyższą dywidendę, rzadziej decydują się na sprzedaż posiadanych akcji. Analizy przeprowadzono na spółkach przemysłowych z rozproszoną własnością. Okres badawczy objął lata 2011-2015. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa prowadzące odmienną politykę dywidendy przyciągają rożne grupy inwestorów giełdowych. Spółki wypłacające dywidendę regularnie charakteryzują się niskimi wartościami wskaźnika obrotu giełdowego, a więc zmiany w ich strukturze akcjonariatu są niewielkie. Ponadto, w spółkach wypłacających wysoką dywidendę, obrót akcjami jest mały. Wraz ze zmniejszaniem się wysokości dywidendy rośnie liczba inwestorów giełdowych sprzedających akcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify and characterize the relationship between the dividend policy of public companies and changes in the ownership structure. In the article, two research hypotheses were put: HP1 stating that in companies with dispersed ownership, in which the dividend is paid regularly, low shares turnover can be observed and HP2 saying that the minority shareholders of companies which are paying relatively higher dividend are less likely to sell their shares. The analyzes were carried out in industrial companies with dispersed ownership. The research period was 2011-2015. The studies showed that the companies conducting different dividend policy attract different groups of stock investors. Companies paying dividend regularly are characterized by low values of shares turnover ratio, so changes in the ownership structure are small. Moreover, in the companies which are paying high dividend, shares turnover is not high. Together with a decrease in the amount of dividend we can observe an increase in the number of stock investors selling their shares. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Adamska A. (2011), Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie, "Ekonomia i Prawo", Nr 7, s. 67-77.
 • [2] Baker M., Wurgler J. (2004), A Catering Theory of Dividends, "The Journal of Finance", Vol. 59, No. 3, pp. 1125- 1165.
 • [3] Binek В., Heciak P., Stępniewski M., Waltz-Komierowska D. (2006), Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • [4] Brigham E., Ehrhardt M. (2008), Financial Management: Theory & Practice, Tomson South-Western, Mason, Ohio.
 • [5] DeAngelo H" DeAngelo L., Stulz R. (2006), Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-cycle Theory, "Journal of Financial Economics", Vol. 81, No. 2, pp. 227-254.
 • [6] Domański С. (red.), (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [7] Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [8] Eije H., Megginson W.L. (2008), Dividends and Share Repurchases in European Union, "Journal of Financial Economics", Vol. 89, No. 2, pp. 347-374.
 • [9] Fama E., French K. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? "Journal of Financial Economics", Vol. 60, Iss. 1, pp. 3-43.
 • [10] Fisher K.L., Statman M. (2000), Cognitive Biases In Market Forecast, "Journal of Portfolio Management", Vol. 27, No. l,pp. 72-81.
 • [11] Fuller K" Goldstein M. (2011), Do Dividends Matter More in Declining Markets? "Journal of Corporate Finance", Vol. 17, Iss. 3, pp. 457-473.
 • [12] Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [13] Graham J.R., Kumar A. (2006), Do Dividend Clienteles Exist? Evidence on Dividend Preferences of Retail Investors, "The Journal of Finance", Vol. 59, No. 3, pp. 1305- 1336.
 • [14] Grullon G., Michaely R. (2002), Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis, "Journal of Finance", Vol. 57, No. 4, pp. 1649-1684.
 • [15] Hamroł M., Ochocki В. (2008), Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 14, s. 287-298.
 • [16] http://ir.notoria.pl/, data dostępu: 19.07.2016 r.
 • [17] http://stooq.pl/, data dostępu: 26.07.2016 r.
 • [18] https://www.gpw.pl/statystyki_roczne, data dostępu: 24.07.2016 r.
 • [19] Kowerski M. (2010), Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych, "Barometr Regionalny", Nr 2(20), s. 19-34.
 • [20] La Porta R" Lopez F., Shleifer A., Vishny R. (2000), Agency Problems and Dividend Policies Around the World, "Journal of Finance", Vol. 55, No. 1, pp. 1-34.
 • [21] Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review", Vol. 46, No. 2, pp. 97-113.
 • [22] Ramli N.M. (2010), Ownership Structure and Dividend Policy. Evidence from Malaysian Companies, "International Review of Business Research Papers", Vol. 6, No. 1, pp. 170-180.
 • [23] Shefrin H. (2007), Behavioral Corporate Finance. Decision that Create Value, McGraw Hill, Boston.
 • [24] Short H., Zhang H., Keasey K. (2002), The Link between Dividend Policy and Institutional Ownership, "Journal of Corporate Finance", Vol. 8, No. 2, pp. 105-122 .
 • [25] Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 • [26] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
 • [27] Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 73, s. 783-792.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.