PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 51 | nr 2 | 159--167
Tytuł artykułu

The Differences between Generations in Consumer Behavior in the Service Sales Channel

Autorzy
Warianty tytułu
Różnice międzypokoleniowe w zachowaniu konsumentów w kanale sprzedaży usług
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents differences in behaviors of representatives of Baby Boomers, and Generations X and Y in the selection of service channel distribution at the search and purchase stages. The data were conducted by computer-assisted personal interview (CAPI). The study confirmed the oldest consumers' preferences for the traditional contact in point of sales and increased use of on-line technology as consumer age declines.(original abstract)
W artykule zaprezentowano różnice w zachowaniach przedstawicieli pokoleń Baby Boomers, X oraz Y w wyborze kanałów dystrybucji usług na etapie poszukiwania informacji oraz zakupu. Przeprowadzone badania potwierdziły preferencje najstarszych konsumentów wobec tradycyjnego kontaktu w punkcie sprzedaży oraz wzrost wykorzystania technologii online w miarę obniżania się wieku konsumenta.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
159--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Aniszewska, G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, "Marketing i Rynek" no. 1, 2015, pp. 2-7.
 • Badowska, S., Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 1, no. 14, 2016, pp. 65-85.
 • Baran, M., Kłos, M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek", no. 5, 2014, pp. 923-929.
 • Bondos, I . Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i Rynek", no. 3, 2013, pp. 31-36.
 • Bylok, F . Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania", vol. 11, no. 1(40), 2013, pp. 123-142.
 • Frąckiewicz, E., Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Studia i Prace WNEiZUS", vol. 2, no. 43, 2016, pp. 53-61.
 • Frąckiewicz, E., Senior jako uczestnik rynku e-usług - stan obecny i perspektywy, "Marketing i Rynek", no. 11, 2014, pp. 356-364.
 • Gołąb-Andrzejak, E., Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium", "Marketing i Rynek", no. 11, 2014, pp. 11-21.
 • Gołąb-Andrzejak, E., Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny", no. 1, 2015, pp. 110-119.
 • Gołąb-Andrzejak, E., Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, "Handel Wewnętrzny", no. 2, 2016, pp. 140-151.
 • Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M., Zderzenie pokoleń a rynek pracy, "Zeszyty Naukowe", no. 840, "Ekonomiczne Problemy Usług", no. 114, 2014, pp. 127-142.
 • Jaciow, M., Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu, "Handel Wewnętrzny", no. 2, 2016, pp. 183-191.
 • Kuczamer-Kłopotowska, S., Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny", no. 3, 2016, pp. 216-227.
 • Lipowski, M., How We Buy the Services? - Preliminary Observation Results, Make Learn & TIM Conference Proceedings, Italy, Bari 27-29 May 2015.
 • Lipowski, M., Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Lipowski, M., Bondos, I., Omnikanałowość - czy rynek zweryfiuje koncepcję teoretyczną? "Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie", vol. 1, no. 33, 2016, pp. 71-82.
 • Olejniczuk-Merta, A., Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, "Marketing i Rynek", no. 8, 2012, pp. 2-8.
 • Prensky, M . Digital Natives, Digital Immigrants, "On the Horizon", vol. 9, no. 5, NCB University Press, 2001, pp. 1-6.
 • Rosa, G . Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 29, "Problemy Zarządzania, Finansów Marketingu", no. 751, 2013, pp. 135-145.
 • Smolbik-Jęczmień, A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o Zarządzaniu", no. 1(14), 2013a, pp. 89-97.
 • Smolbik-Jęczmień, A., Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", no. 36, 2013b, pp. 228-238.
 • Sobków, A., Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji, "Decyzje", no. 15, 2011, pp. 23-42.
 • Szmigielska, B., Bąk, A., Hołda, M., Seniorzy jako użytkownicy Internetu, "Nauka", no. 2, 2012, pp. 141-155.
 • Tomczyk, Ł., Seniorzy w świecie nowych mediów, "e-Mentor", vol. 36, no. 4, 2010, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776 (access: 28.03.2017).
 • Valentine, D.B., Powers, T.L., Generation Y Values and Lifestyle Segments, "Journal of Consumer Marketing", vol. 30, no. 7, 2013, pp. 597-606.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.