PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 141--151
Tytuł artykułu

Wymiary efektywności projektu w świetle multiplikacji perspektyw poznawczych

Warianty tytułu
Dimensions of Project Performance in View of Multiplication of Cognitive Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problemie poszukiwania odpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób definiowanie efektywności może wpływać na jej pomiar w aspekcie niejednorodnych perspektyw postrzegania projektu? Efektywność działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu jest ściśle skorelowana z pojęciem sukcesu projektu. Za rynkowy wymiar efektywności odpowiada skuteczność, która jest pojęciem prakseologicznym, natomiast sprawność prezentuje zazwyczaj ekonomiczne ujęcie wskaźników oceny. W pracy przedstawiono rekomendowane systemy pomiaru efektywności w projektach ze szczególnym odniesieniem do trzech perspektyw ewaluacji projektu: jako tymczasowej organizacji;jako struktury produktowej lub struktury podziału pracy;jako złożonego działania lub procesu fazowego. Budowa modelu wspierającego współczesne paradygmaty sukcesu projektu w klasycznym dualnym ujęciu kategorii efektywności jest postulatem prowadzonych badań naukowych i koncepcyjnych rozważań autorek. (abstrakt oryginalny)
EN
The analyzed problem in the paper comes down to finding out how defining performance can affect the measurement of it. It is done in terms of heterogeneous perspectives perception of the project. The performance of project tasks is closely correlated with the concept of the project's success. The market dimension of performance corresponds to the effectiveness, which is a concept praxeological, and efficiency presents a typically economic approach to evaluation indicators. The paper presents recommended measurement systems of project performance, with particular reference to the three perspectives of project evaluation: (1) as a temporary organization, (2) the product structure or work structure, (3) as a complex activities or a phased process. Construction of a model supporting contemporary paradigms of project success in a classic dual approach category of performance is a postulate of research undertaken by the authors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Artto K., Martinsuo M., Kujala J. (2011), Project business. Helsinki, Finland (dostęp on-line http://pbgroup.tkk.fi/en).
 • Atkinson R. (1999), Project management: cost, time, and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, nr 6 (17), p. 337-342.
 • Baccarini D. (1999), The logical framework method for defining project success. Project Management Journal, nr 30 (4), p. 25-32.
 • Blaik P. (2015), Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bobińska M. (2015), Siedem szkół zarządzania projektami. Czyli poza wielką trójką paradygmatów: PMBOK®, PRINCE2® i Agile. Strefa PMI, nr 9, s. 8-9.
 • Bukłaha E. (2012), Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 24-34.
 • Cserháti G., Szabó L. (2014), The relationship between success criteria and success factors in organisational event projects. International Journal of Project Management, nr 32, s. 613-624.
 • Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M. (red.) (2009), NCB National Competence Baseline. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. Wersja 3.0. SPMP, Warszawa.
 • De Toni A., Tonchia S. (2001), Performance measurement systems: models, characteristics and measures. International Journal of Operations & Production Management, no 21 (1/2), p. 46-71.
 • De Wit A. (1988). Measurement of project success. International Journal of Project Management, nr 6 (3), p. 164-170.
 • Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa.
 • Gemuenden H.G., Lechler T. (1997), Success factors of project management: the critical few - an empirical investigation. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, s. 375-377.
 • Kaplan R., Norton D. (1996), Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, nr 74 (1), s. 75-85.
 • Kerzner H. (2015), Project management 2.0. Leveraging tools, distributed collaboration, and metrics for project success. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Kowal W. (2013), Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji. Organizacja i Kierowanie, nr 4 (157), s. 11-23.
 • Kozuń-Cieślak G. (2013), Efektywność - rozważania nad istotą i typologią. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, nr 4, s. 13-42.
 • Lynch R., Cross K. (1995), Measure up! Yardsticks for continuous improvement. Blackwell Business, Cambridge, MA, USA.
 • Machaczka J. (2003), Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2, s. 3-8.
 • Neely A., Adams C., Crowe P. (2001), The performance prism. Measuring Business Excellence, no 2 (5), p. 6-12.
 • Neely A., Adams C., Kennerley M. (2007), The performance prism: the scorecard for measuring and managing business success. Cranfield University, Great Britain.
 • Pinto J.K., Slevin D.P. (1988), Project success: definitions and measurement techniques. Project Management Journal, nr 19 (1), p. 67-72.
 • PMI Standards Committee (2013), A guide to the project management body of knowledge, 5th edition. PMI, Newtown Square, PA, USA.
 • Pisz I., Łapuńka I. (2016), Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness. LogForum, no 3 (12), p. 199-213.
 • Prabhakar G.P. (2008), What is project success: a literature review. International Journal of Business and Management, no 3 (9), p. 3-10.
 • PRINCE2TM (2011), Skuteczne zarządzanie projektami. Office of Government Commerce, London, 2011.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii. Ossolineum, Wrocław.
 • Sink D., Tuttle T. (1989), Planning and measurement in your organization of the future. Industrial Engineering and Management Press, Norcross.
 • Turner J.R. (2004), Five necessary condition for project success. International Journal of Project Management, nr 22, p. 349-350.
 • Trocki M. (2012), Kompleksowa ocena projektów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 7-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.