PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | T. 8, Nr 1 | 99--117
Tytuł artykułu

Zakres semantyczny pojęcia "rodzina" w prawie polskim

Warianty tytułu
The notion of "family" in Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie zmiany zarówno obyczajowe, jak i wpływ innych kultur spowodowały, że tradycyjny zakres pojęcia "rodzina" jako osób powiązanych węzłem małżeńskim bądź więzami krwi nie jest już tak oczywisty. W polskim ustawodawstwie brak jest jednej mającej normatywny charakter legalnej definicji pojęcia "rodziny". Status tej instytucji i jej skład jest jednak wyznaczany zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i inne ustawy szczegółowe, przy czym zakres tego pojęcia różni się zasadniczo w zależności od obszaru ustawodawstwa, który rozpatrujemy. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje potrzeba, a jeśli tak, to czy możliwe jest stworzenie takiej definicji, która byłaby wspólna dla różnych dziedzin prawa. Artykuł zawiera analizę semantyczną pojęcia "rodzina" w polskim ustawo-dawstwie ze względu na jego zakres strukturalny.(abstrakt oryginalny)
EN
The recent changes in moral and the influence of other cultures caused that the traditional scope of the term "family" as people bound by the ties of marriage or blood is not so obvious. The Polish legislation does not provide for one legal defi-nition of this term. The family status and its composition is determined by both the provisions of the Polish Constitution and other acts, but the scope of this notion fundamentally differs, depending on the area of legislation which is considered. The question then arises whether there is a need, and if so, whether it is possible to create a definition which would be common to different areas of law. The article contains a semantic analysis of the concept of "family" in Polish legislation on account of its structural scope.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
99--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
 • Ajdukiewicz K., O znaczeniu wyrażeń, [w:] K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 1, Warszawa 1985.
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011.
 • Banaszak B., Komentarz do art. 18 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Zieliński M., Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny, "Monitor Prawniczy" 2014, 7.
 • Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 • Complak K., Komentarz do art. 18, [w:] M. Haczkowska (red.), Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sejmowy" 1999, 4.
 • Domański M., Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013.
 • Fiedorczyk P., Attempts at redefining the family in contemporary polish law, "International Journal of the Jurisprudence of the Family" 2012, 3.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 2, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999-2005.
 • Gregorowicz J., Definicje w prawie i nauce prawa, Łódź 1962.
 • Guz T., Koncepcje małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii, [w:] P. Kasprzyk, P. Wiśniewski (red.), Prawo rodzinne w dobie przemian, Lublin 2009.
 • Guziejewska A.M., Publicznoprawne definicje rodziny - zarys problematyki, "Przegląd Prawa Publicznego", 2011, 4, LexisNexis/el.
 • Jasudowicz T., O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny, [w:] M. Andrzejewski i in. (red.), Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.
 • Kosek M., Pojęcie rodziny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i negatywne skutki jej redefinicji w wybranych aktach prawnych, [w:] M. Kosek, J. Słyk (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008.
 • Łukasiewicz J.M. (red.), Grobel S., Łukasiewicz R., Wiktor J., Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014.
 • Maciejko W., Komentarz do art. 6., [w:] W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, LexisNexis/el 2013.
 • Majewski J., [w:] G. Bogdan (i in.), Kodeks karny. Część ogólna, Zakamycze 2004.
 • Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.
 • Marek A., Komentarz do art. 115 Kodeksu karnego, [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX 8056.
 • Matczak M., Interpretacja prawnicza w świetle semantyki Kripkego-Putnama, "Państwo i Prawo" 2008, 6.
 • Mozgawa M., Komentarz do art. 115 Kodeksu karnego, [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, LEX 8758.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000.
 • Murdock G.P., Social Structure, New York 1949.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
 • Saługa P., Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, "Państwo i Prawo" 2008, 5.
 • Siedlecka E., Ministerstwo Sprawiedliwości przypilnuje tradycyjnej rodziny, "Gazeta Wyborcza" 22.10.2013.
 • Smyczyński T., Komentarz do art. 27 k.r.o., [w:] T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.
 • Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 • Tołstoj L., Anna Karenina, Warszawa 1956.
 • Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1991.
 • Winczorek P., Małżeństwo poza sporem, "Rzeczpospolita" 17.07.2011.
 • Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1996.
 • Wojciechowski J., Kodeks Karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002.
 • Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Kraków 1948.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.
 • Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa 1986.
 • Zoll A., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.