PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3-4 | 53--65
Tytuł artykułu

Różnorodność pokoleniowa a kontrakt psychologiczny w organizacji

Warianty tytułu
Generational Diversity and the Psychological Contract in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielopokoleniowość pracowników cechują różne systemy wartości, postawy wobec pracy oraz oczekiwania wobec pracodawców, które kształtują relacje zatrudnienia między pracownikiem a pracodawcą w ramach nawiązywanego kontraktu psychologicznego. Ponieważ kontrakty "dorastają" i "starzeją się" wraz z pracownikami, celem artykułu jest wykazanie, że czynnik demograficzny, jakim jest wiek, pośredniczy w tworzeniu i kształtowaniu się kontraktu psychologicznego ze względu na zmienne oczekiwane, jak i oferowane, przez pracowników w drodze wymiany z pracodawcami. Analizę opracowano na podstawie badań własnych, którymi objęto 800 pracowników ze 178 dużych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Badanie przeprowadzone zostało metodą PAPI, tj. metodą wywiadów bezpośrednich, w którym udział wzięło 272 (34%) pracowników z dużych firm i 528 (66%) - ze średnich. Wyniki badań wykazały, że wraz z wiekiem pracownika zmienia się skłonność do zawierania i realizowania określonych rodzajów kontraktu psychologicznego (tj. transakcyjnego i relacyjnego). Wskazano ponadto, że warunki kontraktu zmieniają się wraz z wiekiem pracowników. Dotyczy to zarówno oczekiwań, jak i podejmowanych zobowiązań wobec pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
Generational diversity is characterized by various value systems, attitudes towards work, and the expectations of employers, which shape the employment relationship between the employee and the employer as established within the framework of the psychological contract. Since contracts "grow up" and "grow old" in line with the employees, the aim of the article is to show that the demographic factor of age mediates in creating and shaping the psychological contract because of the variables expected and offered by employees in their exchange with employers. The analysis, based on own research, involved 800 employees from 178 large- and medium-sized companies operating in Poland. The survey was conducted using PAPI-i.e. direct interviews in which 272 (34%) of employees of large companies and 528 (66%) employees of medium companies participated. The results showed that with increasing employee age, tendencies to conclude and implement specific types of psychological contracts (i.e. transactional and relational) change. It is further indicated that the terms of the contract change with employee age. This applies to both expectations and obligations undertaken with respect to the employer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Bibliografia
 • Abraham J. D., Hansson, R. O. (1995), Successful aging at work: An applied study of selection, optimization, and compensation through impression management, The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, vol. 50, nr 2.
 • Agarwal U., Bhargava S. (2010), Predictors and outcomes of relational and transactional psychological contract, Psychological Studies, vol. 55, nr 3.
 • Bal P. M., Kooij D. (2011), The relations between work centrality, psychological contracts, and job attitudes: The influence of age, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 20, nr 4.
 • Bibu N., Petru P. P., Sala D. (2009), External and Internal Environment Influences on SME Competitiveness from the Western Area of Romania, Megatrend Review, vol. 6, nr 2.
 • Carstensen L. L. (1995), Evidence for a life-span theory of socioemotional selectivity, Current Directions in Psychological Science, vol. 4.
 • Carstensen L. L. (2006), The influence of a sense of time on human development, Science, vol. 312.
 • Conway N., Briner B. (2005), Understanding Psychological Contracts at Work, Oxford: Oxford University Press.
 • Coyle-Shapiro J. A. M., Shore L. M., Taylor S. M., Tetrick L. (2004), The employment relationship: Examining psychological and contextual perspectives, Oxford, UK, Oxford University Presss.
 • Currall S. C., Towler A. J., Judge T. A., Kohn L. (2005), Pay satisfaction and organizational outcomes, Personnel Psychology, vol. 58.
 • Drela K., Kiernoszycka-Sobejko A. (2009), Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
 • Dychtwald K., Erickson T. J., Morison R. (2006), Workforce Crisis: How to Beat the Coming Shortage of Skills and Talent, Boston, MA, Harvard Business School Press.
 • Festing M., Schäfer L. (2014), Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective, Journal of World Business, vol. 49, nr 2.
 • Gresse W., Linde B., Schalk R. (2013), Sense of deservingness: What are the entitlement beliefs of students in their anticipatory psychological contract? Management Revue - Socio-economic Studies, vol. 24, nr 4.
 • Haunschild A. (2011), Lifestyles as social contracts between workers and organizations, Schmalenbach Business Review, vol. 63.
 • Hill K., Montes S. (2008), Potential psychological contract predisposition: Gender based differences in inducement importance, dostęp 21 listopada 2016, < http://luxor.acadiau.ca/library/ASAC/ASAC2008/5/5-7.pdf >.
 • Irving G., Bobocel D. A. (2002), Correlates of transactional and relational psychological contract, dostęp z 20 grudnia 2016, < http://attila.acadiau.ca/library/ASAC/v23/230505.pdf >.
 • Iwu C. G. (2013), The complexities of demographic properties, personality differences and incentives: A review of literature, Journal of Social Science, vol. 36, nr 2.
 • Kearns G. P. P. (2007), How the Internal Environment Impacts Information Systems Project Success: An Investigation of Exploitative and Explorative Firms, Journal of Computer Information Systems, vol. 48, nr 1.
 • Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa, PWE.
 • Lancaster L. C., Stillman D. (2002), When Generations Collide: Who They Are. Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work, New York, Harper Collins.
 • Levinson H., Price C. R., Munden K. L., Solley C. M. (1962), Men, Management and Mental Health, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Mazur K. (2012), The dynamics of psychological contract between employee and organization: The analysis of selected factors, Management, vol. 12, nr 1.
 • McCarthy I. P., Lawrence T. B., Wixted B., Girdon B. G. (2010), A multidimensional conceptualization of environmental velocity, Academy of Management Review, vol. 35, nr 4.
 • Morris D. (2010), Psychological contract and change, dostęp 15 grudnia 2016, < http://www.morrisonltd.com >.
 • Ng T., Feldman D. (2009), Age, work experience, and the psychological contract, Journal of Organizational Behavior, vol. 30, Nr 8.
 • Osipow S. H. (1968), Theories of Career Development, New York, Appleton-Century-Crofts.
 • Pate J. (2006), The changing contours of the psychological contract: Unpacking context and circumstances of breach, Journal of European Industrial Training, vol. 30.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2011), Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (80-81).
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Wpływ wybranych czynników na formowanie kontraktu psychologicznego w organizacji, Problemy Zarządzania, vol. 14.
 • Rousseau D. M. (1989), Psychological and implicit contracts in organizations, Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 2, nr 2.
 • Rousseau D. M. (2000), Psychological Contract Inventory. Technical Report, Heinz School of Public Policy and Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
 • Rousseau D. M., McLean Parks J. (1993), The contracts of individuals and organizations, w Cummings L. L., Staw B. M. (red.), Research in Organizational Behavior, Greenwich, JAI Press.
 • Rousseau D. M. (1995), Psychological Contracts in Organizations: Understanding written and unwritten agreements, Thousand Oaks, CA, Sage.
 • Rousseau D. M. (2004), Psychological contracts in the workplace: Understanding the ties that motivate, Academy of Management Executive, vol. 18, nr 1.
 • Rutherford B., Boles J., Hamwi G. A., Madupalli R., Rutherford L. (2009), The role of the seven dimensions of job satisfaction in salesperson's attitudes and behaviours, Journal of Business Research, nr 62.
 • Schein E. H. (1980), Organizational psychology (III wyd.), Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 • Shih C. T., Chuang CH. (2013), Individual differences, psychological contract breach, and organizational citizenship behavior: A moderated mediation study, Asia Pacific Journal of Management, vol. 30, nr 1.
 • Straia C. (2011), The psychological contract: A modern perspective for gaining employees fidelity and increasing the efficiency of their work, Annals of the University of Craiova Economic Sciences, vol. 41, nr 39.
 • Theron A., Dodd N. M. (2011), Organizational commitment in a post-merger situation, South African Journal of Economic and Management Sciences, vol. 14, nr 3.
 • Thompson J. A., Hart D. W. (2006), Psychological Contracts: A Nano-Level Perspective on Social Contracts Theory, Journal of Business Ethics, nr 68.
 • Tulgan B. (2003), Generational Shift: What We Saw at the Workplace Rewolution, Key Finindginds of Our Ten Year Workplace Study (1993-2003), Rainmaker Thinking, Inc.
 • Vantilborgh T., Dries N., de Vos, A., Bal P. M. (2015), The psychological contracts of older employees, w Bal P. M., Kooij D. T. A. M., Rousseau D. M. (red.), Aging Workers and the Employee-Employer Relationship, Amsterdam, Springer.
 • Willem A., Devos A., Buelens M. (2007), Differences between private and public sector employees' psychological contracts, Ghent University Faculty of Economics and Business Administration, vol. 7, nr 440.
 • Xander D., Lub J., Blomme Bal P. M. (2011), Psychological contract and organizational citizenship behavior: A New deal for new generations, dostęp 15 grudnia 2016, < http://www.matthijsbal.com/articles/Lub_etal_2011 >.
 • Zhao H., Wayne S. J., Glibkowski B. C., Bravo J. (2007), The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: a meta-analysis, Personnel Psychology, vol. 60, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.