PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 9 | 46--52
Tytuł artykułu

Kobiecy a męski styl kierowania w kontekście różnic osobowościowych

Warianty tytułu
Female and Male Leadership Style in the Context of Personality Differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Perspektywa osobowościowa w wypełnianiu roli kierowniczej opiera się na założeniu, iż sposób zachowania się kierownika względem podwładnych determinowany jest konstrukcją osobowościową. Predyspozycje osobowościowe mogą umożliwiać lub utrudniać budowanie relacji oraz osiąganie celów organizacyjnych. Rozpatrywanie różnic osobowościowych u menedżerów z uwzględnieniem zmiennej - płeć, przenosi prowadzone rozważania w obszar dociekań o istnienie tzw. kobiecego i męskiego stylu kierowania. W realizowanym projekcie badawczym posłużono się Inwentarzem Osobowości NEO-FFI, skonstruowanym w oparciu o Pięcioczynnikowy Model Osobowości. Celem artykułu było ukazanie różnic między menedżerami płci męskiej i żeńskiej w zakresie natężenia cech osobowości, mierzonych skalami NEO-FFI. W empirycznej części artykułu zaprezentowano wyniki badań polskich menedżerów w poddziałem na płeć. Skonstruowano profile osobowościowe menedżerów-kobiet i menedżerów-mężczyzn, jednak nie stwierdzono między nimi istotnych statystycznie różnic w nasileniu mierzonych cech osobowości. Wyniki odniesiono do danych literaturowych, potwierdzając te z nich, które nakazują traktować podział na męski i kobiecy styl kierowania, jako bardziej stereotypowy niż rzeczywiście realizowany w praktyce kierowniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Personality perspective in performing leadership functions is based on the assumption that behaviour of managers towards their subordinates is determined by their personality structure. Personality predispositions can foster or hinder development of interpersonal relations and achievement of organisations goals. Including the variable of gender in considerations of personality differences moves the performed analyses into the area of investigation into the existence of so-called female and male leadership styles. In the conducted research project the NEO-EFI Personality Inventory has been applied, based on the Five-Factor Personality Model. The purpose of the article is to show differences between female and male managers in terms of intensity of personality traits measured according to the NEO-EFI scales. The empirical part of the article presents the results of the research concerning Polish managers considering the split into men and women. Personality trait indicators obtained by the managers were interpreted psychologically without pointing to the differences assuming that the variable of gender is not the main determinant of managerial behaviours. The findings were then referred to the literature indications and those of them that recognise the differentiation between female and male leadership styles to be more of a stereotype and expectation rather than a fact reflected in real management practice were confirmed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [2] Cervone D., Pervin L.A. (2011), Osobowość: teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [3] Cross S.E., Madson L. (1997), Models of The Self: Self-Construals and Gender, "Psychological Bulletin", Vol. 122, No. 1, pp. 5-37.
 • [4] Eagly A.H. (1987), Sex Differences in Social Behavior: A Social-role Interpretation, Erlbaum, Hillsdale.
 • [5] Eagly A.H. (2007), Female Leadership Advantage and Disadvantage: Resolving and Contradictions, "Psychology of Women Quarterly", Vol. 31, No. 1, pp. 1-12.
 • [6] Eagly A.H., Johannesen-Schmidt M.C. (2001), The Leadership Style of Women and Men, "Journal of Social Issues", Vol. 57, No. 4, pp. 781-797.
 • [7] Eagly A.H., Johnson P.T. (1990), Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis, "Psychological Bulletin", Vol. 108, No. 2, pp. 233-256.
 • [8] Gabriel S., Gardner W.L. (1999), Are There "His" or "Her" Types of Interdependence? The Implications of Gender Differences in Collective Versus Relational, Interdependence for Affect, Behavior, and Cognition, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 77, No. 3, pp. 642-655.
 • [9] Hogan R., Kaiser R.B. (2010), Personality, [in:] J.C. Scott, D.H. Reynolds (eds.), Handbook of Workplace Assessment, Organizational Studies, Jossey-Bass, San Francisco, pp. 81-108.
 • [10] Jadwiga M. (2008), Koncepcje i metody doboru menedżerów, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa, s. 152-177.
 • [11] Janson M., Świetlicka D., Zaleski Z. (1998), Style kierowania stosowane przez przełożonych wojskowych i cywilnych. Badania empiryczne, [w:] S.A. Witkowski (red.), Prace psychologiczne XLVII - Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 92-101.
 • [12] Kożusznik B. (1994), Psychologia w pracy menedżera, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • [13] Kraczla M. (2013), Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • [14] Kraczla M. (2017), Personality Profiling According to the Big Five Model by P.T. Costa and R.R. McCrae Comparison Analysis of Managers and Specialists, "Regional Formation and Development Studies", Vol. 2, No. 22, pp. 77-91.
 • [15] McCormick I., Burch G.St. J. (2008), Personality-Focused for Leadership Development, "Consulting Psychology Journal: Practice and Researche", Vol. 60, No. 3, pp. 267-278.
 • [16] Money J., Ehrhardt A.A. (1987), Man and Woman, Boy and Girl, John Hopkins University Press, Baltimore.
 • [17] Oleś P.K. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • [18] Osborne С. (2015), Leadership, Penguin Random House, London.
 • [19] Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 • [20] Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • [21] Rosette A.S., Tost L.P. (2010), Agentic Women and Communal Leadership: How Role Prescriptions Confer Advantage to Top Women Leaders, "Journal of Applied Psychology", Vol. 95, No. 2, pp. 221-235.
 • [22] Smoleński S. (1990), Praca kierownicza, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia.
 • [23] Taylor S.N., Hood J.N. (2011), It May Not Be What You Think: Gender Differences in Predicting Emotional and Social Competence, "Human Relations", Vol. 64, No. 5, pp. 627-652.
 • [24] Weathersby G.B. (1999), Leadership vs. Management, "Management Review", Vol. 88, No. 3, pp. 5.
 • [25] Wziątek-Staśko A. (2016), The Extent of Managers' Motivation as a Determinant Leadership Quality, "Economics and Management", Vol. 8, No. 1, pp. 37-46.
 • [26] Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.05.2003.
 • [27] Zawadzki В., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (2010), Inwentarz Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae, Adaptacja polska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484944

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.